Caller

Met behulp van de Caller Service plaatst de Miniserver een oproep bij verandering van ON/OFF/analoge waarde en speelt de vooraf gedefinieerde tekst af als spraakbericht.

Voor de diensten (Weather, Caller) moet de Miniserver eerst geregistreerd worden.
Nadat de diensten zijn aangeschaft in de shop, kunnen ze worden geactiveerd in de Loxone Partner Portal. Het licentienummer vindt u terug op de factuur of in het Loxone Partner Portal onder "Beschikbare licenties".
Een werkende internetverbinding is vereist voor deze diensten.

Elke gekochte Caller Service gebruikt zijn eigen unieke telefoonnummer.

Inhoudsopgave


Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Telefoon nummer Te bellen telefoonnummer
Alleen numeriek, gebruik geen spaties of speciale tekens (bijv. 0043728770700)
-
Taal Taal van de tekst -
Antwoord toestaan Als dit veld is aangevinkt, wordt de toetsinvoer van het door de beller ingedrukte cijfer opgeroepen.
De Miniserver moet hiervoor extern bereikbaar zijn.
De toetsingangen kunnen alleen worden gekozen binnen 2 minuten vanaf het begin van het gesprek!
-
Monitor service Indien aangevinkt, wordt u via systeemstatus of via de Cloud Mailer op de hoogte gebracht als deze service niet meer werkt of op het punt staat te verlopen. -
Programmatie voorbeeld

In de configuratie zijn er al plaatshouders voor hulpdiensten en noodcontacten onder "Meldingen":

Elke caller heeft 10 toetsingangen waarmee de oproeper de oproep kan beantwoorden:

Sleep de caller naar de programmeerpagina en koppel hem aan de gewenste functiebouwsteen. Als de beller is geselecteerd, kan in het eigenschappenvenster een tekst, naam en telefoonnummer worden ingevoerd.
Met "Antwoord toestaan" is het mogelijk om vanaf het begin van de oproep gedurende 2 minuten op de oproep te reageren door op een toets te drukken. Om de terugmeldingsfunctie te kunnen gebruiken, moet de Miniserver extern toegankelijk zijn.

Als in ons voorbeeld het alarm afgaat, worden de alarmcontacten 1 en 2 gebeld. De oproepers kunnen het alarm bevestigen door op toets 1 te drukken.


Gebruiker gedefinieerde Caller toevoegen

Om een Caller toe te voegen, klik op "Meldingen" in de randapparatuur en selecteer "Caller" in de menubalk:

Nu kan de aangemaakte caller worden gedefinieerd en gekoppeld aan de gewenste functiebouwsteen.


Logger, mailer, beller, tracker toewijzen in het eigenschappenvenster

Als alternatief kan in het eigenschappenvenster van verschillende blokken, logger, mailer, caller en tracker worden toegewezen.
Hiervoor moet alleen het respectieve bericht worden aangemaakt en de ontvanger gedefinieerd.
De in de functiebouwsteen gedefinieerde tekst of waarde wordt uitgevoerd.


Beperking

De Caller service is beperkt tot:
10 oproepen/minuut
100 oproepen/uur
200 oproepen/dag
per Miniserver, ongeacht het telefoonnummer dat gebeld wordt.
Calls die deze limieten overschrijden worden geblokkeerd.