Netwerk Intercommunicatie

De netwerkintercommunicatie maakt de gegevensuitwisseling mogelijk tussen Miniserver, die via hun Ethernet-interface via een netwerk met elkaar zijn verbonden, maar onafhankelijk van elkaar worden geprogrammeerd.

Digitale waarden, analoge waarden en tekst kunnen worden verzonden, met optionele versleutelde overdracht (AES-128-CBC).

De transmissiecapaciteit van de netwerkintercommunicatie is beperkt tot een gemiddelde waarde van 35 berichten per seconde over een periode van 2 minuten. Indien deze waarde wordt overschreden, is een veilige transmissie niet langer gewaarborgd en een systeem melding verschijnt.

Inhoudsopgave


Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Eigen ID ID, waarmee de eigen Miniserver op unieke wijze kan worden geïdentificeerd door andere externe stations.
Maximale lengte: 8 tekens
- -
Poort UDP-poort waarop pakketten worden ontvangen. Stel deze poort ook in op de afzender Miniserver in de eigenschappen van de externe server. 1000...65535 61263
Configuratie

Elke Miniserver kan in principe fungeren als zender en ontvanger. De volgende voorbeelden tonen de noodzakelijke stappen. Daartoe wordt een versleutelde analoge waarde van Miniserver A naar Miniserver B gezonden.

Basis instellingen

Klik in de randapparatuur van Loxone Config, eerst op het netwerk intercommunicatie, deze is te vinden onder netwerk apparatuur.

Wijs dan een eigen ID toe aan elke Miniserver die aan de intercommunicatie moet deelnemen. Later zullen de deelnemers met deze ID worden geïdentificeerd.
In het volgende voorbeeld kiezen we ID MS_A voor onze Miniserver:

Externe station aanmaken

Selecteer vervolgens "Creëer een systeem op afstand" in de menubalk.
Voor het ID van het systeem op afstand voert u de ID in van de stations waarnaar u wilt zenden of waarvan u wilt ontvangen.
Om pakketten te ontvangen van of te zenden naar alle intercommunicatiestations, gebruikt u '*' als ID van het externe station en een Broadcast adres.

In het volgende voorbeeld willen we alleen naar een specifiek extern station zenden, namelijk de Miniserver met de ID MS_B, dus specificeren we ook zijn IP-adres in adres op:

Schakel Encryptie gebruiken in en stel een veilig wachtwoord in om te voorkomen dat andere deelnemers aan de intercommunicatie de gegevens kunnen bespioneren of vervalsen.
Voor gecodeerde transmissie van gegevens moet zowel bij de verzender als bij de ontvanger op de externe site hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.

Een transmissieverbinding tussen twee of meer externe stations kan ook een kanaal worden genoemd.
Indien meerdere kanalen worden gevormd met dezelfde ontvangers of zenders, is voor elk van de kanalen een verschillend wachtwoord vereist.

Voorbeeld 1:
MS_A zendt alleen naar MS_B
MS_C ontvangt alleen van MS_D
Dit zijn twee afzonderlijke kanalen, zodat voor beide kanalen hetzelfde wachtwoord kan worden gebruikt.

Voorbeeld 2:
MS_A zendt naar MS_B
MS_A zendt naar alle (*)
In dit geval zijn er twee kanalen, maar met dezelfde afzender.
Daarom moet ook een verschillend paswoord worden ingesteld voor de verschillende kanalen.
Bij de deelnemende externe stations van een kanaal moeten de paswoorden nog steeds identiek zijn.

Waarde zenden

Om een waarde te verzenden, selecteert u nu uitgang toevoegen. Dit creëert een actor die vervolgens in de programmering kan worden gebruikt.
Voor de identificatie gebruikt u een unieke pakket-ID voor het uitgaande pakket.
Voor Data type definieert u of het om een digitale waarde, een analoge waarde of tekst gaat.

Sla tenslotte het programma op in de Miniserver, waarna de UDP-monitor de verzonden waarde weergeeft.

In het volgende voorbeeld zenden we een temperatuurwaarde met pakket-ID Temp1 van Miniserver MS_A naar Miniserver MS_B:

Waarde ontvangen

We schakelen nu over naar een andere Miniserver en wijzen bij Netwerk Intercommunicatie ook een eigen ID toe, die anders is dan de andere deelnemers.

Ook hier moeten we eerst een systeem op afstand aanmaken, met de ID MS_A, omdat we er in ons voorbeeld een waarde van willen ontvangen.
Zoals we eerder encryptie bij het zenden hebben ingeschakeld, doen we dat hier ook en voeren we ook hetzelfde wachtwoord in.
Bij het gebruik van encryptie is ook het adres van de zender noodzakelijk.
Zonder encryptie kan het veld voor het adres voor de ontvanger leeg blijven:

Vervolgens selecteren we Ingang toevoegen, waardoor een sensor wordt aangemaakt.
Voor identificatie gebruiken we de pakket-ID Temp1 die we eerder definieerden bij het zenden naar de andere Miniserver.
Voor Data type selecteren we opnieuw Analoog, aangezien het om een eenvoudige analoge waarde gaat.

Daarna wordt het programma opgeslagen in de Miniserver, waarna de binnenkomende pakketten ook in de UDP-monitor verschijnen. De ingang kan dan worden gebruikt bij de programmering:

Als alternatief kunnen inkomende pakketten ook worden aangeleerd zonder dat de instellingen handmatig moeten worden ingevoerd. Klik hiervoor op de knop Inkomende pakketten aanleren.
in de menubalk. Er wordt een venster geopend en in de linkerhelft worden de inkomende pakketten getoond. Selecteer een pakket en voeg het toe aan de programmering als een input met het + teken:

Voor versleutelde pakketten verschijnt nog steeds een prompt om het wachtwoord in te voeren. Na het opslaan in de miniserver, kan de ingang worden gebruikt.