AAL: Veiligheid van ouderen door passieve controle

In het kort: veiligheid van ouderen waarborgen in de zorgwoning

Passieve controle is belangrijk voor de bewoners van een slimme zorgwoning. In het kader van ambient assisted living (AAL) wordt continue monitoring uitgevoerd met behoud van de onafhankelijkheid van de bewoner. Naast de passieve bewaking van ramen, deuren of apparaten kan deze bewaking ook worden gebruikt om bepaalde situaties te monitoren in de ouderenzorg. Passieve controle zorgt ervoor dat verzorgers onmiddellijk op de hoogte worden gebracht in geval van een atypische situatie zodat de veiligheid van de oudere gewaarborgd blijft.

Atypische situaties zijn bijvoorbeeld geen detectie van activiteit in het toilet of de badkamer voor 10 uur ’s morgens in het geval van vroege vogels, geen detectie van het openen van een deur in het geval dat een hond ’s morgens of ’s avonds had moeten worden uitgelaten …

Als u een passieve controle wilt uitvoeren om de veiligheid van ouderen te garanderen, lees dan verder om te zien hoe dit kan worden geïntegreerd dankzij de Loxone Config en Loxone Hardware.

Oplossing & Configuratie: passieve controle met sensoren zorgen voor de veiligheid van ouderen

Met Loxone is het mogelijk om bepaalde gewoontes in de gaten te houden om de veiligheid van ouderen te controleren. Voor oudere mensen die vroeg opstaan, kan de bewegingsmelder worden gebruikt om de beweging op een bepaald moment in een bepaalde ruimte te controleren. Stel dat de bewoner meestal rond 8 uur ’s ochtends opstaat, dan is het handig om de bewegingsactiviteit op het toilet tegen 10 uur ’s ochtends te controleren. Als er tegen die tijd geen beweging wordt waargenomen, stuurt de Miniserver een signaal naar de verzorger.

Raam- en deurcontacten kunnen in de ouderenzorg ook worden gebruikt om bepaalde gebruikelijke patronen te controleren. Stel dat een bewoner een hond heeft die elke ochtend en avond moet worden uitgelaten. In dat geval moet het deurcontact van de voor- of achterdeur het openen ervan registreren. Als het deurcontact geen enkele activiteit heeft geregistreerd voor 12 uur ’s middags, wordt opnieuw een signaal naar de Miniserver gestuurd die een melding naar de verzorger stuurt.

In bovenstaande situaties wordt telkens één verzorger op de hoogte gebracht. De visualisatie zorgt er echter voor dat meer dan één persoon op de hoogte kan worden gebracht.

Een extra optie die nuttig kan zijn is de integratie van de Loxone Caller Service, naast push meldingen krijgt de verzorger ook een telefoontje. Ook hier kunnen meerdere telefoonnummers aan gekoppeld worden. Dit is een zeer handige toepassing in het kader van ambient assisted living om de veiligheid van ouderen te bewaken.

Hardware:

Configuratie:


Veiligheid ouderen

Download de voorbeeld configuratie:

Passive Monitoring for Assisted Living

Config 14.7.3.6

Waarom u en uw klant passieve controle voor de veiligheid van ouderen moeten overwegen?

De Europese samenleving vergrijst en met de jaren neemt het aantal ouderen toe. Woon- en gebouwautomatisering kan ertoe bijdragen dat ouderen langer thuis blijven in hun eigen zorgwoning.

Het doel van ambient assisted living is om met behulp van ICT-oplossingen de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren en hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, zelfs als ze een fysieke en/of mentale beperking hebben. De behoeften en wensen van de ouderen en hun verzorgers zijn het uitgangspunt waarop bepaalde oplossingen worden geïntegreerd. De veiligheid van ouderen staat hierbij centraal.

Uit onderzoek is gebleken dat ouderen vaak meer bang zijn voor het verlies van hun zelfstandigheid en privacy dan voor de dood. In tegenstelling tot camerabewaking of actieve bewakingsapparatuur houdt de Loxone technologie passief de wacht door de gebruikelijke patronen via sensoren in de gaten te houden.

Passieve controle is slechts een deel van de functionaliteiten die het Loxone systeem biedt voor ouderenzorg. Dankzij de verregaande automatisering kunnen potentiële risico’s worden geïdentificeerd, kunnen visuele en/of akoestische boodschappen worden verstrekt, kan valpreventie verder worden ontwikkeld en kan lifestyle monitoring worden geïntegreerd. Bovendien gebeurt alles automatisch, zodat de oudere bewoner niets hoeft te doen.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks