IR Control Air

De Loxone IR Control Air kan worden gebruikt om infrarood apparaten zoals televisies, AV-ontvangers, beamers, airconditioners en dergelijke te bedienen. Naast de interne IR zender en ontvanger, maakt een extern bedrade IR ontvanger het mogelijk om de IR Control Air verborgen te plaatsen. Er kunnen maximaal vier externe IR-zenderdioden direct op uw apparaten worden geplaatst.

Bang & Olufsen A1-afstandsbedieningen en Daikin-apparaten zijn niet compatibel met IR Control Air.

Datasheet IR Control Air

Inhoudsopgave


Montage

Bevestig het apparaat met de meegeleverde klittenband in de buurt van de apparaten die u wilt bedienen.

Sluit de meegeleverde IR-ontvanger en IR-zenderdioden indien nodig aan op de achterkant van het apparaat

Plaats de IR-zenderdioden in de buurt van de apparaten die u wilt bedienen

Sluit de meegeleverde Micro USB-stroomadapter aan op de achterkant van het toestel.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg dan de koppelprocedure

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, drukt u de leerknop gedurende ten minste 5 seconden direct na het aansluiten van de stroomtoevoer in.


Programmering

Na het inleren is de IR Control Air beschikbaar in Loxone Config. Eerst moeten afstandsbedieningen of commando's worden gedefinieerd. Er zijn twee manieren om dit te doen:

Sjabloon invoegen: In Loxone Config zijn enkele afstandsbedieningen reeds beschikbaar als sjablonen. CCF-bestanden kunnen ook worden geïmporteerd:

Afstandsbediening aanleren: Als er geen sjabloon voor de afstandsbediening is, moet deze handmatig worden aangeleerd. Markeer daarvoor de IR Control Air bij randapparatuur en klik op "Leer knop". Lees en bevestig de instructies in het venster dat verschijnt.

De IR Control Air signaleert de bereidheid om IR-commando's in te leren door oranje/groen te knipperen.

Als u nu meerdere malen op de gewenste knop van de afstandsbediening drukt om in te leren, wordt het signaal in het aanleerscherm van de IR-monitor weergegeven.

Let op de waarde "Aantal" in de regel. Voor elke druk op de knop telt het op.

Als er meerdere regels op dezelfde knop staan, selecteer dan de knop met het hoogste aantal.

Markeer de regel, voer de naam van de afstandsbediening en de knop in en klik vervolgens op "Toewijzen".

Het IR-commando is nu toegewezen aan de knop van de betreffende afstandsbediening. Herhaal deze procedure voor alle gewenste knoppen.

Toggle: Sommige afstandsbedieningen sturen met één druk op de knop twee commando's. In dit geval wordt het eerste commando aangeleerd met toewijzen, het tweede commando wordt toegewezen aan dezelfde knop met toggle toewijzen.

Let bij het inleren op mogelijke storingsbronnen zoals schermen, sterke verlichting, fluorescentielampen of direct zonlicht.

IR-commando's toewijzen

De eerder gedefinieerde toetsen zijn nu via Drag & Drop toegewezen aan de IR Control voor het verzenden of ontvangen.

De "Power"-knop wordt bijvoorbeeld gemarkeerd en naar de "IR-zender" van de IR Control gesleept terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt.

Hierdoor kan het commando van de "Power" knop worden verzonden vanuit de IR Control Air. Als u de opdracht wilt ontvangen, sleept u de knop naar "IR ontvanger"

Als alternatief kan een IR-zender of -ontvanger handmatig worden aangemaakt en vervolgens kan de opdracht in de eigenschappen worden toegewezen.

Omdat de IR Control naast de interne aansluitingen ook 4 aansluitingen voor externe zenddioden biedt, kan het zenderkanaal voor elk commando afzonderlijk worden geselecteerd.

De IR-zenders en -ontvangers kunnen dan naar de programmeerpagina worden gesleept en aan verschillende programma's worden gekoppeld.


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status IR Control Air Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Serial number of Air device -
Apparaattype Air apparaat type -
LED signallisering LED signallisering bij ontvangst van IR-signalen -
Veiligheidsinstructies

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet IR Control Air