Slimme bescherming tegen legionella

Uitdaging: Bescherming tegen legionella in gebouwen met waterreservoirs 

Legionella zijn gevaarlijke bacteriën die in het water voorkomen. Ze vermenigvuldigen zich bij een watertemperatuur van 20°C tot 50°C. Via druppelinfectie kunnen ze de veteranenziekte veroorzaken – een dodelijke vorm van longontsteking.  

Hoewel iedereen de ziekte kan oplopen, lopen bepaalde groepen meer risico, zoals ouderen, rokers, mensen met alcoholproblemen of die met onderliggende gezondheidsproblemen kampen. 

Warm- en koudwaterreservoirs in gebouwen zijn een potentieel broeinest voor deze bacteriën. In gebouwen met lange leidingen en zelden gebruikte aftappunten, zoals in scholen en horeca, is er een groter risico op legionella. 

Als warmwaterreservoirs boven de 60°C worden gehouden, is er geen risico, omdat de bacteriën bij deze temperatuur sterven .De aanvoer- en retourtemperaturen van de warmwaterreservoirs moeten maandelijks minstends 60°C bij de aanvoer en 50°C bij de retour zijn. Zelden gebruikte aftappunten moeten wekelijks worden doorgespoeld om de leidingen schoon te maken.  

Met Loxone kunnen veel van deze processen worden gemonitord en geautomatiseerd.  

Oplossing: Automatisering en monitoring van de warmwateropslagtank en wateruitlaten 

Om te monitoren en te garanderen dat de warmwatertemperatuur boven de 60°C blijft, moeten temperatuursensoren in de opslagtank geïnstalleerd worden. Wanneer de temperatuur onder een bepaalde drempelwaarde daalt, wordt een melding naar de verantwoordelijke persoon gestuurd.  

Dit proces kan ook geautomatiseerd worden om te verzekeren dat de tank minstens één keer per gedefinieerde periode de legionelladoorspoeltemperatuur bereikt. Hiervoor wordt een onderhoudsteller gebruikt. Zolang het water in de tank onder de gewenste temperatuur blijft, telt deze teller af. Als de teller 0 bereikt, moet de tank met behulp van een warmtebron weer op temperatuur gebracht worden.  

Voor de monitoring van de aanvoer- en retourtemperaturen van de warmwateropslagtank zijn temperatuurdisplays nodig voor elke leiding. De meting wordt geactiveerd een bepaalde tijd na het openen van de hoofdklep. Als de aanvoertemperatuur minder dan 60°C of de retourtemperatuur minder dan 50°C is, wordt een melding verzonden.  

Ten slotte kunnen op elke uitlaat doorstroommeters geïnstalleerd worden om te controleren of deze wekelijks zijn gebruikt. Als de wekelijkse doorstroming niet voldoende is geweest, wordt opnieuw een melding naar de verantwoordelijke personen gestuurd.  

Hardware:

Configuratie:

Download de voorbeeld configuratie:

Automatic Legionella Prevention

Config 14.4.9.25

De voordelen van het automatiseren van de wateropslag en wateruitlaten 

Bescherming tegen legionella is cruciaal in elk gebouw met een wateropslag. Vooral in grotere gebouwen is de tijd die het beheer vergt aanzienlijk, aangezien de wateruitlaten wekelijks handmatig onderhouden moeten worden.  

Door de wateruitlaten automatisch te monitoren, kan de tijdsbesteding drastisch verminderd worden. Tegelijkertijd kunnen statistieken worden bijgehouden die aantonen dat deze uitlaten gebruikt zijn.  

Met de monitoring van de warmwatertemperaturen in de opslagtanks kan dus verzekerd worden dat de mensen in het gebouw beschermd worden tegen de schadelijke effecten van legionella.  

 

Gelieve lokale voorschriften en normen in acht te nemen! De inhoud van deze pagina is illustratief en kan niet zonder meer op elke situatie worden toegepast. De informatie die in de toepassingsvoorbeelden wordt verstrekt, vervangt op geen enkele manier de expertise van een Loxone Partner. Als je de functies die in de toepassingsvoorbeelden worden gepresenteerd wil gebruiken, neem dan contact op met je Loxone Partner.  

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks