Inbedrijfname Miniserver

Miniserver

Eerste configuratie

Hier wordt uitgelegd hoe de initiële configuratie van de Miniserver moet worden uitgevoerd. Deze snelstartgids is van toepassing op zowel de Miniserver als de Miniserver GO.

-> Qiuck Start Guide overslagen (naar inhoudsopgave)

Stap 1: Eerste opstart Miniserver

Eerst moet de Miniserver worden gemonteerd en aangesloten in uw verdeelkast.

 1. De LAN-kabel moet op het netwerk zijn aangesloten (bijvoorbeeld: Internet W-LAN Router).
 2. Miniserver met voeding aansluiten
Details over de installatie van uw Miniserver vindt u hier.

Details over het installeren van de Miniserver Generation 1 zijn hier te vinden.

Details over het installeren van de Miniserver GO zijn hier te vinden.

ongeveer 1 minuut nadat de stroom is ingeschakeld, werkt de Miniserver.

Miniserver: Die linkse led knippert groen

Miniserver GO: de LED aan de achterkant en ook de LED aan de bovenkant zijn permanent wit verlicht.

Als de Miniserver-LED’s na 1 minuut niet oplichten zoals hierboven beschreven, vindt u hier meer informatie.

Stap 2: Miniserver project instellen

Om de Miniserver te configureren is een pc nodig waarop het programma “Loxone Config” is geïnstalleerd.

 1. Download Loxone Config software
 2. Gedownloade Setup installeren
 3. Loxone Config openen:

Deze pc moet worden aangesloten op dezelfde netwerkrouter (W-LAN of LAN) waarmee ook de Miniserver is verbonden.

 1. Maak een nieuw project door te klikken op “Nieuw project”
 2. Selecteer het type Miniserver
 3. Bevestig met “Volgende”:

Hier moeten de projectgegevens worden ingevoerd.

 1. Voer de projectnaam in
 2. Voer de gegevens van de installateur in
 3. Voer de gegevens van de klant in
 4. Bevestig met “Volgende”:

Nu worden de gewenste gebruikers aangemaakt voor uw project.

 1. Verander gebruikersnaam
 2. Verander paswoord
 3. Voer visualisatiewachtwoord in
 4. Optioneel: maak extra gebruikers aan en pas gebruikersgegevens aan zoals beschreven in punten 1-3 (Er kan een willekeurig aantal gebruikers worden gemaakt)
 5. Bevestig met “Volgende”

De eerste gebruiker is automatisch een beheerder en heeft dus volledige configuratierechten. De gebruikersgegevens zijn ook later nodig voor Login voor de visualisatie en moeten daarom worden genoteerd.

Vervolgens worden de gegevens in elke kamer ingevoerd.

 1. Selecteer de gewenste kamers
 2. Naam kamer wijzigen (optioneel)
 3. Selecteer het kamertype
 4. Beoordeling gegeven
 5. Voeg toe aan de visualisatie favorieten
 6. Aanpassen pictogram
 7. Oppervlakte definiëren
 8. Optioneel: maak extra kamers aan
 9. Klik op “Volgende” om te bevestigen.

 • De oppervlakte van de kamer is belangrijk voor het regelen van de verwarming.
 • Beoordeling en favorieten beïnvloeden de visualisatie
 • Het kamertype is later nodig voor de automatische configuratie
Hiermee is het project met succes gemaakt, inclusief de basisinstellingen.

Klik in het volgende venster op “Miniserver zoeken starten” om door te gaan met het instellen van de netwerktoegang in stap 3:

Stap 3: Stel het netwerk in

Om de eerste inbedrijfstelling op dit punt te kunnen voortzetten, moet de Miniserver met succes worden gestart en verbonden met het netwerk zoals beschreven in stap 1 en moet het project worden gemaakt zoals beschreven in stap 2.

Hieronder worden de netwerkinstellingen op de Miniserver gemaakt. Als “netwerktechnologie” een totaal vreemd woord voor u is, kunt u het beste hulp krijgen van een netwerktechnicus om deze stap te voltooien en door te gaan met de initiële configuratie.

Als u het venster “Search Miniserver” nog niet hebt geopend, klikt u op de pijl onder de knop “verbinden” en vervolgens op “zoeken”

 

In het venster “Vindt Miniserver” wordt nu de eerste verbinding met de Miniserver gemaakt:

 1. Nadat de Miniserver in het venster verschijnt, wordt deze geselecteerd
 2. Voer gebruikersgegevens in (bij eerste installatie: gebruikersnaam: “admin” en wachtwoord: “admin”)
 3. Klik op “Eerste configuratie” om door te gaan met de configuratie.

 • Verschijnt er geen Miniserver in het zoekvenster? Hier vindt u meer informatie
 • Als na het klikken op “Eertse configuratie” een foutmelding verschijnt dat de gebruikersgegevens niet correct zijn, vindt u hier meer informatie om de fabrieksinstellingen op Miniserver te herstellen.
 1. Controleer en corrigeer indien nodig de locatie van de Miniserver in het dialoogvenster dat nu verschijnt.
 2. Klik op “Volgende”

De volgende stap is de netwerkinstelling.

 1. Wijs een vast IP-adres toe en pas de instellingen aan uw netwerk aan.
 2. Klik op “volgende”

Het is belangrijk om hier een vrij vast IP-adres toe te wijzen dat buiten het DHCP-bereik ligt om een ​​goede toegang te garanderen.
 1. Noteer de de externe HTTP / HTTPS-poort voor latere poortvrijgave en wijzig deze indien nodig.
 2. Klik op “Volgende”

De Loxone Cloud DNS biedt eenvoudigere toegang als u geen vast IP-adres van uw internetprovider ontvangt.

Ten slotte bevestigt u het gebruik van het beveiligingscertificaat, dat vereist is voor toegang via HTTPS:

Klik op “Voltooien”

De zojuist ingestelde gegevens worden overgedragen naar de Miniserver. Deze start automatisch met de nieuwe instellingen, dit kan even duren.

Als de software nog steeds geen automatische verbinding maakt 1 minuut nadat de configuratie is voltooid, vindt u hier meer informatie.

De laatste stap van de eerste configuratie is om het zojuist gemaakte project op te slaan op de Miniserver.

Klik op “Opslaan op Miniserver” om de configuratie over te dragen. Terwijl de Miniserver de gegevens opslaat, is de knop grijs. Zodra het opslaan is voltooid, wordt de knop opnieuw weergegeven.

De netwerkconfiguratie op de Miniserver is nu voltooid. Ga door naar stap 4 van de configuratie.

Stap 4: Bedienen via de visualisatie

Als stap 3 met succes is voltooid, is het mogelijk om de Minsierver via de visualisatie te bedienen.

Vanaf dit punt is het mogelijk om verbinding te maken met uw Loxone app met mobiele telefoon, tablet of pc zolang u zich in uw thuisnetwerk bevindt (bijvoorbeeld: W-LAN). Om dit te doen, downloadt u de apps rechtstreeks van deze pagina of in de respectieve APP store en logt u in op de apparaten met de gebruikersgegevens die u tijdens de eerste configuratie in de stappen hebt gedefinieerd.

Nadat de apparatuur is aangeleerd is controle hiervan nog niet mogelijk, deze moet nog een toepasselijke programmatie krijgen. U kunt echter zien dat de verbinding lokaal met succes tot stand is gebracht.

Stap 5: Externe toegang inschakelen

Om toegang te krijgen tot uw visualisatie buiten uw thuisnetwerk, moet de Miniserver online toegankelijk zijn.

Hiervoor zijn de volgende stappen nodig:

Registratie van de Miniserver

De Miniserver moet op onze homepage zijn geregistreerd.

Registreer hiertoe uw Miniserver nadat u bent ingelogd. In het volgende venster moet het serienummer / MAC-adres van de Miniserver worden ingevoerd. Deze zijn te vinden op de sticker op de achterkant van de Miniserver:

Port forwarding instellen

Om de Miniserver extern te bereiken, moet een port forwarding op uw router zijn ingesteld. Het lokale IP-adres, de lokale poort en de externe poort worden ingesteld op de router zoals gedefinieerd in stap 3.

Volg de instructies voor het instellen van online vrijgave.

Binnen enkele minuten na deze installatie is het mogelijk om extern verbinding te maken met uw Miniserver (bijvoorbeeld: met een 3G / 4G / 5G mobiele telefoon of met een apparaat op een ander netwerk).

ACHTUNG: LET OP: De externe toegang wordt om veiligheidsredenen geblokkeerd als een gebruiker met de standaard gebruikersnaam “admin” en wachtwoord “admin” is opgeslagen! Als de gebruiker nog niet is gewijzigd zoals beschreven in stap 2, is externe toegang niet mogelijk!

Verdere procedure

De Miniserver is nu ingesteld en klaar voor gebruik. Als volgende stap moeten alle apparaten nu correct zijn aangesloten en ingeleerd.

U kunt meer informatie vinden op de respectieve documentatiepagina per apparaat.

Zodra alle gebruikte apparaten zijn ingeleerd, kan de automatische configuratie grotendeels worden gebruikt om de programmering automatisch te maken.

