PID Regelaar

Proportioneel-Integraal-Derivatieve Regelaar
Door het D-aandeel wordt de stapresponsie extra versterkt, waardoor de streefwaarde verder wordt benaderd. Het I-aandeel is verantwoordelijk voor een exacte aanpassing aan deze waarde.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
PV Process value Werkelijke waarde van de gecontroleerde variabele.
Auto Automatic 0 = Handmatig
1 = Automatisch
0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
CO Controller output Uitgang van de regelaar voor het manipuleren van de gecontroleerde variabele.
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
SP Setpoint Setpoint van de gecontroleerde variabele. - 5
St Sampling time Met dit interval berekent de regelaar nieuwe waarden voor (CO). s 0...∞ 1
Th Threshold Wordt gebruikt om kleine controleverschillen tussen (PV) en (SP) te onderdrukken. Als het verschil kleiner is dan de drempelwaarde, wordt geen nieuwe waarde voor (CO) berekend. Dit helpt onnodige belasting van de actor te voorkomen. - 1
Kp Proportional gain Proportionele winst - 2
Ki Integral gain Integrale toename - 1
Kd Derivative gain Afgeleide toename - 0
Mv Manual value Wanneer (Auto) 0 is, wordt deze waarde uitgevoerd bij (CO). - 5
Min Minimum Specificeert de minimum uitgangswaarde voor (CO). - 0
Max Maximum Specificeert de maximale uitgangswaarde voor (CO). - 10