Belimo Air

Belimo is een van de toonaangevende fabrikanten van aandrijvingen op het gebied van klimaatbeheersing.
De Loxone Belimo Tree is een interface om tot 16 Belimo MP-Bus apparaten te integreren. Met de native MP-Bus integratie worden Belimo producten een native lid van Loxone Config en de Miniserver.

Datablad Belimo Air

Inhoudsopgave


Montage

Installeer het apparaat in een geschikte installatiedoos.

Sluit de voeding aan (oranje/witte aansluiting).

Sluit de oranje MP-Bus kabel aan op de MP-Bus nodes. De GND van de MP-Bus nodes moet worden verbonden met de GND van de Belimo Air.

Terwijl 24VAC voeding mogelijk is voor veel MP-Bus apparaten, kan de Belimo Air alleen gevoed worden met 24VDC.


Inbedrijfname

In de levertoestand is de koppelingsmodus actief nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven doordat de status-LED rood/groen/oranje knippert.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Om de koppelingsmodus handmatig te activeren, schakelt u de stroom gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende twee minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de koppelingsmodus gedurende 30 minuten geactiveerd.


Inbedrijfstelling van Belimo apparaten

Er zijn 3 manieren om Belimo apparaten in te voegen:

Belimo Datapool apparaten worden in de volgende stappen toegevoegd:
1. Download geschikte template voor apparaat van Loxone Library
2. Import template
3. Voeg template in de programmering in:

Configureer / adresseer vervolgens het geplaatste Belimo apparaat:

Als Belimo apparaten via de Belimo App worden aangesproken, wordt hun adres en serienummer in de eigenschappen ingevoerd:

Bezoek voor meer informatie de Belimo documentatie.


Beperking van ingangen/uitgangen

Het aantal bruikbare in-/uitgangen (IO's) is beperkt tot 128 IO's in totaal per Belimo Tree/Air en tot 20 IO's per Belimo apparaat. Alleen IOs die daadwerkelijk worden gebruikt op een programmeerpagina zijn hiervoor relevant.

Worden deze aantallen overschreden, dan verschijnt een foutmelding bij het invoegen van verdere IO's.

Om dit op te lossen kunnen IO's die niet absoluut noodzakelijk zijn uit de programmering worden verwijderd. Als alternatief kan een extra Belimo Tree/Air worden gebruikt.


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Belimo Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat - - -
Apparaattype Air apparaat type - - -
MP-Bus voeding Geeft aan of MP-Bus voeding actief is - - -
Device Status Update Cycle Belimo apparaatspecifieke status update cyclustijd in seconden (10 - 600) s 10...600 60
Documenten

Datablad Belimo Air

Ingangen, uitgangen, statuswaarden en foutmeldingen
Ingangen, uitgangen, statuswaarden en foutmeldingen