Inhoudsopgave

Algemene documentatie

Maak verbinding met de Miniserver

Start de Loxone Config-software. In het menu “Miniserver” vindt u de knop “Zoeken”. Als u hierop klikt, wordt in het hele netwerk naar een Miniserver gezocht. De gevonden apparaten worden vermeld in het “Resultatenvenster” met hostnaam, IP-adres, serienummer en firmwareversie.

Als er geen Miniserver wordt gevonden in de zoekopdracht, kunt u hier meer informatie krijgen

Om verbinding te maken met een Miniserver klik op “verbinden” en voer gebruikersnaam en wachtwoord in (standaard: admin / admin) en klik vervolgens op “verbinden”

miniserver_verbinden

U kunt ook op de knop “Verbinden” klikken en de naam van de Miniserver invoeren (“lxl” gevolgd door de laatste 4 cijfers van het serienummer)

Om een ​​externe verbinding tot stand te brengen, voert u eenvoudig het MAC-adres van de Miniserver in op het IP-adres om de verbinding tot stand te brengen.

Zoals u in de statusbalk kunt zien, bent u nu verbonden met uw Miniserver.

u bent verbonden

 

Bovendien wordt de Miniserver vermeld in de netwerkomgeving: Om de Miniserver in de netwerkomgeving te zien, moet in Windows de functie Automatisch zoeken in het netwerk geactiveerd zijn.

netwerk

IP-adres van de Miniserver wijzigen

Om veiligheidsredenen kan het IP-adres van de Miniserver slechts één uur na een stroomreset worden gewijzigd. Dus om het IP-adres op een later tijdstip te wijzigen, moet vooraf een stroomreset op de Miniserver worden uitgevoerd.

Als u een ander IP-adres voor uw Miniserver wilt instellen, kunt u dit doen in onze configuratiesoftware. Klik in de periferie op “Loxone Miniserver” en op de knop “Miniserver configureren”.
De adrestoewijzing is ook mogelijk met “Miniserver configureren” wanneer de Miniserver zich in een ander adresbereik bevindt of wanneer er geen verbinding tot stand kan worden gebracht via de Loxone Config-software.
Ga naar het tabblad “Netwerk” en voer het gewenste IP-adres in. Klik op “Overnemen en naar Miniserver verzenden”. Aan uw Miniserver wordt nu het nieuwe IP-adres toegewezen.

IP adres opslaan

Merk op dat de Miniserver opnieuw wordt opgestart zodra hieraan via “Apparaat configureren” een IP is toegewezen. Als hij niet opnieuw opstart, heeft hij het commando niet ontvangen. Mogelijk wordt de verbinding geblokkeerd door een virusscanner of door de firewall.

Het serienummer (MAC-adres) is terug te vinden op de sticker aan de achterzijde van de Miniserver.

Na de inbedrijfstelling kunt u het IP-adres ook gemakkelijk wijzigen via het dialoogvenster “Miniserver configureren”.

Miniserver direct verbinden met PC

Als u uw Miniserver direct met de pc heeft verbonden (zonder router ertussen), moet het IP-adres van uw computer handmatig worden toegekend.
Ga naar het configuratischerm > netwerk en internet > Netwerkcentrum. Klik vervolgens in de linker bovenrand op “Adapterinstellingen wijzigen”.

netwerkcentrum

Ga vervolgens naar de eigenschappen van de Ethernet- of LAN-verbinding.

eigenschappn netwerk

Dubbelklik nu op “Internetprotocol Versie 4”.

eigenschappen netwerk

Hier kunt u een statisch IP-adres aan uw pc toewijzen. Merk op dat de Miniserver het statisch adres 192.168.1.77 aanneemt wanneer hij tijdens de bootprocedure geen adres toegewezen krijgt.
Omdat beide adressen in hetzelfde bereik moeten liggen, hebben we in ons voorbeeld adres 192.168.1.1 toegewezen aan de computer.

internetprotocol

Instellen van een handmatig IP-adres
Als de toekenning van IP-adressen zonder DHCP-server of router gebeurt, dient u handmatig een IP-adres in te stellen dat zich in hetzelfde adresbereik bevindt als het IP-adres van de Miniserver. Standaard is dit het bereik 192.168.1.x.

Configuratie in de Miniserver aanpassen

Als de eerste configuratie van de Miniserver al is voltooid en er daarna nog wijzigingen in de configuratie moeten worden aangebracht, is dit eenvoudig mogelijk bij verbinding met de Miniserver.

Details over de verbinding zijn hier te vinden.
 1. Het wordt aanbevolen om het huidige project van de Miniserver in de Loxone Config-software te laden aan het begin om alle gebruikerswijzigingen over te nemen. Klik gewoon op “Uit de Miniserver laden”.
 2. Nadat wijzigingen zijn aangebracht, kunnen deze worden opgeslagen in de Miniserver. Klik eenvoudig op “Opslaan in Miniserver” en de lokale wijzigingen in de software worden overgebracht naar de Miniserver en de Miniserver wordt automatisch opnieuw opgestart om de wijzigingen te laden. Nadat het opnieuw opstarten is voltooid, wordt de Miniserver uitgevoerd met de bijgewerkte configuratie.

