Poort

Motorsturing voor garage of poort met één of twee knoppen
Met de functiebouwsteen Garage en Poort kunnen verschillende garagedeuren of poorten worden aangestuurd en geïntegreerd in het Loxone systeem.
Selecteer het type sturing (Garage of Poort) in eigenschappen om zeker te zijn dat de juiste animatie wordt gebruikt.
Het juiste type sturing voor de poort moet worden gebruikt. De uitgangen Tg, Op, en Cl simuleren het indrukken van een toets op een controller of keyfob.
Gebruik de uitgang (Tg) als de poort of garagebesturing maar één aansluiting heeft voor één toets (toggle). Gebruik de uitgangen (Op) en (Cl) als er een discrete aansluiting is voor elk openen en sluiten
Directe besturing wordt gebruikt als de motor direct is aangesloten op uitgangen van Loxone producten (vergelijkbaar met een rolluikmotor)

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Tg Toggle Schakelt tussen openen, stoppen, sluiten.
Voor bediening met één knop.
0/1
Co Complete open Indien in beweging, stopt. 0/1
Cc Complete close Indien in beweging, stopt. 0/1
T5 T5 control Knop 1: volledig openen
Knop 4: volledig sluiten
Io Is open Ingang wordt gebruikt om de "volledig geopende" positie te melden via een eindschakelaar of iets dergelijks. 0/1
Ic Is closed Ingang wordt gebruikt om de "volledig gesloten" positie te melden via een eindschakelaar of iets dergelijks. 0/1
Off Off Puls stopt beweging. Aan vergrendelt de bouwsteen.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Spo Sensor prevent opening Indien actief, wordt openen verhinderd, maar sluiten is nog mogelijk. Wordt gebruikt om een foto-elektrische sensor of iets dergelijks aan te sluiten. 0/1
Spc Sensor prevent closing Indien actief, wordt sluiten verhinderd, maar openen is nog mogelijk. Wordt gebruikt om een foto-elektrische sensor of iets dergelijks aan te sluiten. 0/1
DisPc Disable periphery control Blokkeert de ingangen Tg, Co, Cc, T5 indien ingeschakeld (b.v. kinderslot, reiniging)
Controle via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Tg Pulse to Open/Stop/Close Impuls voor openen/stoppen/sluiten
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Op Open 0/1
Cl Close Dicht 0/1
Im In motion In beweging 0/1
Pos Position 0.0 = gesloten, 1.0 = open 0...1
Wl Warning light Voor het activeren van een knipperend waarschuwingslicht wanneer het hek beweegt.
Aan/Uit tijd wordt gedefinieerd via parameters (Wlon) en (Wloff).
0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.$BR$$API Commands -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanence input Remanence ingang: Indien actief, behoudt het functieblok zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functieblok wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan op de Miniserver
- Bij een geplande herstart$BR$$- Voor een back-up
- Eenmaal per uur$BR$$ De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
Opd Opening Duration Openen duur s 0...∞ 60
Cld Closing Duration Sluiten duur s 0...∞ 60
Pd Pulse duration Impulsduur van de uitgangen Tg, Op, Cl.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
s 0...∞ 0,5
Ppd Pulse pause duration Pauzetijd tussen twee opeenvolgende pulsen van de uitgangen Tg, Op, Cl.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
s 0...∞ 0,5
Mld Motor lock duration Duur van de motorblokkering tussen richtingsveranderingen. s 0...∞ 0,5
Wlon Warning light on duration Waarschuwingslampje aan duur s 0...∞ 1
Wloff Warning light off duration Waarschuwingslampje uit duur s 0...∞ 1
Type Type Animatietype
0=Garagepoort
1=Draaibare poort met vleugel links
2=Draaibare poort met vleugel rechts
3=Draaibare poort met twee vleugels
4=Zij sectionaalpoort links
5=Zij sectionaalpoort rechts
- 0...5 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Aansluit type aandriiving Hiermee legt u het gedrag van de uitgangen (Tg), (Op) en (Cl) vast
Direct = digitale uitgangen
bijhouden sturing = impuls gestuurde uitgangen
-
Direct :Miniserver als poortsturing

Indien de volledige logica van de deurbesturing met Loxone wordt aangestuurd, kan dit als volgt worden geprogrammeerd. De bewegingstijden kunnen worden gedefinieerd via de parameters (Opd) en (Cld). Eindschakelaars of lichtschermen worden gekoppeld aan de ingangen van het programmablok. Bovendien kan het type poort worden aangepast voor de gebruikersinterface (Type).


Daaropvolgende sturing: enkele drukknop ingang

Als een poortbesturing geactiveerd is en deze heeft slechts een enkele toets ingang, is de programmering als volgt. Om de status in de gebruikersinterface aan te passen, kan de looptijd worden bepaald via de parameters (Opd) en (Cld). Bovendien kan het type poort worden ingesteld (Type). Eindschakelaars of lichtschermen kunnen worden gekoppeld aan de ingangen van de programmabouwsteen.