Mailer

Met een mailer kan de Miniserver e-mails versturen voor bijna elk doeleinde.

De Cloud Mailer is een e-maildienst van Loxone, die gratis beschikbaar is na registratie van de Miniserver.

De Mailer vereist uw eigen e-mail account, de Miniserver hoeft hiervoor niet geregistreerd te worden.

Per Miniserver kunnen maximaal 200 e-mails per dag worden verzonden.

Inhoudsopgave


Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Gebruik voor systeemstatus-meldingen Als dit vakje is aangevinkt, wordt u op de hoogte gebracht van belangrijke opmerkingen en fouten rond uw Loxone systeem. -
Monitor service Indien aangevinkt, wordt u op de hoogte gebracht via systeemstatus als er geen e-mail kon worden verstuurd. -
SMTP Server SMTP-server adres (bijvoorbeeld: mail.server.com of 192.168.1.1:587) -
SMTP gebruiker Gebruiker voor SMTP server -
SMTP wachtwoord Wachtwoord voor SMTP server -
Afzender adres E-mail adres van de afzender (bijvoorbeeld: [email protected]) -
Ontvanger adres Mail ontvanger adres (bv. [email protected])
meerdere ontvangers kunnen met puntkomma (;) separaat ingegeven worden.
-
Onderwerp Als dit veld niet is ingevuld wordt het bericht in de onderwerpregel van mails ingevoegd. -
Programmeervoorbeeld

Eerst wordt een nieuwe Mailer aangemaakt onder Meldingen:

In het volgende voorbeeld noemen we de Loxone Cloud Mailer "Energieverbruik deze maand" en slepen we het object naar de programmeerpagina.

In de Cloud Mailer instellingen definiëren we de tekst of analoge waarde die zal worden verzonden.
Voor het ontvangstadres geven we aan wie de e-mail moet ontvangen. Meerdere ontvangers kunnen gewoon worden ingevoerd, gescheiden door puntkomma's (;).
De geselecteerde ontvangers ontvangen een e-mail telkens wanneer de waarde bij de uitgang "Meterstand deze maand" verandert.

Als je voor dit voorbeeld de Mailer gebruikt, worden ook de gegevens van het e-mailaccount ingevoerd.

De huidige Miniserver ondersteunt alle gecodeerde SMTP-servers vanaf TLS v1.2.

De Miniserver Gen. 1 ondersteunt in principe versleutelde SMTP-servers van SSL 3.0 - TLS v1.2.
Het ondersteunt echter slechts enkele van de zogenaamde ciphers.
Daarom moet de Cloud Mailer worden gebruikt als versleutelde e-mailverzending niet werkt.

In geval van lage beveiligingseisen kan ook worden overgeschakeld op een server zonder versleuteling.


Logger, mailer, beller, tracker toewijzen in het eigenschappenvenster

Als alternatief kan in het eigenschappenvenster van verschillende blokken, logger, mailer, caller en tracker worden toegewezen.
Hiervoor moet alleen het respectieve bericht worden aangemaakt en de ontvanger gedefinieerd.
De in de functiebouwsteen gedefinieerde tekst of waarde wordt uitgevoerd.