Gemiddelde Waarde

Toepassing

Deze programmabouwsteen berekent het rekenkundige gemiddelde van maximaal 4 waarden.

Basisprogrammering

config gemiddelde waarde

 

De waarden op de vier analoge ingangen (AI1 tot AI4) worden opgevraagd, opgeteld en gedeeld door het aantal bezette ingangen.

Op uitgang AQ wordt het rekenkundig gemiddelde uitgevoerd.

Als een ingang van de programmabouwsteen Gemiddelde waarde niet bezet is, wordt hij niet gebruikt voor de berekening.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AI1 Analoge ingang 1  Ingang voor de 1e analoge waarde
AI2 Analoge ingang 2  Ingang voor de 2e Analoge waarde
AI3 Analoge ingang 3  Ingang voor de 3e Analoge waarde
AI4 Analoge ingang 4  Ingang voor de 4e Analoge waarde

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQ Analoge uitgang Hier wordt het rekenkundig gemiddelde uitgevoerd.  ∞

 

Programmeervoorbeeld

In dit voorbeeld wordt het rekenkundig gemiddelde van de kamertemperatuur bepaald. In onze voorbeeld-woonkamer (WZ) zijn twee temperatuursensoren aangebracht. Voor de ruimteregeling wordt de gemiddelde waarde berekend.

voorbeeld progr