Caller Service

Toepassing

Hier wordt beschreven hoe u de Caller Service juist gebruikt en instelt. Met de Caller kunt u door de Miniserver worden gebeld wanneer een waarde wijzigt (bijv. wanneer de temperatuur van een koelruimte te hoog oploopt). Let op: de caller service kan enkel ingesteld worden als u deze online geactiveerd heeft. De licentiesleutel hiervoor vindt u op uw factuur.

CALLER INVOEGEN

De Caller is te vinden onder “meldingen”.
Eerst wordt de Caller in de randapparatuur weergegeven en vervolgens naar de pagina gesleept.

 

meldingen

 

VOORBEELD VAN CALLER

Een temperatuurbewaking kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien.
Wanneer de maximale temperatuur wordt overschreden, krijgt u een telefoontje en een mail.

 

caller config

FEEDBACKFUNCTIE

Wanneer u in de Caller “Antwoord toestaan” activeert, worden de cijfers (0-9) die de opgebelde persoon indrukt, naar een virtuele ingang van de Caller gestuurd.
Bij een oproep moet binnen de 2 minuten feedback worden gegeven.
Wanneer u bij een oproep van de Caller dus op toets 3 drukt, wordt een puls naar de ingang “Ingang CVI3” gestuurd.
U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken om in de alarminstallatie een alarm te bevestigen.

caller telefoon

 

Om de feedbackfunctie te gebruiken, moet de Miniserver extern bereikbaar zijn. Daartoe dient u het externe adres van de Miniserver op te geven in de eigenschappen van uw Miniserver.

 

dns extenr adres

DETAILS OVER DE CALLER

Hier worden meldingen ingevoerd die u wilt ontvangen. Bij een oproep wordt de ingevoerde tekst door een computerstem uitgesproken.

Let op het formaat van het telefoonnummer: bijv. 004372877070

Om de Caller te kunnen gebruiken, moet de DNS-server in elk geval worden ingevoerd. In een dynamisch netwerk wordt deze normaal gezien automatisch toegewezen.

De DNS-server kan handmatig worden toegewezen via Loxone config.

 

eigenschappen caller

Merk op dat op hetzelfde tijdstip weliswaar verschillende nummers kunnen worden gebeld, maar dat altijd hetzelfde bericht wordt weergegeven.
Verschillende berichten op verschillende tijdstippen zijn mogelijk.

 

Limitering

De Caller Service is beperkt tot 10 oproepen naar hetzelfde nummer per minuut.

Oproepen die deze limiet overschrijden, worden geblokkeerd.

Er kan opnieuw worden gebeld zodra er in de laatste minuut minder dan 10 oproepen naar hetzelfde nummer zijn geweest.
Elk verzoek telt mee voor deze limiet, zelfs als het is geblokkeerd.

FOUTAFHANDELING

Als uw Miniserver na activering van de Caller Service geen oproepen verstuurt, dient u onze aanwijzingen voor de foutafhandeling te raadplegen.