PID Regelaar

Toepassing

De PID-regelaar is een combinatie van P-, I- en D-regelaar.

Basisprogrammering

EIGENSCHAPPEN VAN DE REGELAAR

PID regelaar config

De PID-regelaar is een combinatie van proportionele, integrale en differentiële regelaar. Het P-aandeel zorgt door een sprongantwoord voor een snelle benadering van de doelwaarden. Door het D-aandeel wordt het sprongantwoord extra versterkt, waardoor een verdere benadering van de doelwaarde plaatsvindt. Het I-aandeel is verantwoordelijk voor een exacte afregeling op deze waarde.

De PID-regelaar is een zeer snelle regelaar.

Ingangen

 

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereik
AIactuele reële waardeHier wordt de actuele analoge waarde gekoppeld
AModusingang1 = Automatisch, 0 = Handmatig (waarde Mv wordt uitgevoerd)0/1
RReset ingangPuls op R -> regelaar begint weer bij 0 te regelen0/1

 

Parameters

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
TNominale waardeNominale waarde van de regelaar
STAftasttijdTijdsinterval waarin de nieuwe uitgangswaarde wordt berekends
TrActiveringsdrempelAfwijking kleiner dan activeringsdrempel -> AQ blijft gelijk (om schommelingen te onderdrukken)
KpProportioneel aandeelSprongantwoord, grootste deel van de afwijking wordt gecompenseerd
KiIntegraal aandeelZorgt voor een exacte benadering van de doelwaarde
KdVerschilaandeelVersterkt het sprongantwoord
MvUitgangswaarde handmatige modusDeze waarde wordt op AQ uitgevoerd bij ingang A = 0
MinMinimumwaardeMinimale uitgangswaarde bij AQ
MaxMaximumwaardeMaximale uitgangswaarde bij AQ

 

 

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AQAnaloge uitgangHier wordt de berekende variabele uitgevoerd

 

Meer informatie over het onderwerp Regelaars vindt u hier.