Gemiddelde Waarde

Dit functiebouwsteen berekent het gemiddelde van de analoge waarden aan de uitgang (Avg)

Sinds Loxone Config 14.5 verwerkt de bouwsteen ook meerdere waarden per ingang:

Inhoudsopgave


Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Avg Average Gemiddeld
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
V1-4 Value 1-4 Waarde 1-4 0