Online vrijgave / externe toegang

Hier wordt beschreven hoe u uw Loxone-visualisering op het internet vrijgeeft, zodat u altijd en overal toegang heeft tot uw systeem.

De configuratie voor de vrijgave van de visualisering is sterk afhankelijk van de specifieke configuratie van uw netwerk. Deze handleiding toont de stappen die in de meeste gevallen vereist zijn voor de online-vrijgave van de visualisering. In uw specifieke netwerkconfiguratie kunnen soms andere stappen vereist zijn.
De Loxone Miniserver ondersteunt http. Dit is een gecodeerde verbinding voor standaard toepassingen. Om veiligheidsredenen dient u voor veiligheidsrelevante toepassingen voorafgaand aan de verbinding met de Miniserver een VPN-verbinding tot stand te brengen!

De volgende poorten worden door de Miniserver gebruikt voor de communicatie met de buitenwereld:

PoortProtocolToepassing
80TCPVisualisering (poort wijzigbaar)
21TCPFTP-toegang (poort wijzigbaar)
443TCPPush-meldingen (indien gebruikt)
80TCPCloud Service Caller (indien gebruikt)
7700UDPCloud Service DNS (indien gebruikt)
6066TCPCloud Service Wetter (indien gebruikt)
7707UDPLoxone Support Crashlog (optioneel, standaard niet geactiveerd)
7777UDPLoxone Support Monitoring (optioneel, standaard niet geactiveerd)

ONLINE-VRIJGAVE EN POORTEN IN DE ADMIN-INTERFACE

 

Markeer in de Randapparatuur de Miniserver en klik vervolgens op “Apparaat Configureren”

In het tabblad access vindt u de nodige instellingen

 

 • HTTP Port
  • Als de HTTP-poort voor de interne verbinding met de Miniserver is, is de aanbevolen standaardwaarde 80. Deze wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de visualisatie en externe toegang via configuratiesoftware
 • FTP Port
  • Dit is de FTP Port voor de interne FTP verbinding, deze is standaard ingesteld op 21
 • “Loxone Cloud DNS gebruiken”
  • Hier kunt u de externe poort invoeren om een verbinding tot stand te brengen. Dit moet dan ook worden ingevoerd in de portforwarding van de router. Om veiligheidsredenen moet de HTTP-poort worden gewijzigd! Bovendien wordt poort 80 geblokkeerd door veel internetproviders.

POORTVRIJGAVE OP ROUTER

De toegang tot het internet vanaf uw eigen netwerk gebeurt via uw router die is aangesloten op het externe adres op het internet. Met een Port Forwarding opent u de gedefinieerde externe poort van de router en routeert zo het verkeer naar een gedefinieerde interne poort van een apparaat in uw thuisnetwerk. Deze functie maakt het mogelijk de Minsierver via uw router extern te benaderd.

Als u de visualisering wilt vrijgeven, moet op de router standaard poort 80 (of de HTTP-poort die u in de Admin-interface heeft opgegeven) van de Miniserver worden doorgeschakeld. Na vrijgave van de poort is uw Miniserver bereikbaar via uw internet IP-adres.
De doorschakeling van de poort gebeurt rechtstreeks in de configuratie van uw router (meestal poortdoorschakeling of port forwarding genoemd). Meer informatie over poortdoorschakeling en handleidingen voor diverse routermodellen vindt u hier: http://www.portforward.com.
Na de poortvrijgave op uw router kunt u met uw extern IP-adres toegang nemen tot uw Miniserver (bijv.: http://extern-ip-adres:port-miniserver). Klik hier om uw extern IP-adres op te vragen.

Hier vindt u handleidingen voor verschillende routers:
A1 WLan Router
Netgear WLan Router
Fritzbox Router

BIJ DYNAMISCHE IP-ADRESSEN: LOXONE CLOUD DNS

Als u van uw internetprovider een dynamisch IP-adres heeft gekregen, kunt u toegang nemen tot de gratis Loxone Cloud DNS-service.
De Miniserver is, ondanks veranderend IP-adres, nog steeds zonder adreswijzigingen bereikbaar in de apps.
De handleiding voor de configuratie vindt u hier.
Het is aan te bevelen de Loxone Cloud DNS-service te gebruiken. Bij sommige DynDNS-providers worden de vereiste Websocket-verbindingen namelijk niet juist tot stand gebracht.

Diagnose

Als er problemen met de externe toegang zijn, controleert u de volgende punten:

 • Controleer de netwerkinstellingen van de Miniserver (IP-adres, IP-conflict, Gateway-adres, subnetmask, DNS-adressen). Controleer of deze instellingen helemaal op het thuisnetwerk zijn ingesteld.
 • Controleer of de Externe Port geforward is. Met de Port Forwarding Tester kan u de Port Forwarding controleren. Als het negatief is moet u de instellingen van de modem controleren. Controleer of er in de modem bij de Port Forwarding de juiste interne Port voor de Miniserver ingesteld is (HTTP Port, Standaard 80). Deze moet in de instellingen in de Loxone Config en in de Admin Interface overeenstemmen. Als de externe Port niet open is, neem contact op met uw Internet-provider of een netwerk-technicus.
 • Als de Port Forwarding Tester meld dat de poort open is en de externe verbinding nog steeds niet mogelijk is via de CloudDNS moet u het externe adres in de Config controleren. Controleer de internettoegang van de Miniserver (Ping bouwsteen op bv 8.8.8.8 of direct naar de “dns.loxonecloud.com”). Is er geen internet toegang voor handen controleer het netwerk, en raadpleeg indien nodig een netwerk-technicus.
 • DMZ is niet vereist.