Tubulaire Motor SolidLine Air

Handleiding voor de ingebruikname van de tubulaire motor SOLIDline Air

MONTAGE

Hier vindt u nuttige documenten voor de dimensionering en montage van de buismotor.

Dimensionering van aandrijving (DUI)
Montage- en ingebruiknamehandleiding

Het vereiste motorkoppel kan als volgt worden berekend:
Koppel = pantsergewicht x 0,6
daarom geldt:

  • Rolluik met een gewicht < 16,5kg —> 10Nm
  • Rolluik met een gewicht < 33,0kg —> 20Nm

In stand-by (aangeleerd en zonder belasting) bedraagt de vermogensopname < 0,5W.

INGEBRUIKNAME

De component schakelt zichzelf in leermodus wanneer er geen verbinding is met een air base extension of Miniserver Go.

Meer informatie over het aanleren van uw air component.

Nadat u de component heeft ingeleerd, moet u de Air Monitor inschakelen. Klik daartoe op de Air Base Extension en vervolgens op de knop “Air Monitor”.
Het apparaat wordt nu vermeld in de randapparatuurlijst.

 

Eigenschappen - config

 

Ook de Geiger Zender LC Air (wand- en handzender) kan direct met de Miniserver GO of de Air Base Extension communiceren. Daartoe moet het apparaat in de Loxone-modus en vervolgens in de leermodus worden geplaatst. Verwijder daartoe de batterij en zet de schakelaar op de print in het apparaat op “LX”. Zodra de batterij weer wordt geplaatst, start de leermodus automatisch.
De verdere aanleerprocedure verloopt zoals bij de Remote Air.

EINDPOSITIES INSTELLEN

Nadat de motor werd aangesloten en aangeleerd, dient u de eindposities te definiëren.
Afhankelijk van de inbouwpositie van de buismotor kan de draairichting om het rolluik op te rollen, verschillend zijn. Daarom moet het rolluik zich tijdens het aanleren van de eindposities in een middenpositie bevinden, zodat het rolluik in beide richtingen kan lopen zonder tegen een hindernis te botsen.
Voor het aanleren van de eindposities activeert u de servicemodus in de app (app versie >6.1.1 2016.02.17 vereist).

 

Zodra de servicemodus gestart is, kunt u aan de hand van de knoppen in de app de positie van uw zonnewering wijzigen.
Als de eindpositie bereikt is, slaat u ze op met “Eindpositie opslaan”.

Eindpositie opslaan

 

Eerst moet de onderste eindpositie worden ingesteld, daarna de bovenste. Daartoe gebruikt u de servicemodus van de Loxone Smart Home-app.
Elke eindpositie kan onafhankelijk van een andere eindpositie met of zonder mechanische aanslag worden geleerd. Als een eindpositie met eindaanslag moet worden geleerd, verplaatst u de buismotor voorbij deze eindpositie en laat u de eindpositie identificeren door de momentbewaking.
De motor bevestigt het aanleren van de onderste eindpositie met “klik-klak”, de bovenste eindpositie en dus het einde van het opslaan van de eindpositie wordt bevestigd met “klak-klak-klak-klak”. Tussen het aanleren van de onderste eindpositie en het aanleren van de bovenste eindpositie heeft u 2 minuten de tijd, anders worden de voordien ingestelde waarden (of de fabriekstoestand) hersteld – de buismotor geeft dit aan met “klak-klak-klak-klak-klak-klak”.
Als de eindposities aangeleerd zijn, kan de servicemodus in de app worden beëindigd.
Als u de eindposities opnieuw wilt aanleren, kunt u het leerproces opnieuw starten door de motor spanningsloos te schakelen. Na het terugkeren van de spanning kan de servicemodus binnen 30 minuten weer worden geactiveerd. De eindposities kunnen nu opnieuw worden aangeleerd zoals hierboven beschreven.
Bij levering zijn er geen eindposities ingesteld.

PROGRAMMERING IN LOXONE CONFIG

De programmering en aansturing van de SOLIDline Air gebeurt met de programmacomponent “Automatische jaloezie geïntegreerd”.
Sleep de SOLIDline Air gewoon uit de periferieboom naar uw programmapagina. De motor is nu direct gekoppeld aan de component en u kunt de aandrijving zonder bijkomende uitgangen aansturen.
Meer informatie over de programmacomponent Automatische jaloezie vindt u hier.

De volgende statusuitgangen van de SOLIDline Air worden uitgevoerd op de component “Automatische jaloezie geïntegreerd”:

 

 

Motorpositie AQp Analoge uitgang Gewenste doelpositie van de zonneweringszone: 0,000 (volledig open) tot 1,000 (volledig omlaag)
Motorbeweging Qm Digitale uitgang Aan = motor in beweging
Motor geblokkeerd Qb Digitale uitgang Aan = motor geblokkeerd
Hindernis herkent Qo Digitale uitgang Aan = hindernis herkend
Automatische status Qa Digitale uitgang Toont de automatische toestand van de zonnewering
Veiligheidsuitschakeling status Qs Digitale uitgang Geeft aan of de veiligheidsuitschakeling momenteel actief is
Blokkeerstatus QI Digitale uitgang De uitgang is actief zolang St op Aan staat

 

configuratie

 

 

Korte handleiding van de Tubulaire Motor SolidLine Air (pdf)
Downloaden
Tubulaire Motor SolidLine Air Air EG-conformiteitsverklaring (pdf)
Downloaden