GEIGER SOLIDline Air

De GEIGER SOLIDline Air is een buismotor voor rolluiken en luifels die via Loxone Air radiotechniek worden aangestuurd.

Inhoudsopgave


Montage

Volg voor de installatie de handleiding van de Solid Line Air buismotor:

Montage- en gebruikshandleiding met technische gegevens (Engels)

Montage- en gebruikshandleiding met technische gegevens (Duits)

Zorg ervoor dat de stekker van de voedingskabel volledig in de buismotor is gestoken, zoals te zien is in de volgende afbeelding:


Inbedrijfname

De aanleermodus is actief bij de levering nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door een hoorbare "clack-clack" (korte op/neer van de zonwering).

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Als u de aanleermodus handmatig wilt activeren, schakelt u eerst de stroomtoevoer gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende twee minuten geen verbinding met een miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de leermodus gedurende 30 minuten geactiveerd.


De eindgrenzen bepalen

Na het koppelen van het apparaat, zal het beschikbaar zijn in de randapparatuur van Loxone Config. Sleep de SOLIDLine Air vanuit de randaparatuur naar de programmapagina en sla het programma op in de Miniserver, stel vervolgens de eindposities in.

De draairichting is afhankelijk van de inbouwpositie. De zonwering moet zich bij het programmeren van de eindbegrenzingen in een middenpositie bevinden, zodat deze vrij in beide richtingen kan bewegen.

Om de eindgrenzen in te stellen, activeer je de service mode in de App. Gebruik vervolgens de knoppen in de app om de positie van uw zonwering aan te passen. Zodra de eindpositie is bereikt, slaat u deze op door op "Eindpositie opslaan" te klikken.

De eindgrenzen zijn onafhankelijk van elkaar en kunnen met of zonder stoppers worden ingesteld. De motor bevestigt de instelling van de ondergrens met "clack-clack-clack" en de bovengrens met "clack-clack-clack", hetgeen tevens het einde van de instelprocedure aangeeft. De tijd tussen het instellen van de ondergrens en de bovengrens mag niet meer dan 2 minuten bedragen, anders worden de vorige of fabrieksinstellingen hersteld, wat de motor zou aangeven met een "clack-clack-clack-clack-clack-clack".

Zodra de eindgrenzen geprogrammeerd zijn, kunt u de servicemodus verlaten. Als de eindgrenzen opnieuw moeten worden ingesteld, moet de motor kortstondig van de stroom worden losgekoppeld. De service mode kan dan binnen de eerste 30 minuten nadat de stroomtoevoer naar de motor hersteld is geactiveerd worden en de eindgrenzen kunnen opnieuw ingesteld worden. In de toestand bij levering worden geen eindposities ingesteld.


Actoren

Korte beschrijving Eenheid
API Connector Tekst
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status GEIGER SOLIDline Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Systeem temperatuur Geeft de interne apparaattemperatuur.
Dit is vaak de temperatuur van de CPU of een andere locatie in het apparaat.
°
Temperatuur uitschakeling Ingang is actief als de uitgangen van het apparaat zijn uitgeschakeld vanwege een hoge apparaattemperatuur. Mogelijke redenen: Omgevingstemperatuur te hoog, uitgangen overbelast. Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Repeater functionaliteit deactiveren Repeater functionaliteit van dit Air-apparaat uitschakelen.

Loxone Air is gebaseerd op mesh-technologie. Elk Air-apparaat dat is aangesloten op de voeding kan pakketten van andere Air-apparaten herhalen, waardoor het bereik en de stabiliteit van het hele systeem worden vergroot.
In grote installaties met een groot aantal Air apparaten in een beperkte ruimte, kan de communicatie tussen de Air apparaten leiden tot een zeer hoog gebruik van radiokanalen. Een betrouwbare bereikbaarheid van de Air apparaten kan niet worden gegarandeerd. Het uitschakelen van routerfunctionaliteit op individuele Air apparaten kan helpen.

Schakel deze functie niet roekeloos uit, omdat dit het bereik en de stabiliteit van de installatie kan beïnvloeden.
-
Serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
Toepassingsdoel Stelt in waarvoor de GEIGER SOLIDline Air wordt gebruikt. -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.

Neem de veiligheidsaanwijzingen in de montage- en bedieningshandleiding in acht.


Documenten

Installatie- en gebruikshandleiding met technische gegevens (Engels)

Montage- en gebruikshandleiding met technische gegevens (Duits)