Spot Price Optimizer

De Spot Price Optimizer functiebouwsteen wordt gebruikt om een belasting te activeren in uren dat de energieprijs het laagst is.

Na een trigger kiest de bouwsteen een aantal uren, gedefinieerd door 'Demand', binnen de volgende uren, gedefinieerd door 'Period' en activeert de uitgang 'O'.

Als alternatief kunnen de uitgangen Zeer hoog, Hoog, Laag en Zeer laag worden gebruikt om een belasting te activeren/deactiveren. Voor dit gebruik kan bijvoorbeeld de dag impuls op de trigger worden aangesloten.

Indien de gegevens op de ingangen +0 tot +23 worden verstrekt door een virtuele http-input, wordt de prijs alleen gebruikt als deze binnen het lopende uur is bijgewerkt, zodat het gebruik van verouderde prijzen wordt voorkomen.

Door de Modus instelling te wijzigen, kan worden bepaald hoe deze bouwsteen werkt, Relatief, Absoluut of via Epex spot.

De Spot Price Optimizer kan worden gebruikt als bron voor de export- en importprijs in de Energy Flow Monitor. Beide functiebouwstenen moeten zich op dezelfde Miniserver bevinden.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
0/1
Tr Trigger Start de automaat. Uitgang O wordt zo vaak geactiveerd als gedefinieerd door 'Demand' binnen 'Period'. 0/1
+0 to +23 Relatieve modus: Price in the hour now +0 to +23 Prijsverwachting voor het uur nu + offset. Deze ingangen zijn niet beschikbaar wanneer de Spotmarktmodus wordt gebruikt.
Absolute modus: Price in the hour 00:00 to 23:00 Prijsvoorspelling voor een specifiek uur. Deze ingangen zijn niet beschikbaar wanneer de Spotmarktmodus wordt gebruikt.
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
O Active Output De uitgang wordt geactiveerd op de uren met de laagste prijs na een trigger. 0/1
Cv Current Price Actuele prijs
vHigh Very High De huidige prijs is zeer hoog in vergelijking met de andere uren. Limieten worden na een trigger herberekend uit de op dat moment beschikbare voorspellingswaarden, maar er worden niet meer dan 'Period' uren gebruikt.
Wordt ook geactiveerd wanneer de huidige prijs boven de in parameter Max ingestelde waarde ligt.
0/1
High De huidige prijs is Hoog in vergelijking met de andere uren. Limieten worden na een trigger herberekend uit de op dat moment beschikbare voorspellingswaarden, maar niet meer dan 'Period' uren zullen worden gebruikt. 0/1
Low De huidige prijs is Laag vergeleken met de andere uren. Limieten worden na een trigger herberekend uit de op dat moment beschikbare voorspellingswaarden, maar er worden niet meer dan 'Period'-uren gebruikt. 0/1
vLow Very Low De huidige prijs is zeer laag in vergelijking met de andere uren. Limieten worden na een trigger herberekend uit de op dat moment beschikbare voorspellingswaarden, maar er worden niet meer dan 'Period' uren gebruikt. 0/1
Max Highest Price De maximale prijs binnen de beschikbare periode na een trigger.
Min Lowest Price De minimale prijs binnen de beschikbare periode na een trigger.
Avg Average Price De gemiddelde prijs binnen de beschikbare periode na een trigger.
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Demand Hoe vaak de uitgang O moet activeren binnen de periode na een Trigger. h 0...∞ 4
Period Tijdsperiode na een trigger waaruit de bouwsteen de uren met de laagste prijs kiest waarop de uitgang O wordt geactiveerd. h 0...∞ 24
Max Fixed very high price Als de huidige prijs boven deze waarde ligt, zal de zeer hoge uitgang altijd geactiveerd worden. - 1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Mode Relatief: Invoer geeft de prijs ten opzichte van het huidige uur.
Absoluut: Invoer geeft de prijs voor elk uur van de dag (00:00 tot 23:00).
Spotmarkt: De gegevens worden verkregen van de Europese spotmarkten voor energie. De ingangen voor de uurprijzen zijn verborgen.
-
Prijsberekening Gebruik een formule om de werkelijke prijs die u betaalt te berekenen. Vraag uw energieleverancier naar de formule. I1 = prijs van de inputs of spotprijs (zonder belasting) -
Programmatie voorbeeld

In het eigenschappenvenster kunnen de modus, de formule voor de prijsberekening, het aantal actieve uren en de periode waarin de goedkoopste tijden worden bepaald, worden ingesteld.
Ook kan een individuele zeer hoge energieprijs worden gedefinieerd en de eenheid worden aangepast.

Met HTTP-invoer of opdrachten worden de uurlijkse energieprijzen doorgegeven naar de functiebouwsteen.

Uit de Loxone Library kan een geschikte template worden geïmporteerd.

In dit voorbeeld wordt een triggerpuls gebruikt om de 4 goedkoopste uren van de komende 12 uur te bepalen en de warmtepomp wordt in deze uren ingeschakeld.
Als de energieprijs boven de berekende of ingestelde zeer hoge waarde ligt, wordt de pomp geblokkeerd.


Spotmarktmodus

In de Spotmarktmodus worden de energieprijzen voor Europa rechtstreeks verkregen van spotmarkten voor energie, zoals EPEX SPOT of vergelijkbaar, en hoeven ze niet te worden toegevoegd via virtuele ingangen. De Miniserver moet hiervoor geregistreerd zijn.

Selecteer Spotmarktmodus in de instellingen en kies het relevante marktgebied om de energieprijzen te ontvangen. De invoer voor de uurprijzen is verborgen.
De energieprijzen worden exclusief belastingen geleverd en worden dagelijks om 13:00 - 14:00 (UTC) verkregen voor de volgende dag.

Vanwege wettelijke beperkingen van de aanbieders van spotmarktgegevens kunnen we geen toegang verlenen tot de statistieken. De statistieken worden alleen weergegeven in de gebruikersinterface.


Berekening van outputs

Het bereik tussen de laagste en de hoogste prijs is verdeeld in 4 gelijke delen, volgens welke de uitgangen worden geschakeld.

Diff = (Max - Min) / 4
Limit1 = Min + Diff
Limit2 = Limit1 + Diff
Limit3 = Limit2 + Diff