Ruimte ventilatie sturing

Stuurt een ruimte ventilatie op basis van luchtvochtigheid, temperatuur en CO2. Voor temperatuurondersteuning moet de ventilator worden toegewezen aan een ruimtebediening als een bron. Bovendien is de systeemvariabele "buitentemperatuur" vereist.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Hi Humidity indoor Luchtvochtigheid binnen % 0...100
CO2 CO2 indoor CO2 binnenshuis ppm 0...∞
Sat Supply air temperature Wordt gebruikt ter ondersteuning van temperatuurregeling in combinatie met de Intelligente Ruimteregelaar en voor vorstbeveiliging.
Als deze ingang niet is aangesloten, wordt de systeemvariabele "Buitentemperatuur" gebruikt. Is deze variabele niet beschikbaar, is ondersteuning voor temperatuurregeling en vorstbeveiliging niet beschikbaar.
°
Dwc Door/window contact 1 = Open, 0 = Gesloten - 0/1
P Presence Aanwezigheid - 0/1
Off Off 1 = controle gestopt en ingesteld op vergrendelen - 0/1
Sm Sleep mode Schakelt de ventilatie uit gedurende de in parameter (Smt) ingestelde tijd. Na die tijd wordt de ventilatie hervat. - 0/1
B Boost Stopt de regeling en zet de uitgangen (F), (Fea) en (Fsa) op 100% wanneer 1. De warmtewisselaar wordt nog steeds automatisch geregeld. - 0/1
Ex Exhaust air Stopt de regeling en zet de uitgangen (F), en (Fea) op 100% wanneer 1. De warmtewisselaar wordt nog steeds automatisch geregeld.
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Rtd Reset to default Zet de parameters en instellingen van de bouwsteen terug op de standaardwaarden zoals gespecificeerd in de bouwsteensjablonen. - 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
F Fan Gecombineerde toevoer- en afvoerluchtventilator. % 0...100
Fea Fan exhaust air Dedicated afzuigventilator. % 0...100
Fsa Fan supply air Dedicated luchttoevoer ventilator. % 0...100
He Heat exchanger Uitgang (He) staat standaard altijd aan, kan handmatig worden uitgeschakeld.
Wanneer verwarming/koeling vereist is door de Intelligente Ruimteregelaar, wordt (He) uit- of weer ingeschakeld, afhankelijk van de systeemvariabele (Buitentemperatuur) of ingang (Sat).
- 0/1
S Status 0: Basis ventilatie
1: Verhoogde luchtvochtigheid
2: Ondersteunende temperatuurregeling
3: Slechte luchtkwaliteit (CO2)
4: Manuele stop
5: Raam/deur open
6: Handmatige boost
7: Handmatige App
8: Handmatige luchtafvoer
9: Slaapstand
10: Vorstbeveiliging
- 0...10
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Hmax Maximum humidity Deze bouwsteen zal proberen om (Hi) onder de ingestelde waarde te houden. % 0...100 60
CO2max Maximum CO2 (air pollution) Deze bouwsteen zal proberen om (CO2) onder de ingestelde waarde te houden. ppm 0...∞ 1000
Pet Presence extend time Begint bij de dalende flank van ingang (P). Verlengt de aanwezigheid met de gespecificeerde tijd. s 0...∞ 900
Smt Sleep mode timeout Begint bij de dalende flank van ingang (Sm). Houdt het apparaat uit gedurende de gespecificeerde tijd. s 0...∞ 7200
Iva Intensive ventilation absence Waarde voor ventilator wanneer aanwezigheid uit is en (Hi) groter is dan parameter (Hmax) of (CO2) groter is dan parameter (CO2max).
Intensieve ventilatie stopt wanneer (Hi) kleiner is dan (Hmax - 3%) of (CO2) kleiner is dan (CO2max - 5%).
In temperatuurmodus wordt deze waarde als maximum gebruikt.
% 0...100 100
Bva Basic ventilation absence Waarde voor ventilator in automatische modus wanneer aanwezigheid Uit is. In temperatuurmodus wordt deze waarde als minimum gebruikt. % 0...100 10
Ivp Intensive ventilation presence Waarde voor ventilator wanneer aanwezigheid aan is en (Hi) groter is dan parameter (Hmax) of (CO2) groter is dan parameter (CO2max).
Intensieve ventilatie stopt wanneer (Hi) kleiner is dan (Hmax - 3%) of (CO2) kleiner is dan (CO2max - 5%).
In temperatuurmodus wordt deze waarde als maximum gebruikt.
% 0...100 60
Bvp Basic ventilation presence Waarde voor ventilator in automatische modus wanneer aanwezigheid Aan is. In temperatuurmodus wordt deze waarde als minimum gebruikt. % 0...100 20
Fpt Frost protection temperature Als de buitentemperatuur lager is dan deze waarde, zal de ventilatie worden gestopt om schade te voorkomen. WAARSCHUWING: Als er geen buitentemperatuur wordt afgelezen, is deze veiligheidsfunctie niet operationeel! - -1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Energiekosten Kosten van energievoorziening. Objecten met de configuratie 'duur' worden alleen door de ruimteregelaars opgevraagd als er geen bronnen met een hogere prioriteit beschikbaar zijn - - -
Afvoer-/toevoer modus toegestaan Stelt vast of de ventilator een onderdruk in de ruimte mag maken. Als actief bezit de Leaf-programmabouwsteen een extra ingang, waarmee de uitblaas-modus kan worden gestart. Opgepast: Als er open haarden in de invloedssfeer van de ventilator zijn, kan een onderdruk rook in de woonkamer trekken! - - -
Maximale luchtverversing Geef de maximale luchtuitwisseling op die de ventilatie-eenheid kan bieden voor de huidige kamer. U vindt hierover informatie in het gegevensblad van de fabrikant van dit apparaat. Deze informatie wordt gebruikt voor de optimale instelling van de controller. m³/h 40