Monitoringsysteem met Loxone

In het kort: voer een foutcontrole uit in uw gebouw

In commerciële en residentiële gebouwen zijn er veel technische systemen die moeten worden gecontroleerd, onderhouden en gerepareerd: liften, ventilatie, airconditioning, verwarming, fotovoltaïsche panelen, …

Als er storingen zijn, komen de verantwoordelijken er vaak alleen achter via ontevreden bewoners of werknemers. Het resultaat is een langere storingsduur en vaak hogere herstellingskosten.

Een monitoringsysteem, dat automatisch een foutcontrole uitvoert en meldingen stuurt van zodra een slijtend onderdeel, zoals een filter, vervangen moet worden, zorgt voor een efficiënte werking van het gebouw.

Oplossing & Configuratie: maak een monitoringsyteem met Loxone

Een filter moet regelmatig worden vervangen (bijv. vanuit een centraal airconditioningsysteem), dankzij Loxone kan een automatisch monitoringsysteem worden aangemaakt door gebruik te maken van logica.

Met behulp van een virtuele status kan worden bepaald na welke periode een melding moet worden uitgestuurd. In dit voorbeeld moet er om de zes maanden een filter worden vervangen. Een interval van 180 dagen wordt opgeslagen. De eerste melding wordt 45 dagen voor de vervaldatum per e-mail verstuurd. Zeven dagen voor de vervaldatum wordt u er via push-melding aan herinnerd dat er een afspraak voor de filterwissel moet worden gemaakt. Na 180 dagen krijgt u een telefoontje via de caller service dat de filter onmiddellijk vervangen moet worden.

Na een succesvolle filterwissel kan het interval opnieuw beginnen. Druk hiervoor op de knop “Filter vervangen” in de visualisatie. Hierdoor wordt het aftellen van de filterdienst teruggezet op 180 dagen en begint het aftellen opnieuw

Hardware:

Configuratie:


monitoringsysteem

Download de voorbeeld configuratie:

Waarom u en uw klant een monitoringsysteem moeten overwegen?

De automatische statusmelding over het vervangen van slijtdelen garandeert niet alleen tijdige herinneringen, maar ook een efficiënte werking van het gebouw. Vooral in bedrijfsgebouwen is het nuttig dat alle berichten samenkomen in één monitoringsysteem. Problemen kunnen zo worden opgelost voordat ze zelfs merkbaar worden. Dit bespaart veel organisatiewerk voor de beheerders, reparatiekosten en zorgt voor een gestructureerd overzicht van alle werkzaamheden. De investeringskosten voor de implementatie van het automatische monitoringsysteem zijn beperkt, vooral omdat er geen extra hardware nodig is.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks