PID Regelaar

Toepassing

De PID-regelaar is een combinatie van P-, I- en D-regelaar.

Basisprogrammering

EIGENSCHAPPEN VAN DE REGELAAR

PID regelaar config

De PID-regelaar is een combinatie van proportionele, integrale en differentiële regelaar. Het P-aandeel zorgt door een sprongantwoord voor een snelle benadering van de doelwaarden. Door het D-aandeel wordt het sprongantwoord extra versterkt, waardoor een verdere benadering van de doelwaarde plaatsvindt. Het I-aandeel is verantwoordelijk voor een exacte afregeling op deze waarde.

De PID-regelaar is een zeer snelle regelaar.

Ingangen

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik
AI actuele reële waarde Hier wordt de actuele analoge waarde gekoppeld
A Modusingang 1 = Automatisch, 0 = Handmatig (waarde Mv wordt uitgevoerd) 0/1
R Reset ingang Puls op R -> regelaar begint weer bij 0 te regelen 0/1

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
T Nominale waarde Nominale waarde van de regelaar
ST Aftasttijd Tijdsinterval waarin de nieuwe uitgangswaarde wordt berekend s
Tr Activeringsdrempel Afwijking kleiner dan activeringsdrempel -> AQ blijft gelijk (om schommelingen te onderdrukken)
Kp Proportioneel aandeel Sprongantwoord, grootste deel van de afwijking wordt gecompenseerd
Ki Integraal aandeel Zorgt voor een exacte benadering van de doelwaarde
Kd Verschilaandeel Versterkt het sprongantwoord
Mv Uitgangswaarde handmatige modus Deze waarde wordt op AQ uitgevoerd bij ingang A = 0
Min Minimumwaarde Minimale uitgangswaarde bij AQ
Max Maximumwaarde Maximale uitgangswaarde bij AQ

 

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQ Analoge uitgang Hier wordt de berekende variabele uitgevoerd

 

Meer informatie over het onderwerp Regelaars vindt u hier.