MinMax sedert reset

De minimum- en maximumwaarde aan de ingang (V) worden bepaald en weergegeven aan de uitgangen (Min) en (Max).

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
V Value Analoge ingang, waarmee de minimum- en maximumwaarden worden berekend.
R Reset Reset (Min) en (Max) op de huidige waarde (V). 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Waardebereik
Min Minimum
Max Maximum
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0