Touch Pure Flex Tree

De Touch Pure Flex is uw 100% gepersonaliseerde bedieningsapparaat met maximaal 12 vrij definieerbare en positioneerbare aanraakpunten.
Met het geïntegreerde LED-matrixdisplay, evenals 3 status-LED's, kunnen menu's, waarden, teksten en toestanden worden weergegeven.
Daarnaast doet de Touch Pure Flex dankzij de geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidssensor ook dienst als Room Comfort Sensor.

Datablad Touch Pure Flex Tree

Inhoudsopgave


Montage

Bevestig het bijgeleverde kunststof montageframe op een vlakke ondergrond of aan een installatiedoos. Als alternatief kan het aluminium frame worden gebruikt, dat afzonderlijk verkrijgbaar is.

Een aansluitdoos is niet vereist, maar wordt sterk aanbevolen, omdat het dan veel gemakkelijker is aansluitdraden of een reservelus achter het toestel weg te werken.

Sluit de stroomvoorziening (oranje/witte insteekklem) en de Tree datalijnen (groen/witte insteekklem) aan.

Een zelfklevende afdekking ter bescherming tegen water is bij de levering inbegrepen. Deze moet na aansluiting boven de aansluitklemmen worden aangebracht.
Twee markeringen aan de bovenrand van de behuizing helpen bij de positionering:

De Touch Pure Flex wordt eerst bovenaan in het frame gestoken en dan onderaan vastgeklikt. Om het toestel los te maken, trekt u stevig aan de onderkant om de vergrendeling los te maken.

Een zuignap kan worden gebruikt om het toestel los te maken van het aluminium frame.


Inbedrijfname

Schakel de voeding in, waarna het scherm aangeeft dat het apparaat klaar is voor koppeling, als de bedrading correct is (verbinding met Tree Interface/Miniserver is tot stand gebracht).

Volg dan de koppelprocedure op de Tree interface.


Programma voorbeeld

Met "Knoptoewijzing bekijken/configureren" wordt een venster geopend, waarin de betreffende Config ID (van het label van de Touch Pure Flex) wordt ingevoerd.


Daarna wordt de Touch Pure Flex-configuratie van Loxone gedownload en zijn de knoppictogrammen in de dialoog zichtbaar.
Als in de Online Configurator commando's werden gedefinieerd, worden deze nu ook aan het apparaat toegewezen.
Alternatief zijn de afzonderlijke knopingangen beschikbaar na het downloaden van de configuratie.

Om commando's te wijzigen of nieuwe commando's te maken, klik op de respectievelijke knop en open de API Command Generator in de overeenkomstige regel via het tandwieltje:

In het volgende voorbeeld kiezen we een lichtsturing en de ingang voor het selecteren van de stemming. Het commando "MENU" maakt dan een menukeuze mogelijk van de stemmingen op de Touch Pure Flex via het display en de pijltjestoetsen.


Nu de Touch Pure Flex op de gewenste lichtsturing is gesleept, wordt de API Connector automatisch aangemaakt:


In de Simulation/Liveview kan een representatie van de Touch Pure Flex worden geopend.
Op deze manier kunnen de gemaakte commando's worden getest:

Commando's voor talrijke bouwstenen kunnen volgens hetzelfde principe worden aangemaakt. Het volgende document bevat een lijst en uitleg van de mogelijke commando's:

API Commands


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Temperatuur Gemeten waarde van de temperatuursensor.
Voor plausibele waarden, zelfs als het display altijd aan staat, mag de helderheid ervan niet hoger dan 30% worden ingesteld.
° -40...125
Vochtigheid Gemeten waarde van de vochtigheidssensor.
Voor plausibele waarden, ook als het display altijd aan staat, mag de helderheid ervan niet hoger dan 30% worden ingesteld.
% 0...100
Toets 1-x Toets kan worden gebruikt als digitale ingang - -
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
LED 1 Uitgang om de status-LED aan te sturen. - 0/1
LED 2 Uitgang om de status-LED aan te sturen. - 0/1
LED 3 Uitgang om de status-LED aan te sturen. - 0/1
Scherm altijd aan Zolang de uitgang actief is, blijft het display aan, ook als het apparaat niet actief is. Kan overschreven worden door de uitgang scherm uitschakelen bij inactiviteit (DisD). - 0/1
Scherm uitschakelen bij inactiviteit Zolang de uitgang actief is, blijft het display uit als het apparaat inactief is.
Overruled de uitgang scherm altijd aan (Don) indien gebruikt.
- 0/1
Aangepaste schermtekst Uitvoer kan worden gebruikt om aangepaste informatie op het display te tonen wanneer het apparaat inactief is. Uitvoer moet worden aangevinkt in de instelling "Display inactief uitvoer" om te kunnen werken.
Toegestane tekens:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ?! . , - + / * ( ) @ < > : % = ° '
Niet-Latijnse schriftsystemen worden fonetisch getranscribeerd.
- -
Scherm & LED-helderheid Bepaalt de helderheid van het display en de 3 status LED's. % 0...100
API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Touch Pure Flex Tree Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
- - -
Apparaattype Tree apparaat type - - -
Bekijk / Configureer knop toewijzing Klik hier om de drukknoptoewijzing te bekijken en te configureren. - - -
Config ID Config ID van de Touch Pure Flex - - -
Scherm & LED-helderheid Bepaalt de helderheid van het display en de 3 status-LED's aan de voorzijde. (0 = scherm UIT) % 0...100 30
Display duur na laatste input Display blijft actief voor deze duur na de laatste invoer en schakelen dan over naar stand-by. s 0...900 15
Inactieve schermweergave Specificeert de informatie die op het display wordt weergegeven wanneer het apparaat niet actief is.
Temperatuur- en vochtigheidswaarden ongecorrigeerd, zoals gemeten door Touch Pure Flex.
De tekstuitvoer Aangepaste displaytekst (CDT) kan worden gebruikt om aangepaste informatie weer te geven.
- - -
Knopgedrag Specificeert het gedrag wanneer een knop wordt ingedrukt.
Puls: verstuurt een puls bij opgaande flank
OnOff: verstuurt AAN bij opgaande flank en UIT bij neergaande flank
- - -
Documenten

Datablad Touch Pure Flex Tree