Lange Tijd Klik

Toepassing

Met de functiebouwsteen Lange klik kunnen tot 4 verschillende acties worden uitgevoerd, afhankelijk van hoelang de knop wordt bediend.

Basisprogrammering

Bij de bouwsteen Lange klik word de duur van de puls op ingang Tr gemeten. Afhankelijk van de duur van de puls op ingang Tr wordt een in de tijd instelbare puls gegeven op een van de digitale uitgangen Q1 – Q4. De duur van de uitgangspuls kan met parameter T worden gedefinieerd. Bovendien wordt op analoge uitgang AQ de bijbehorende waarde van parameter V1 – V4 uitgevoerd.

Principieel kunnen 4 verschillende tijdstappen worden geëvalueerd:

Tijdsduur actieve uitgangen
Puls op Tr korter dan tijd TI Q1 actief, V1 wordt uitgevoerd op AQ
Puls op Tr langer dan tijd TI en korter dan of gelijk aan 2x TI Q2 actief, V2 wordt uitgevoerd op AQ
Puls op Tr langer dan tijd 2x TI en korter dan of gelijk aan 3x TI Q3 actief, V3 wordt uitgevoerd op AQ
Puls op Tr langer dan 3x TI Q4 actief, V4 wordt uitgevoerd op AQ

VOORBEELDEN

Uitgang Q1 en uitgang Q2 na elkaar actief

Eerst wordt ingang Tr voorzien van een puls langer dan parameter TI maar korter dan 2x TI. Daardoor wordt op uitgang Q2 een puls met pulsduur T gegeven. Bovendien wordt de waarde van parameter V2 op uitgang AQ geplaatst.

Vervolgens wordt ingang Tr voor een tijdsduur korter dan parameter TI geactiveerd. Daardoor wordt op uitgang Q1 een puls met pulsduur T gegeven en wordt de waarde van parameter V1 op uitgang AQ geplaatst.

Uitgang Q4 actief

Ingang Tr is voorzien van een puls langer dan 3x parameter TI. Daardoor wordt op uitgang Q4 een puls met pulsduur T gegeven. Bovendien wordt de waarde van parameter V4 op uitgang AQ geplaatst.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Trigger De pulsduur van deze ingang wordt gemeten en vergeleken met de parameters. 0/1
R Reset Zet alle uitgangen op 0. 0/1

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
TI Tijdsinterval commandoherkenning Duur tot de volgende uitgang actief wordt s
T Pulsduur Duur van de uitgangspuls op de digitale uitgangen Q1-Q4 s
V1 Analoge waarde 1 Waarde voor (AQ) als de duur van (Tr) korter is dan of gelijk aan 1x (TI)
V2 Analoge waarde 2 Waarde voor (AQ) als de duur van (Tr) langer is dan 1x (TI) en korter dan of gelijk aan 2x (TI)
V3 Analoge waarde 3 Waarde voor (AQ) als de duur van (Tr) langer is dan 2x (TI) en korter dan of gelijk aan 3x (TI)
V4 Analoge waarde 4 Waarde voor (AQ) als de duur van (Tr) langer is dan 3x (TI)

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q1 Digitale uitgang 1 Puls wanneer Tr korter dan of gelijk aan 1x (TI) actief is 0/1
Q2 Digitale uitgang 2 Puls wanneer Tr langer dan 1x (TI) en korter dan of gelijk aan 2x (TI) actief is 0/1
Q3 Digitale uitgang 2 Puls wanneer Tr langer dan 2x (TI) en korter dan of gelijk aan 3x (TI) actief is 0/1
Q4 Digitale uitgang bij 4-dubbel kikken Puls wanneer Tr langer dan 3x (TI) actief is 0/1
AQ Analoge uitgang Uitvoer van de waarden V1-V4, afhankelijk van de activiteitsduur van Tr

Programmeervoorbeeld

In dit voorbeeld wordt de ventilator ingeschakeld wanneer de knop korter dan of gelijk aan 1 seconde wordt bediend. Als de knop tussen 1 en 2 seconden wordt bediend, schakelt de ventilator weer uit.