IR Control Air

Handleiding voor de ingebruikname van de IR Control Air

ALGEMEEN

Met de nieuwe Loxone IR Control Air kunt u uw voor infrarood geschikte apparaten zoals uw televisietoestel, AV-receiver, beamer, airconditioning en dergelijke naadloos integreren in Loxone Smart Home en intelligent in sferen plaatsen en sturen.
De Loxone IR Control Air is gebaseerd op de Loxone Air-radiotechnologie. Daardoor kunt u uw Loxone Smart Home snel en eenvoudig, zonder bekabelingswerken, uitbreiden met een infrarood-interface.
Naast de interne IR-zender en ontvanger kunt u dankzij een extern bedrade IR-ontvanger de IR Control Air verborgen opstellen. Tot vier extern bedrade zenderogen kunnen direct bij uw apparaten worden opgesteld.

Voorkant - achterkant IR teller

Afstandsbedieningen van Bang & Olufsen en A1-afstandsbedieningen zijn niet compatibel met de IR Control Air.

TECHNISCHE GEGEVENS

 • Voeding: 5VDC (max. 125mA) via micro-USB
 • Interne IR-zender en ontvanger (geoptimaliseerd voor 38kHz IR-signalen)
 • 4 externe IR-zenderogen en 1 extern IR-ontvangeroog (geoptimaliseerd voor 38kHz IR-signalen)
 • Aanleren van 80 – 200 commando’s (afhankelijk van de lengte)
 • Compact ontwerp
 • Afmetingen 90 x 49 x 14 mm
 • Eenvoudige bevestiging met klittenband
 • Onboard microprocessor
 • Kabelloze verbinding met Air Base Extension en Miniserver of via geïntegreerde Loxone Air-technologie (geïntegreerde antenne)
 • Frequentie: 868 MHz (SRD-band Europa) / 915 MHz (ISM-band regio 2)
 • Stroomverbruik: nom. 0,1 W
 • Bedrijfstemperatuur: 0 … 55 °C
 • Beschermingsklasse: IP20
 • Maximale relatieve luchtvochtigheid: 95% (niet-condenserend)
 • Bereik: Tot 5 m (afhankelijk van de gebruikte afstandsbediening en omgevingsinvloeden zoals zonnestralen, neonverlichting, …)
 • Loxone Air Mesh: ONDERSTEUND

INGEBRUIKNAME

Meer informatie over het aanleren van uw air component.

Nadat u de component heeft ingeleerd, moet u de Air Monitor inschakelen. Klik daartoe op de Air Base Extension en vervolgens op de knop “Air Monitor”.
Het apparaat wordt nu vermeld in de randapparatuurlijst.

AFSTANDSBEDIENING AANLEREN

Om een commando van de afstandsbediening te kunnen ontvangen of door de IR Control Air te kunnen verzenden, moet deze eerst worden aangeleerd.

SJABLOON INVOEGEN

In de Loxone Config-software worden een aantal afstandsbedieningen als sjabloon aangeboden. Bovendien kunnen CCF-bestanden worden geïmporteerd.
Selecteer daartoe in de periferieboom “Afstandsbedieningen” en klik vervolgens in het keuzemenu op “Sjabloon invoegen”.

Sjabloon afstandsbediening

EIGEN AFSTANDSBEDIENING AANLEREN

Als er voor uw afstandsbediening nog geen sjabloon bestaat, kunt u de afstandsbediening ook handmatig aanleren.
Selecteer daartoe in de periferieboom de voordien aangeleerde IR Control Air. Activeer nu het selectievakje “Infraroodmonitor starten en weergeven” en klik vervolgens op “Apparaat aanleren”.
Nu verschijnt informatie over het aanleren: vooraleer te bevestigen de informatie goed doorlezen!
De IR Control Air signaleert deze modus door geel/groen te knipperen.

Eigen afstandsbediening aanleren

Tijdens het aanleren van een afstandsbediening dient u rekening te houden met het volgende:

 • Om de afstandsbediening aan te leren, moet ook de aanleerdiode worden gericht (enkele centimeter afstand)
 • Bedien de knop slechts kortstondig
 • Sommige knoppen verzenden geen IR-gegevens
 • Het is mogelijk dat bij meermalige knopbediening verschillende commando’s worden verzonden (oplossing: toggle-functie)
 • Schakel na het aanleren de leermodus weer uit door nogmaals op het groene vinkje “Apparaat aanleren” te klikken.
 • Mogelijke storingsbronnen:
 • Plasmaschermen
 • TL-buizen
 • Spaarlampen
 • Televisietoestel (eventueel ook in stand-by)

Opmerking:
Niet alle IR-commando’s kunnen volledig worden aangeleerd.
Bij Daikin-apparaten is het aanleren van correcte commando’s niet mogelijk.

Bedien nu de gewenste knop van de aan te leren afstandsbediening. Op de monitor verschijnt nu het IR-telegram.
Om de detectiekwaliteit te verhogen, is het aan te bevelen dezelfde knop meerdere keren te bedienen en op het veld “Aantal” op de overeenkomstige regel te letten. Als er meerdere regels verschijnen, moet de regel met het hoogste aantal worden gekozen voor de knop wordt toegewezen.
Selecteer de regel, geef de naam van de afstandsbediening en de knop in en klik vervolgens op Toewijzen.

IR aanleren

Het IR-commando wordt nu toegewezen aan de knop van deze afstandsbediening.
Deze werkwijze kunt u nu herhalen voor alle gewenste knoppen.
De afstandsbediening wordt vermeld in de periferieboom.

IR-COMMANDO’S TOEWIJZEN

Er bestaan 3 mogelijkheden om de knoppen aan de IR Control toe te wijzen:
1: De knoppen kunnen met slepen en neerzetten aan een IR Control Air worden toegewezen. Bovendien wordt nu beslist of het commando naar een apparaat moet worden verzonden dan wel of het door de afstandsbediening moet worden ontvangen.
Voorbeeld: Ik definieer nu de knop “Power” als commando dat van de Miniserver naar het apparaat wordt verzonden. Daartoe wordt de knop “Power” geselecteerd en met ingedrukte linker muisknop naar de IR-zender van de gewenste IR-module gesleept.

IR commando

Het commando van de knop “Power” kan nu ook door de IR Control Air worden verzonden.
2: Kopieer het commando en voeg het in bij de IR-zender of -ontvanger.
3: Voeg de IR-zender of IR-ontvanger handmatig in en wijs het commando toe.

Knop toewijzen

Omdat de IR Control Air een interne zenddiode en 4 aansluitingen voor externe zenddioden ter beschikking stelt, kunt u kiezen op welke uitgang het signaal moet worden uitgevoerd.
Selecteer daartoe het gewenste commando en kies vervolgens het zendkanaal in de eigenschappen.

Zendkanaal toevoegen

Zoals gebruikelijk bij de Loxone Config-software kunnen de aangemaakte IR-zenders en -ontvangers nu naar de programmeerpagina worden gesleept en worden gekoppeld aan de diverse bouwstenen.

Korte handleiding van de IR Control Air (pdf)
Downloaden
IR Control Air EG-conformiteitsverklaring (pdf)
Downloaden