Ventilatieregeling

Stuurt een ruimte ventilatie op basis van luchtvochtigheid, temperatuur en CO2. Voor temperatuurondersteuning moet de ventilator worden toegewezen aan een ruimtebediening als een bron. Bovendien is de systeemvariabele "buitentemperatuur" vereist.


Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Beschrijving Eenheid Wertebereich
Hi Analoge ingang luchtvochtigheid (%): Als de luchtvochtigheid parameter Hmax overschrijdt, wordt versterkt verlucht. Is deze ingang niet gebruikt, wordt de luchtvochtigheid niet opgenomen in de regeling. % 0...100
CO2 Analoge ingang luchtverontreiniging binnen (ppm): Als CO2 de parameter CO2max overschrijt, wordt versterkt verlucht. Is deze ingang niet gebruikt, wordt luchtverontreiniging niet opgenomen in de regeling ppm 0...∞
Ts Analogeingang inblaas temperatuur: Geeft temperatuur van instromende lucht aan. Wordt gebruikt voor vorst bewaking en temperatuur ondersteuning. Als deze ingang niet is aangesloten, wordt de waarde van de systeemvariabele "buitentemperatuur" gebruikt. Als ook die niet beschikbaar is, zijn alle temperatuurfunctionaliteiten uitgeschakeld. °
Iw Digitale ingang raam contact (AAN: venster open, UIT: venster gesloten), bij raam open is de ventilatie uitgeschakeld Digitaal 0/1
Mv Digitale ingang voor het aansluiten van een bewegingsmelders. Nalooptijd kan met parameter TH opgegeven worden Digitaal 0/1
St Digitale ingang STOP: beëindigt de regeling en schakelt de ventilatie uit Digitaal 0/1
Sl Digitale ingang van de inslaap modus: schakelt de ventilatie voor de onder parameter TSl ingestelde tijd uit. Vervolgens wordt opnieuw met ventileren gestart. Digitaal 0/1
Tb Digitale ingang TURBO: stopt de regeling en zet de uitgang op 100 procent Digitaal 0/1
Ex Digitale ingang uitlaat: beëindigd de regeling en blaast met 100 procent luchtsterkte uit Digitaal 0/1

Uitgangen

Contractie Beschrijving Eenheid Wertebereich
AQ Ventilator analoge uitgang: deze uitgang wordt gebruikt als u geen speciale toevoer- of afzuigventilator gebruikt. % 0...100
AQe Analoge uitgang Afvoerlucht: voor het regelen van een zuivere uitlaatluchtventilator Wanneer de ventilator in de toevoerluchtmodus werkt, is deze uitgang 0. % 0...100
AQi Analoge uitgangsluchttoevoer: voor regeling van een zuivere toevoerventilator. Wanneer de ventilator in de uitlaatluchtmodus staat, is deze uitgang 0. % 0...100
Q Digitale uitgang warmtewisselaar: Deze uitgang met een warmtewisselaar actor verbinden. Is er geen warmtewisselaar aanwezig, deze uitgang niet gebruiken. Digitaal 0/1
AQs Analoge uitgang actuele status: geeft aan waarom de ventilatie actief is. Deze uitgang is puur informatief. 0: Basis verluchting, 1: verhoogde luchtvochtigheid, 2: temperatuurondersteuning, 3: slechte luchtkwaliteit (CO2), 4: manueel gestopt, 5: raam geopend, 6: manueel Turbo, 7: manueel App, 8: manueel afvoer, 9: inslaap modus. - 0...9

Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Wertebereich
Hmax Maximale luchtvochtigheid [%] Grenswaarde maximale luchtvochtigheid: Bouwsteen probeert door middel van passende regeling de binnen luchtvochtigheid onder deze waarde te houden. % 0...100
CO2max Maximale luchtverontreiniging [ppm] Maximale toelaatbare luchtverontreiniging: Bouwsteen probeert de luchtverontreiniging binnenshuis altijd onder deze waarde te houden. ppm 0...∞
TH Bewegingsmelder houd tijd [s] Naloop timer, die met de dalende flank van de bewegingsmelder start. Verlengd aanwezigheid voor de opgegeven tijdsspanne s 0...∞
TSl Inslaap modus houden tijd [s] Naloop timer, die met de dalende flank van de slaapmodus ingang start. Houd het apparaat uitgeschakeld voor de opgegeven periode. s 0...∞
Vi Intensieve ventilatie afwezigheid [%] Intensieve ventilatie Afwezigheid: bij luchtvochtigheid boven Hmax of CO2 boven CO2max, blaast de ventilator op dit niveau. In de temperatuurmodus wordt deze waarde als maximum gebruikt. % 0...100
V Basis ventilatie afwezigheid [%] Basis verluchting (%) bij afwezigheid: Ventilatie blaast in automatische modus bij afwezigheid met deze sterkte. In temperatuurmodus wordt deze waarde als minimum gebruikt. % 0...100
VPi Intensieve ventilatie bij aanwezigheid [%] Intensieve verluchting (%) bij aanwezigheid: Bij vochtigheid boven Hmax of C02 boven CO2max draait de ventilator met deze sterkte. In temperatuurmodus wordt deze waarde als maximum gebruikt. % 0...100
VP Basis ventilatie bij aanwezigheid [%] Basis verluchting (%) bij aanwezigheid: Ventilatie blaast in de automatische modus bij aanwezigheid met deze sterkte. In temperatuurmodus wordt deze waarde als minimum gebruikt. % 0...100
TF Antivries temperatuur Vorst beschermingstemperatuur: onder deze temperatuur werkt de ventilator niet, dit om schade te voorkomen. OPGELET: Als de systeemvariabele "buitentemperatuur" niet wordt gebruikt, wordt deze veiligheidsinstelling niet gebruikt! -

Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Wertebereich
Energiekosten Kosten van energievoorziening. Objecten met de configuratie 'duur' worden door de ruimteregelaars alleen opgevraagd als er geen bronnen met hogere prioriteit beschikbaar zijn - -
Afvoer-/toevoer modus toegestaan Stelt vast of de ventilator een onderdruk in de ruimte mag maken. Als actief bezit de Leaf-programmabouwsteen een extra ingang, waarmee de uitblaas-modus kan worden gestart. Opgepast: Als er open haarden in de invloedssfeer van de ventilator zijn, kan een onderdruk rook in de woonkamer trekken! - -
Maximale luchtuitwisseling Geef de maximale luchtuitwisseling op die de ventilatie-eenheid kan bieden voor de huidige kamer. U vindt hierover informatie in het gegevensblad van de fabrikant van dit apparaat. Deze informatie wordt gebruikt voor de optimale instelling van de controller. m³/h