 

Instellingen voor externe toegang aanpassen

Om toegang via Loxone Cloud DNS toe te staan, heeft de Miniserver de juiste poorten nodig die zijn ingesteld in de port forwarding op de router. Deze kunnen als volgt in de Loxone-configuratiesoftware worden ingesteld.

Hieronder worden netwerkinstellingen gemaakt op de Miniserver. Als “netwerktechnologie” een totaal vreemd woord voor u is, kunt u het beste hulp krijgen van een netwerktechnicus om door te gaan met deze configuratiestap.
 1. Maak verbinding met de Miniserver (meer info hier)
 2. Miniserver inde periferie aanduiden
 3. Op “Miniserver configureren” drukken
 4. Navigeer naar het tabblad “Toegang”
 5. Na het wijzigen van de gewenste instellingen, klikt u op “Toepassen en verzenden naar Miniserver” (Miniserver start opnieuw en maakt automatisch opnieuw verbinding na een paar seconden)
 6. Als de Miniserver in de periferie is gemarkeerd, zijn nu zowel het externe als het interne adres inclusief de poort zichtbaar. (Uitzondering: poort 80 wordt niet weergegeven)
 7. Sla ten slotte op naar de Miniserver om de configuratie over te dragen naar de Miniserver

Als de Loxone Cloud DNS wordt gebruikt, moet het volgende adres worden ingevoerd voor het externe adres: “dns.loxonecloud.com: <external_port>”.

Voorbeeld: dns.loxonecloud.com:83

Diagnose

Miniserver is niet gevonden in de zoekopdracht / Miniserver niet bereikbaar in het netwerk

Miniserver knippert groen, maar is niet toegankelijk via het netwerk.

1. Controleer de LED’s op de netwerkconnector (LAN)

 • De groene led brand en de oranje led pinkt
  • Alles in orde, ga verder met stap 2 onder “Miniserver knipper groen en er is signaalverkeer”
 • Geen verlichte of pinkende leds
  • Controleer of de netwerkkabel correct is aangesloten en niet defect is
 • De leds blijven uit
  • Contacteer uw installateur of de Loxone Support
 • Beiden leds branden, zelfs wanneer er geen kabel is aangesloten
  • Neem contact op met uw installateur of de Loxone Support

Miniserver knippert groen en er is signaalverkeer

2. Open de Loxone config en klik onder ‘Miniserver’ op ‘zoeken’. De Miniserver zal tussen de resultaten weergegeven staan en u kan verbinding maken.

 • Er werd geen Miniserver gevonden:
 • Controleer de netwerkaansluiting. Aan beide zijden.
 • Controleer in uw antivirusprogramma of de Loxone Config is opgenomen als ‘vertrouwelijk’.
 • Netwerkconfiguratie controleren: Hoe bent u met de Miniserver verbonden?
 • Belangrijk: uw netwerk moet worden aangemerkt als thuis of werk-netwerk bij de instellingen van uw PC!
 • Miniserver is aangesloten op het netwerk
  • Open de opdrachtenprompt. (start -> cmd of win+cmd)
  • Voer nu commando “arp -a” uit. Je ziet nu alle actieve netwerkverbindingen. Diegene met een macadres ‘EEE0-00-..’ is uw Miniserver.
  • Voer nu volgend commando uit (vervang IP adres door uw eigen Miniserver-IP): ping 192.168.1.77
  • Dit werkt enkel met het IP dat werd gevonden met het arp commando!
  • Ping succesvol
  • Je hebt vier keer een antwoord gekregen op dit adres. Je Miniserver is zo toegankelijk.
  • Je kan in de Loxone Config nu terug naar ‘verbinden’ en connecteren met een Miniserver. Als IP adres geef je het adres op dat je net gevonden hebt. Wachtwoord en gebruikersnaam zijn beiden ‘admin’ by default. Als dit niet mogelijk is deactiveer je de firewall.
  • Pingen mislukt
  • Als antwoord krijg je ‘time out’ of een andere storingsmelding.
  • Wijs de Miniserver een statisch IP adres toe.
  • U kan hier de instructies vinden. Hierna start je terug bij de stap ‘pingen’.
 • De Miniserver rechtstreeks op de PC aansluiten
  • Zowel PC als Miniserver moeten een statisch IP hebben binnen dezelfde range. Instructies vindt u hier.
 • Als u geen verbinding kan maken kan u contact opnemen met een Loxone Partner of de Loxone Support.