Mailer Service

Toepassing

De Loxone Miniserver kan u via mail op de hoogte brengen van toestandswijzigingen. De meldingen en het onderwerp kunnen vrij worden gedefinieerd.

Om mails door de Miniserver te kunnen verzenden, is het absoluut noodzakelijk dat de DNS-server werd ingevoerd. In een dynamisch netwerk wordt deze normaal gezien automatisch toegewezen.

De DNS-server kan handmatig worden toegewezen via de admin-interface.

Programmeervoorbeeld

Temperatuurbewaking: als de temperatuur het gewenste bereik verlaat, wordt u via mail gewaarschuwd.

voorbeeld config

Meerdere ontvangers kunnen gescheiden door een kommapunt ( ; ) worden ingevoerd.
Door het selectievakje “Voor foutmeldingen gebruiken” te activeren, worden via deze mailer eventuele foutmeldingen van de Miniserver naar het aangegeven mailadres gestuurd.

MAILER

Als alternatief kunt u ook uw eigen mailaccount gebruiken om de mails te verzenden.
Druk daartoe in de Loxone Config-software op de “F4”-knop om een mailer in te voegen. Voer daartoe in het zoekveld “Mail” in en voer vervolgens uit door dubbel te klikken op “Mailer”. In de periferieboom wordt de Mailer nu vermeld onder “Berichten”.

 

mailer

 

Bij de eigenschappen van de mailer worden de gewenste berichten voor de toestandswijziging ingevoerd (bericht bij AAN / bericht bij UIT). Als er geen bericht wordt ingesteld, wordt ook geen mail verzonden.
De volledige configuratie vindt u in de volgende grafiek.

 

meldingen mailer

 

Meerdere ontvangers kunnen gescheiden door een kommapunt ( ; ) worden ingevoerd.

De Mailer kan ook direct in de eigenschappen van de componenten worden ingevoerd.
Merk op dat bij “Bericht bij AAN” = <v> de toestand van de eerste uitgang van deze component wordt gebruikt.

 

FOUTMAILER

Door het selectievakje “Voor foutmeldingen gebruiken” te activeren, worden via deze mailer eventuele foutmeldingen van de Miniserver naar het aangegeven mailadres gestuurd.

In de volgende gevallen wordt een mail verstuurd:

  • wanneer een foutuitgang van een component actief wordt (bijv. bij de componenten Formule, Intelligente ruimteregelaar, Mengklep, Sauna, …)
  • wanneer een foutuitgang van een analoge ingang actief wordt (bijv. wanneer de temperatuur het gevalideerde bereik verlaat)
  • bij een herstart van de Miniserver
  • wanneer er meer dan 100 busfouten waren
  • bij een schrijf- of leesfout met de SD-kaart
  • wanneer de onlinestatus van een apparaat offline is (bijv. Extension)
  • wanneer de belasting van de SD-kaart meer dan 80 % bedraagt

Mails worden bij valideringsfouten om de 6 uur herhaald zolang de fout bestaat.

Als u meer info wenst over de online status van verschillende Loxone apparaat, dan moet u de diagnose ingangen in de eigenschappen activeren en bij online status het vinkje “Gebruik van foutmeldingen” aanduiden