Touch Nightlight Air

Snelstartgids

Technische gegevens

Gedetailleerde technische gegevens van het Touch Nightlight zijn hier te vinden.
De Nightlight AIr werkt als repeater.

Voeding:

Touch Nightlight Air
De Touch Nightlight Air wordt gevoed door de meegeleverde USB-voedingsadapter.Gebruik alleen de originele voedingsadapter.

Inbedrijfname:

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het afwisselend rood-groen-oranje knipperen van de status-LED.
Volg daarna de aanleer procedure.
Als u de leermodus handmatig wilt activeren, drukt u direct na het aansluiten van de stroomtoevoer de leerknop gedurende ten minste 5 seconden in. De leerknop is knop 7, in het midden onderaan.
Een gedetailleerde beschrijving van de ingebruikname van de Touch Nighlight Air vindt u hier.

Ingangen

Omschrijving Beschrijving Type Waardebereik
T5 Gecombineerde T5-toetsinvoer. T5
Ingang 1-5 Deze ingangen zijn standaard verborgen en kunnen ingevoegd worden via de eigenschappen van het apparaat. digitaal 0/1
Ingang 6 Deze ingang wordt bestuurd via de bovenste middelste knop op de Touch Nightlight Air. digitaal 0/1

Uitgangen

Omschrijving Beschrijving Type Waardebereik
Smart Actor RGBW Gecombineerde Smart Actor-uitgang. Alleen beschikbaar wanneer de eigenschap ‘actor type’ van het apparaat is ingesteld op ‘Smart’. Deze uitgang maakt het mogelijk om een ​​lichtalarm te realiseren in combinatie met de lichtregeling . Smartactor
Dimmer RGB Gecombineerde RGB-uitvoer. Alleen beschikbaar als de eigenschap ‘actor type’ van het apparaat is ingesteld op ‘Standaard’. RGB
Dimmer WW Dimmeruitgang voor WW. Alleen beschikbaar als de eigenschap ‘actor type’ van het apparaat is ingesteld op ‘Standaard’. Analoog 0 … 100
Temperatuur Indien gebruikt, schakelt de Touch Nightlight Air elke 5 seconden tussen temperatuur en tijd. Analoog -9..99
Status LED Deze uitgang regelt de bovenste middelste LED op de Touch Nightlight Air. Digitaal 0/1

Eigenschappen

Omschrijving Beschrijving
Types actor Gebruik een apparaat met standaard actors of een smart actor. Een smart actor ondersteunt dynamische fading-tijden en maakt bijvoorbeeld in combinatie met de lichtregeling een lichtwekker mogelijk.
Toets 1-5 weergeven Indien aangevinkt, worden de invoer 1-5 weergegeven
Akoestische bevestiging Akoestische bevestiging bij het op de knop drukken

Bouwsteen

De Touch Nightlight Air wordt gestuurd via de wekkerbouwsteen. Als de wekkerbouwsteen is gekoppeld aan een Touch Nightlight, wordt een statische wekker vermelding hiervoor weergegeven. Het is het beste om de auto-configuratie te gebruiken voor het eerste gebruik. Hiermee wordt bijvoorbeeld automatisch een lichtwekker geconfigureerd.

Bediening

Touch Points

Wekker functie

De wekker kan worden geactiveerd en gedeactiveerd via de wekkerknop. De status-LED geeft aan of de wekker momenteel actief of inactief is. Een wek alarm kan via de wekkerknop worden gedeactiveerd. Als tijdens een actief wekalarm op een andere toets wordt gedrukt, wordt de snooze modus geactiveerd. Dit wordt aangegeven door het pulseren van de onderste LED.

Wijzig de tijd van de wekker

Om de wek tijd te wijzigen, houdt u de wekkerknop ingedrukt tot het display de huidige wek tijd toont. Gebruik de links en rechts knoppen om de wek tijd in te stellen. Druk nogmaals op de wekkerknop om de wek tijd te bevestigen.

Tijdsindeling

Bij gebruik van het 12-uurs tijdformaat wordt het verschil tussen ochtend en middag aangegeven door een punt op het display. Het tijdformaat kan worden gewijzigd in de documenteigenschappen van het Loxone Config-project.

Helderheid van het display

De Touch Nightlight Air schakelt na 20 seconden automatisch over naar de inactieve modus. Er is een onderscheid tussen twee displayhelderheden (actief / inactief). Deze helderheid kan ook worden aangepast via de visualisatie in de app of in de Loxone Config op de bijbehorende wekkerbouwsteen . Indien gewenst kan het display ook worden uitgeschakeld als het niet actief is.

Temperatuurweergave

Als de temperatuuruitvoer wordt gebruikt in de Loxone Config, verandert de Touch Nightlight Air elke 5 seconden tussen de huidige tijd en de huidige temperatuur tijdens normale werking. Als de uitvoer niet wordt gebruikt, wordt tijdens normale werking alleen de huidige tijd weergegeven.

documenten:

U vindt op volgende pagina meer documenten