Waterlek opsporen om waterschade te voorkomen

In het kort: waterschade voorkomen door het snel opsporen van een waterlek

Detectie en vroegtijdige waarschuwing van waterlekken zijn belangrijk omdat waterschade voorkomen in de meeste gevallen beter is dan genezen. We willen ervoor zorgen dat we belangrijke gebieden waar waterlekken waarschijnlijk zijn, zoals overal waar flexibele leidingen of blootliggende kunststof leidingen kunnen worden gevonden, bijvoorbeeld badkamers, kunnen controleren om zo een waterlek snel te kunnen opsporen.

Daarnaast zullen we ook moeten controleren op waterlekken in bedrijfskritische gebieden van het gebouw, zoals fabrieksruimtes en serverruimtes, omdat veel van deze gebieden meestal op subniveau’s liggen en een eventueel lek nergens anders heen kan.

We moeten ook de waterinname van het gebouw controleren om deze te vergelijken met het gemiddelde verbruik (in liter/persoon/dag) om te controleren of het gebruik deze waarde overschrijdt op een bepaalde dag, of buiten de normale bedrijfsuren, aangezien dit een lek kan betekenen. Dit maakt het mogelijk om preventieve maatregelen te nemen voordat het lek schade aan het gebouw kan veroorzaken.

Tot slot kunnen we een magneetventiel bij de watertoevoer aansturen om deze af te sluiten als er lekkages worden gedetecteerd.

Oplossing & Configuratie: waterlek opsporen met Loxone

Om een waterlek op te sporen, kunnen we met behulp van de brand- en wateralarm bouwsteen de toestand van de aangesloten water- en leksensoren ontvangen. Deze kunnen zowel van Loxone of van een derde partij zijn. We kunnen de informatie van deze bouwsteen in de alarmketen invoeren om sleutelpersoneel in een bepaalde volgorde te waarschuwen in het geval van een lek.

Als er geen geschikt personeel op de oproep reageert, kunnen we een magneetventiel activeren om de watertoevoer af te sluiten, of meerdere toevoerleidingen, om te voorkomen dat er extra water in het pand terechtkomt.

Om de hoeveelheid water en de normaliteit daarvan te controleren, kunnen we de gegevens van de debietmeter in de bouwsteen Utiliteitsmeter nemen om het aantal pulsen te tellen en het debiet in liters te bepalen. Vervolgens kunnen we met behulp van een Statusbouwsteen het debiet van vandaag vergelijken met een dag van de week om te bepalen of dit overmatig is of niet.

Op een werkdag zouden we bijvoorbeeld tot 50 liter per persoon kunnen verwachten, maar tijdens een weekend of op een feestdag zouden we waarschijnlijk verwachten dat het hele gebouw niet meer dan 50 liter gebruikt.

Hardware:

Configuratie:
Waterlek opsporen

Download de voorbeeld configuratie:

Emergency Water Cut Off

Config 10.3.11.27

Waarom u en uw klant het snel opsporen van een waterlek moeten overwegen?

Waterschade is een enorme belasting voor de verzekeringsbranche en een van de meest voorkomende claims. Eventuele vermijdbare schade als gevolg van onderhoudskwesties zoals een traag lek zullen waarschijnlijk niet worden gedekt. Een waterlek vroegtijdig opsporen is dus noodzakelijk.

Naast de hoofdpijn van de verzekering zal de verdere impact voor de bedrijven bestaan uit stilstand van bepaalde toestellen waarvoor ze hoogstwaarschijnlijk geen dekking zullen krijgen. Zoals verwarmingssystemen die niet werken in het midden van de winter en die het werk van thuis afdwingen, of kritische apparatuur zoals servers en installaties die beschadigd zijn en waarvoor veel manuren nodig zijn om ze te repareren.

Veel hiervan kan worden voorkomen of geminimaliseerd met een vroegtijdig waarschuwingssysteem dat een waterlek snel opspoort en een wateralarm activeert dat de oorzaak en niet alleen het effect bewaakt.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks