Pulse meter & opslag

Deze meter wordt gebruikt om een opslag te integreren en registreert het niveau, het opladen en het ontladen ervan.

De waarden zijn afkomstig van een fysieke elektriciteitsmeter met pulsuitgang (S0).

In combinatie met andere meter functie bouwstenen kunnen verschillende verbruikers, producenten of opslagplaatsen worden gekoppeld via de Energie stroom monitor voor een totaal overzicht.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pd Pulse discharge Puls ontlading 0/1
Pc Pulse charge Puls lading 0/1
Fd Frequency discharge Frequentie ontlading 0...∞
Fc Frequency charge Frequentie lading 0...∞
Slvl Storage level or state of charge Opslagniveau of laadstatus
R Reset Pulse: Meterstand uitgangen worden gereset.
On: Bouwsteen is vergrendeld.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pf Power or flow Huidig vermogen/stroom berekend met de ingangen (Pd) en (Fd) wordt uitgevoerd als een positieve waarde.
Huidig vermogen/stroom berekend met de ingangen (Pc) en (Fc) wordt uitgevoerd als een negatieve waarde.
Mrd Meter Reading discharge Meterstand ontlading 0...∞
Rdd Reading today discharge Meterstand ontlading vandaag 0...∞
Rldd Reading yesterday discharge Meterstand ontlading gisteren 0...∞
Rmd Reading this month discharge Meterstand ontlading deze maand 0...∞
Rlmd Reading last month discharge Meterstand ontlading vorige maand 0...∞
Ryd Reading this year discharge Meterstand ontlading dit jaar 0...∞
Rlyd Reading last year discharge Meterstand ontlading vorig jaar 0...∞
Mrc Meter Reading charge Meterstand kosten 0...∞
Rdc Reading today charge Meterstand laden vandaag 0...∞
Rldc Reading yesterday charge Meterstand laden gisteren 0...∞
Rmc Reading this month charge Meterstand laden deze maand 0...∞
Rlmc Reading last month charge Meterstand laden afgelopen maand 0...∞
Ryc Reading this year charge Meterstand dit jaar 0...∞
Rlyc Reading last year charge Meterstand laden vorig jaar 0...∞
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Npd Number of pulses per unit Aantal pulsen per eenheid 0...∞ 1000
Npc Number of pulses per unit Aantal pulsen per eenheid 0...∞ 1000
Mrod Meter reading offset discharge Meterstand offset ontlading 0
Mroc Meter reading offset charge Meterstand offset lading 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Maximaal opslagniveau Maximaal opslagniveau gebruikt voor de gebruikersinterface 0...∞ 100
Ongeldige meterstand melden Als deze optie is geselecteerd, krijg je een melding als er ongeldige Meterstanden zijn gedetecteerd. Bijvoorbeeld als een fysieke teller onrealistische waarden verstuurt door transmissiefouten. - -
Meterstand en eenheden

De fysieke meter levert een bepaald aantal pulsen per hoeveelheidseenheid, dit moet worden ingesteld bij parameter (Np). De bouwsteen gebruikt dit om de meterstand (Mr) te vormen, berekent het vermogen of debiet (Pf) en registreert de statistieken.

De eenheden voor Pf/Mr moeten gerelateerd zijn aan het uur en moeten in grootte overeenkomen zodat Pf correct wordt berekend.
Voorbeelden:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg