Inbedrijfname Miniserver

Miniserver

Eerste configuratie

Hier wordt uitgelegd hoe de initiële configuratie van de Miniserver moet worden uitgevoerd. Deze snelstartgids is van toepassing op zowel de Miniserver als de Miniserver GO.

-> Quick Start Guide overslagen (naar inhoudsopgave)

Stap 1: Eerste opstart Miniserver

Eerst moet de Miniserver worden gemonteerd en aangesloten in uw verdeelkast.

 1. De LAN-kabel moet op het netwerk zijn aangesloten (bijvoorbeeld: Internet W-LAN Router).
 2. Miniserver met voeding aansluiten
Details over de installatie van uw Miniserver vindt u hier.

Details over het installeren van de Miniserver Generation 1 zijn hier te vinden.

Details over het installeren van de Miniserver GO zijn hier te vinden.

ongeveer 1 minuut nadat de stroom is ingeschakeld, werkt de Miniserver.

Miniserver: Die linkse led knippert groen

Miniserver GO: de LED aan de achterkant en ook de LED aan de bovenkant zijn permanent wit verlicht.

Als de Miniserver-LED’s na 1 minuut niet oplichten zoals hierboven beschreven, vindt u hier meer informatie.

Stap 2: Miniserver project instellen

Om de Miniserver te configureren is een pc nodig waarop het programma “Loxone Config” is geïnstalleerd.

 1. Download Loxone Config software
 2. Gedownloade Setup installeren
 3. Loxone Config openen:

Deze pc moet worden aangesloten op dezelfde netwerkrouter (W-LAN of LAN) waarmee ook de Miniserver is verbonden.

 1. Maak een nieuw project door te klikken op “Nieuw project”
 2. Selecteer het type Miniserver
 3. Bevestig met “Volgende”:

Hier moeten de projectgegevens worden ingevoerd.

 1. Voer de projectnaam in
 2. Voer de gegevens van de installateur in
 3. Voer de gegevens van de klant in
 4. Bevestig met “Volgende”:

Nu worden de gewenste gebruikers aangemaakt voor uw project.

 1. Verander gebruikersnaam
 2. Verander paswoord
 3. Voer visualisatiewachtwoord in
 4. Optioneel: maak extra gebruikers aan en pas gebruikersgegevens aan zoals beschreven in punten 1-3 (Er kan een willekeurig aantal gebruikers worden gemaakt)
 5. Bevestig met “Volgende”

De eerste gebruiker is automatisch een beheerder en heeft dus volledige configuratierechten. De gebruikersgegevens zijn ook later nodig voor Login voor de visualisatie en moeten daarom worden genoteerd.

Vervolgens worden de gegevens in elke kamer ingevoerd.

 1. Selecteer de gewenste kamers
 2. Naam kamer wijzigen (optioneel)
 3. Selecteer het kamertype
 4. Beoordeling gegeven
 5. Voeg toe aan de visualisatie favorieten
 6. Aanpassen pictogram
 7. Oppervlakte definiëren
 8. Optioneel: maak extra kamers aan
 9. Klik op “Volgende” om te bevestigen.

 • De oppervlakte van de kamer is belangrijk voor het regelen van de verwarming.
 • Beoordeling en favorieten beïnvloeden de visualisatie
 • Het kamertype is later nodig voor de automatische configuratie
Hiermee is het project met succes gemaakt, inclusief de basisinstellingen.

Klik in het volgende venster op “Miniserver zoeken starten” om door te gaan met het instellen van de netwerktoegang in stap 3:

Stap 3: Stel het netwerk in

Om de eerste inbedrijfstelling op dit punt te kunnen voortzetten, moet de Miniserver met succes worden gestart en verbonden met het netwerk zoals beschreven in stap 1 en moet het project worden gemaakt zoals beschreven in stap 2.

Hieronder worden de netwerkinstellingen op de Miniserver gemaakt. Als “netwerktechnologie” een totaal vreemd woord voor u is, kunt u het beste hulp krijgen van een netwerktechnicus om deze stap te voltooien en door te gaan met de initiële configuratie.

Als u het venster “Search Miniserver” nog niet hebt geopend, klikt u op de pijl onder de knop “verbinden” en vervolgens op “zoeken”

 

In het venster “Vindt Miniserver” wordt nu de eerste verbinding met de Miniserver gemaakt:

 1. Nadat de Miniserver in het venster verschijnt, wordt deze geselecteerd
 2. Voer gebruikersgegevens in (bij eerste installatie: gebruikersnaam: “admin” en wachtwoord: “admin”)
 3. Klik op “Eerste configuratie” om door te gaan met de configuratie.

 • Verschijnt er geen Miniserver in het zoekvenster? Hier vindt u meer informatie
 • Als na het klikken op “Eertse configuratie” een foutmelding verschijnt dat de gebruikersgegevens niet correct zijn, vindt u hier meer informatie om de fabrieksinstellingen op Miniserver te herstellen.
 1. Controleer en corrigeer indien nodig de locatie van de Miniserver in het dialoogvenster dat nu verschijnt.
 2. Klik op “Volgende”

De volgende stap is de netwerkinstelling.

 1. Wijs een vast IP-adres toe en pas de instellingen aan uw netwerk aan.
 2. Klik op “volgende”

Het is belangrijk om hier een vrij vast IP-adres toe te wijzen dat buiten het DHCP-bereik ligt om een ​​goede toegang te garanderen.
 1. Noteer de de externe HTTP / HTTPS-poort voor latere poortvrijgave en wijzig deze indien nodig.
 2. Klik op “Volgende”

De Loxone Cloud DNS biedt eenvoudigere toegang als u geen vast IP-adres van uw internetprovider ontvangt.

Ten slotte bevestigt u het gebruik van het beveiligingscertificaat, dat vereist is voor toegang via HTTPS:

Klik op “Voltooien”

De zojuist ingestelde gegevens worden overgedragen naar de Miniserver. Deze start automatisch met de nieuwe instellingen, dit kan even duren.

Als de software nog steeds geen automatische verbinding maakt 1 minuut nadat de configuratie is voltooid, vindt u hier meer informatie.

De laatste stap van de eerste configuratie is om het zojuist gemaakte project op te slaan op de Miniserver.

Klik op “Opslaan op Miniserver” om de configuratie over te dragen. Terwijl de Miniserver de gegevens opslaat, is de knop grijs. Zodra het opslaan is voltooid, wordt de knop opnieuw weergegeven.

De netwerkconfiguratie op de Miniserver is nu voltooid. Ga door naar stap 4 van de configuratie.

Stap 4: Bedienen via de visualisatie

Als stap 3 met succes is voltooid, is het mogelijk om de Minsierver via de visualisatie te bedienen.

Vanaf dit punt is het mogelijk om verbinding te maken met uw Loxone app met mobiele telefoon, tablet of pc zolang u zich in uw thuisnetwerk bevindt (bijvoorbeeld: W-LAN). Om dit te doen, downloadt u de apps rechtstreeks van deze pagina of in de respectieve APP store en logt u in op de apparaten met de gebruikersgegevens die u tijdens de eerste configuratie in de stappen hebt gedefinieerd.

Nadat de apparatuur is aangeleerd is controle hiervan nog niet mogelijk, deze moet nog een toepasselijke programmatie krijgen. U kunt echter zien dat de verbinding lokaal met succes tot stand is gebracht.

Stap 5: Externe toegang inschakelen

Door een externe toegang tot de Miniserver in te stellen, is de Loxone installatie ook toegankelijk vanaf het internet en kan ze van overal worden bediend via de Loxone App of de visualisatie in de browser.
De configuratie via Loxone Config van extern is ook mogelijk.
Volg een van de volgende instructies, afhankelijk van de Miniserver:

Voor de huidige Miniserver, bevelen wij Loxone Remote Connect aan. 
Voor de Miniserver Gen. 1, gebruik u Externe toegang.

Verdere procedure

De Miniserver is nu ingesteld en klaar voor gebruik. Als volgende stap moeten alle apparaten nu correct zijn aangesloten en ingeleerd.

U kunt meer informatie vinden op de respectieve documentatiepagina per apparaat.

Zodra alle gebruikte apparaten zijn ingeleerd, kan de automatische configuratie grotendeels worden gebruikt om de programmering automatisch te maken.

Inhoudsopgave

Algemene documentatie

Maak verbinding met de Miniserver

Start de Loxone Config-software. In het menu “Miniserver” vindt u de knop “Zoeken”. Als u hierop klikt, wordt in het hele netwerk naar een Miniserver gezocht. De gevonden apparaten worden vermeld in het “Resultatenvenster” met hostnaam, IP-adres, serienummer en firmwareversie.

Als er geen Miniserver wordt gevonden in de zoekopdracht, kunt u hier meer informatie krijgen

Om verbinding te maken met een Miniserver klik op “verbinden” en voer gebruikersnaam en wachtwoord in (standaard: admin / admin) en klik vervolgens op “verbinden”

miniserver_verbinden

U kunt ook op de knop “Verbinden” klikken en de naam van de Miniserver invoeren (“lxl” gevolgd door de laatste 4 cijfers van het serienummer)

Om een ​​externe verbinding tot stand te brengen, voert u eenvoudig het MAC-adres van de Miniserver in op het IP-adres om de verbinding tot stand te brengen.

Zoals u in de statusbalk kunt zien, bent u nu verbonden met uw Miniserver.

u bent verbonden

 

Bovendien wordt de Miniserver vermeld in de netwerkomgeving: Om de Miniserver in de netwerkomgeving te zien, moet in Windows de functie Automatisch zoeken in het netwerk geactiveerd zijn.

netwerk

IP-adres van de Miniserver wijzigen

Om veiligheidsredenen kan het IP-adres alleen worden gewijzigd binnen een uur na het inschakelen van de stroomvoorziening. Na deze tijd moet de Miniserver dus opnieuw worden opgestart door de stroomvoorziening enkele seconden uit te schakelen.

Het adres wijzigen met Apparaat configureren

Deze procedure wordt gebruikt als er nog geen verbinding met de miniserver tot stand is gebracht.

De adrestoekenning via “Apparaat configureren” werkt ook als de Miniserver zich in een ander adresbereik bevindt en er dus geen verbinding tot stand kan worden gebracht. Gebruik deze functie om de verbinding achteraf tot stand te brengen..

Open de configuratiesoftware Loxone Config en volg de onderstaande stappen:

 1. Klik eerst op de Miniserver in de boomstructuur.
 2. Klik vervolgens op de knop “apparaat configureren” in de menubalk en selecteer Miniserver als device.
 3. Het MAC-adres (serienummer) van de Miniserver wordt overgenomen uit het geopende document. Is dit niet juist (b.v. leeg document), voer dan hier het MAC-adres (serienummer) van de Miniserver in, dat u vindt op het typeplaatje aan de achterkant van het apparaat.
 4. Voer hier een geschikt IP-adres voor de Miniserver in, dat buiten het DHCP-bereik van de router ligt. Voeg het subnetmasker, de gateway (meestal het IP-adres van de router/modem van de internetprovider) en de adressen van de DNS-servers toe. (U kunt de DNS-serveradressen van uw ISP krijgen, of u kunt op internet naar alternatieven zoeken).
 5. Klik tenslotte op “Verzenden”.

De Miniserver zal nu herstarten en is bereikbaar onder het nieuw toegewezen IP adres.
Als dit niet werkt, kan de verbinding geblokkeerd zijn door een virusscanner of de firewall. Schakel deze tijdelijk uit en probeer dan het adres opnieuw toe te wijzen.

Het adres wijzigen met Miniserver configureren

Deze procedure wordt gebruikt als u al verbonden bent met de Miniserver:

1. Klik eerst op de Miniserver in de boomstructuur.
2. Klik vervolgens op de knop “Miniserver configureren” in de menubalk en schakel over naar het tabblad Netwerk.
3. Het MAC-adres (serienummer) van de Miniserver wordt overgenomen van de aangesloten Miniserver.
4. Voer een geschikt IP-adres voor de Miniserver in dat buiten het DHCP-bereik van de router ligt. Voeg het subnetmasker, de gateway (gewoonlijk het IP-adres van de router/modem van de internetprovider) en de adressen van de DNS-servers toe. (U kunt de DNS-serveradressen opvragen bij uw internetprovider, of u kunt op internet zoeken naar alternatieven).
5. Klik tenslotte op “Toepassen” en “Verzenden naar Miniserver

De miniserver zal nu herstarten en is bereikbaar onder het nieuw toegewezen IP adres.
Als dit niet werkt, kan de verbinding geblokkeerd zijn door een virusscanner of de firewall. Schakel deze tijdelijk uit en probeer dan het adres opnieuw toe te wijzen.

Miniserver rechtstreeks met PC verbinden

De Miniserver kan ook rechtstreeks op een PC worden aangesloten via een netwerkkabel of een switch als er geen router of DHCP-server beschikbaar is.
Dit is ook geschikt voor troubleshooting om foutoorzaken in het netwerk uit te sluiten.

Hiervoor zijn twee mogelijkheden, die verschillen naargelang de generatie van de Miniserver:

Actuele Miniserver

Sinds versie 12.0 valt de huidige Miniserver niet meer terug op 192.168.1.77 als er geen DHCP-server aanwezig is. In plaats daarvan wordt link-local adressering via zeroconf ondersteund.
De Miniserver en de computer zullen een 169.254.x.x link-local adres aannemen als beide zijn ingesteld op DHCP.
Het is echter nog steeds mogelijk om handmatig een IP-adres aan de Miniserver en de computer toe te wijzen om een verbinding mogelijk te maken.

Miniserver Gen. 1

De Miniserver Gen.1 gaat uit van het statische adres 192.168.1.77 als hij geen adres krijgt toegewezen door een DHCP-server.
Daarom moet aan de PC een IP-adres worden toegewezen in hetzelfde adresbereik (192.168.1.x) als de Miniserver.

Ga hiervoor naar het Configuratiescherm, om precies te zijn naar het “Netwerk- en Delencentrum“. Klik dan op “Adapterinstellingen wijzigen” in de linkerbovenhoek:

netzwerk_freigabecenter

Ga vervolgens naar de eigenschappen van de Ethernet- of LAN-verbinding:

lan

Dubbelklik nu op “Internet Protocol Versie 4“:

IPv4

In het voorbeeld hebben we het adres 192.168.1.1 aan de computer toegekend:

inbetriebnahme-manuelle-ip-adresse

Bevestig met “Ok“, hierna is een verbinding met de Miniserver via Loxone Config mogelijk.

Aanpassen van de configuratie in de Miniserver

Als de eerste configuratie van de Miniserver al is voltooid en er naderhand wijzigingen in de configuratie moeten worden aangebracht, is dit ook mogelijk via een bestaande verbinding met de Miniserver.

Details over de verbindingsopbouw vindt u hier.
 1. Het wordt aanbevolen om altijd het huidige project van de Miniserver in de Loxone Config Software te laden aan het begin van het project om alle gebruikerswijzigingen op te nemen. Om dit te doen, klikt u op “Laden van Miniserver”.
 2. Nadat wijzigingen zijn doorgevoerd, kunnen deze worden opgeslagen in de Miniserver. Klik gewoon op “Opslaan in Miniserver” en de lokale wijzigingen die in de software zijn aangebracht, worden overgebracht naar de Miniserver en de Miniserver wordt automatisch opnieuw opgestart om de wijzigingen te laden. Zodra deze herstart voltooid is, draait de Miniserver met de bijgewerkte configuratie.

 

 

Diagnose

Miniserver is niet gevonden in de zoekopdracht / Miniserver niet bereikbaar in het netwerk

Miniserver knippert groen, maar is niet toegankelijk via het netwerk.

1. Controleer de LED’s op de netwerkconnector (LAN)

 • De groene led brand en de oranje led pinkt
  • Alles in orde, ga verder met stap 2 onder “Miniserver knipper groen en er is signaalverkeer”
 • Geen verlichte of pinkende leds
  • Controleer of de netwerkkabel correct is aangesloten en niet defect is
 • De leds blijven uit
  • Contacteer uw installateur of de Loxone Support
 • Beiden leds branden, zelfs wanneer er geen kabel is aangesloten
  • Neem contact op met uw installateur of de Loxone Support

Miniserver knippert groen en er is signaalverkeer

2. Open de Loxone config en klik onder ‘Miniserver’ op ‘zoeken’. De Miniserver zal tussen de resultaten weergegeven staan en u kan verbinding maken.

  • Er werd geen Miniserver gevonden:
  • Controleer de netwerkaansluiting. Aan beide zijden.
  • Controleer in uw antivirusprogramma of de Loxone Config is opgenomen als ‘vertrouwelijk’.
  • Netwerkconfiguratie controleren: Hoe bent u met de Miniserver verbonden?
  • Belangrijk: uw netwerk moet worden aangemerkt als thuis of werk-netwerk bij de instellingen van uw PC!
  • Miniserver is aangesloten op het netwerk
   • Open de opdrachtenprompt. (start -> cmd of win+cmd)
   • Voer nu commando “arp -a” uit. Je ziet nu alle actieve netwerkverbindingen. Diegene met een macadres ‘EEE0-00-..’ is uw Miniserver.
   • Voer nu volgend commando uit (vervang IP adres door uw eigen Miniserver-IP): ping 192.168.1.77
   • Dit werkt enkel met het IP dat werd gevonden met het arp commando!
   • Ping succesvol
   • Je hebt vier keer een antwoord gekregen op dit adres. Je Miniserver is zo toegankelijk.
   • Je kan in de Loxone Config nu terug naar ‘verbinden’ en connecteren met een Miniserver. Als IP adres geef je het adres op dat je net gevonden hebt. Wachtwoord en gebruikersnaam zijn beiden ‘admin’ by default. Als dit niet mogelijk is deactiveer je de firewall.
   • Pingen mislukt
   • Als antwoord krijg je ‘time out’ of een andere storingsmelding.
   • Wijs de Miniserver een statisch IP adres toe.
   • U kan hier de instructies vinden. Hierna start je terug bij de stap ‘pingen’.
  • De Miniserver rechtstreeks op de PC aansluiten
   • Zowel PC als Miniserver moeten een statisch IP hebben binnen dezelfde range. Instructies vindt u hier.
  • Als u geen verbinding kan maken kan u contact opnemen met een Loxone Partner of de Loxone Support.