2-punt-regelaar

De gewenste waarde van de parameter (T) en hysterisch (H) bepalen wanneer de op ingang (Al) doorgegeven Ist waarde, de uitgang (Q) in- of uitschakelt.
Drempel waarde voor AAN = T-H
Drempel waarde voor UIT = T+H
Door disable (Dis), wordt de regelaar gedeactiveerd.
Met de 2-punt-regelaar bouwsteen kunt u een setpunt regeling met hysterese realiseren.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
AI Ist-waarde Ist-waarde ingang van de 2-punt-regelaar
Dis Disable Blokkeert alle ingangen en zet (Q) op 0 -
Uitgangen

Contractie Beschrijving
Q Digitale uitgang
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
T Gewenste waarde Gewenste waarde 5
H Hysterese Door de hysteresis wordt een constant aan en uitschakelen verhindert 0,5
Inv Inverteert Het gedrag van de regelaar wordt geïnverteerd. - 0