Pulse meter & opslag

Deze meter wordt gebruikt om een opslag te integreren en registreert het niveau, het opladen en het ontladen ervan.

De waarden zijn afkomstig van een fysieke elektriciteitsmeter met pulsuitgang (S0).

In combinatie met andere meter functie bouwstenen kunnen verschillende verbruikers, producenten of opslagplaatsen worden gekoppeld via de Energie stroom monitor voor een totaal overzicht.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pd Pulse discharge Puls ontlading 0/1
Pc Pulse charge Puls lading 0/1
Fd Frequency discharge Frequentie ontlading 0...∞
Fc Frequency charge Frequentie lading 0...∞
Slvl Storage level or state of charge Opslagniveau of ladingstoestand
R Reset Pulse: Meterstand uitgangen worden gereset.
On: Bouwsteen is vergrendeld.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pf Power or flow Huidig vermogen/stroom berekend met de ingangen (Pd) en (Fd) wordt uitgevoerd als een positieve waarde.
Huidig vermogen/stroom berekend met de ingangen (Pc) en (Fc) wordt uitgevoerd als een negatieve waarde.
Mrd Meter Reading discharge Meteropname ontlading 0...∞
Rdd Reading today discharge Meteropname ontlading vandaag 0...∞
Rmd Reading this month discharge Meteropname ontlading deze maand 0...∞
Ryd Reading this year discharge Meteropname ontlading dit jaar 0...∞
Mrc Meter Reading charge Meterstandskosten 0...∞
Rdc Reading today charge Meteropname lading vandaag 0...∞
Rmc Reading this month charge Meteropname lading deze maand 0...∞
Ryc Reading this year charge Meteropname lading dit jaar 0...∞
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.$BR$$API Commands -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Npd Number of pulses per unit Aantal impulsen per toestel 0...∞ 1000
Npc Number of pulses per unit Aantal impulsen per toestel 0...∞ 1000
Mrod Meter reading offset discharge Meterstand offset ontlading 0
Mroc Meter reading offset charge Meterstand offset lading 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Maximaal opslagniveau Maximaal opslagniveau gebruikt voor de gebruikersinterface 0...∞ 100