Lange Tijd Klik

Meervoudige functie drukknop met tot vier functies, puls na klik

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Waardebereik
Tr Trigger 0/1
R Reset 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
O1 Pulse when (Tr) ≤ (TI) Impuls bij (Tr) ≤ (TI) 0/1
O2 Pulse when (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) Impuls bij (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) 0/1
O3 Pulse when 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) Impuls bij 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) 0/1
O4 Pulse when 3x(TI) ≤ (Tr) Impuls bij 3x(TI) ≤ (Tr) 0/1
V Value (V1-4), depending on time of input (Tr) Waarde (V1-4), afhankelijk van de tijd van ingang (Tr)
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
TI Interval s 0...∞ 0,35
D Duration output pulse Tijdsduur uitgangsimpuls s 0...∞ 0,1
V1 Value 1 Waarde 1 - 1
V2 Value 2 Waarde 2 - 2
V3 Value 3 Waarde 3 - 3
V4 Value 4 Waarde 4 - 4
Timing Diagram