Legionellapreventie automatiseren

In het kort: legionellapreventie voor ieders gezondheid

Legionella is een gevaarlijke bacterie die in (stilstaand) water voorkomt. Het vermenigvuldigt zich in water met een temperatuur tussen 20°C en 45°C waar voedingsstoffen beschikbaar zijn. Wanneer de bacteriedruppels in de lucht worden geïnhaleerd, kan het de veteranenziekte veroorzaken, die een mogelijk fatale vorm van longontsteking is. Legionellapreventie is dus een goede zaak.

Hoewel iedereen de ziekte kan oplopen, zijn de meest risicogroepen ouderen, rokers, alcoholisten of mensen met onderliggende gezondheidsproblemen.

Warm- en koudwateropslagfaciliteiten in gebouwen zijn potentiële broedplaatsen voor de bacterie omdat daar sprake is van stilstaand water dat mogelijk wordt opgeslagen bij temperaturen waarbij de bacterie kan gedijen. Daarnaast is er in gebouwen met aanzienlijke leidinglengtes en weinig gebruikte afvoerbuizen, zoals scholen en de horeca, het potentieel dat het water in de waterleiding blijft staan met een mogelijke legionellabacterie tot gevolg.

De overheid handhaaft duidelijke richtlijnen voor legionellapreventie. Voor de waterdistributie moeten alle ongebruikte aftakkingen en uiteinden worden verwijderd. Dit zijn stukken leidingwerk die nergens toe leiden. Bovendien moet de opslag van warm water boven 60°C worden gehouden, omdat de bacterie bij deze temperatuur wordt gedood. De aanvoer- en retourtemperatuur van warmwatertanks moet minimaal 60°C uitgaand en 50°C teruggaand zijn, en zelden gebruikte afvoerbuizen moeten wekelijks worden doorgespoeld.

Met behulp van Loxone kunnen we veel van deze processen monitoren en automatiseren om zo legionella te voorkomen.

Oplossing & Configuratie: automatische legionellapreventie

Om te controleren en ervoor te zorgen dat de warmwateropslag boven de 60°C wordt gehouden en de legionellapreventie wordt gerealiseerd, moeten we eerst temperatuursensoren in het opslagvat plaatsen. Afhankelijk van het feit of het vat een buffervat is (d.w.z. verschillende niveaus van de tank bij verschillende temperaturen) of niet, zal de locatie van de sensoren verschillen. Van hieruit kunnen we deze waarde invoeren in een drempel om te dicteren wanneer de temperatuur onder een bepaalde drempel zakt. In dat geval wordt een melding gestuurd naar de verantwoordelijke om hem te informeren dat de temperatuur van de tank is gedaald.

We kunnen echter ook het proces automatiseren om er zeker van te zijn dat de tank minstens één keer per gedefinieerd aantal dagen de legionella spoeltemperatuur bereikt, om dit te doen gebruiken we een onderhoudsteller, de teller zal meten hoelang dat de tank onder onze gewenste temperatuur blijft, wanneer de teller op 0 staat kan dit dan een warmtebron activeren die ervoor zal zorgen dat de tank terug de gewenste temperatuur heeft.

Om het debiet en de retourtemperatuur van het warmwatertoestel te controleren hebben we een temperatuurmeting nodig van elke leiding. We kunnen dan de metingen een bepaalde periode na het openen van de hoofdkraan laten plaatsvinden, en als het debiet minder dan 60°C of de retourtemperatuur lager dan 50°C is, kunnen we een melding laten uitgaan.

Hardware:

Configuratie:

Download de voorbeeld configuratie:

Automatic Legionella Prevention

Config 10.3.11.27

Waarom u en uw klant een automatische legionellapreventie moeten overwegen?

Legionellapreventie is een ongelooflijk belangrijke taak voor elk gebouw met wateropslag. Voor grotere gebouwen en diensten kan de investering van facilitair beheer tot wekelijkse waterafvoer gigantisch zijn. Als we bedenken dat de gemiddelde middelbare school meerdere blokken met toiletten kan hebben, elk met meerdere kranen, naast laboratoria en klaslokalen die deze ook kunnen bevatten, en dat de aanbeveling is om kranen twee minuten te laten draaien, dan zou dit kunnen neerkomen op vele uren werk per week.

Als we alles kunnen controleren en op basis van de stroom kunnen beslissen welke moeten draaien, kunnen we de tijdsinvestering op dit gebied drastisch verminderen, terwijl we ook statistieken kunnen leveren om aan te tonen welke werden gebruikt. 

Wat betreft de controle van de warmwatertemperatuur voor opslagtanks en warmwatertanks kunnen we ervoor zorgen dat we de bewoners beschermen tegen de schadelijke gevolgen van legionella, terwijl we ook nauwkeurige logboeken kunnen aanbieden waaruit blijkt dat de juiste temperaturen in het systeem zijn gehandhaafd.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks