Automatische afrekening van elektriciteit, water en dergelijke

Uitdaging: Meterstanden voor elektriciteit, water en dergelijke aflezen

Water, verwarming, elektriciteit, gas, … – het verbruik van deze bronnen wordt voor elke wooneenheid minstens één keer per jaar vastgesteld, aangezien de verzamelde verbruiksgegevens de basis vormen voor de jaarlijkse afrekening. 

Omdat de meeste meterstanden niet over de mogelijkheid van intelligente overdracht beschikken, moet vaak een afleesafspraak worden gemaakt – meestal tijdens werkuren. Voor veel mensen zijn deze afspraken daarom een echte ergernis. Afspraken worden vergeten of moeten op korte termijn worden afgezegd. Dan moet opnieuw een oplossing worden gezocht. 

Dit geldt natuurlijk ook voor huurwoningen. Hier wordt het probleem vermenigvuldigd, omdat de afleesservice persoonlijk naar elke woning moet komen. Het kan lang duren voordat eindelijk alle gegevens zijn verzameld. Dit verspilt onnodige bronnen en zorgt voor frustratie – bij huurders, verhuurders en de afleesservice. 

Oplossing: Geautomatiseerde verzameling van factureringsrelevante gegevens

De oplossing biedt een geautomatiseerde verzameling van factureringsrelevante gegevens met daaropvolgende verzending. Met Loxone kan zo’n proces eenvoudig worden gerealiseerd. 

Om factureringsrelevante gegevens te kunnen verzamelen, moet elke wooneenheid uitgerust zijn met de MID-gecertificeerde Modbus-meter. (MID verwijst naar Richtlijn 2004/22/EG betreffende meetinstrumenten – kortweg: Meetinstrumentenrichtlijn, Engels: Measuring Instruments Directive, afgekort MID – van de Europese Unie). 

In combinatie met een Modbus Extension kan de Miniserver alle factureringsrelevante gegevens verzamelen, opslaan en als grafiek in de visualisatie weergeven. 

Als de Miniserver over een actieve internetverbinding beschikt, kunnen de verzamelde gegevens tenslotte ook automatisch naar de relevante instantie worden verzonden.  

Hardware:

Configuratie: 

Download de voorbeeld configuratie:

Metering and Billing

Config 14.02.06.16

De voordelen van geautomatiseerde facturatie voor elektriciteit, water en dergelijke

Bij de meeste facturatiesystemen voor elektriciteit, water en dergelijke gaat het om conventionele meters zonder externe verbinding. Om de voor de facturatie relevante verbruiksvoorwaarden te kunnen verzamelen, is daarom een afspraak ter plaatse nodig – meestal tijdens de werkuren.  

Voor veel mensen zijn deze afspraken een groot ergernis, omdat ze niet noodzakelijk thuis zijn tijdens de aangekondigde tijd en daarom vrij moeten nemen of afspraken met buren moeten treffen.  

Met Loxone en de juiste Modbus-meters kan het hele proces worden geautomatiseerd door het volautomatisch verzamelen, visualiseren en verzenden van factureringsrelevante gegevens.  

Vooral in grote woongebouwen met meerdere wooneenheden kan dit een groot voordeel zijn. De oplossing is echter ook interessant voor privé-verhuurders die in meerdere objecten slechts één of enkele appartementen verhuren.  

Voor beide belangengoepen biedt de oplossing een efficiënte ondersteuning bij de afrekening van de servicekosten.  

Meer nog: omdat in de visualisatie niet alleen de actuele waarden, maar ook statistieken van vorige verbruiken te vinden zijn, is een transparante en navolgbare afrekening gegarandeerd.  

Buiten het hogere comfort, kunnen verhuurders ook de kosten voor de afleesservice besparen.  

 

Gelieve lokale voorschriften en normen in acht te nemen! De inhoud van deze pagina is illustratief en kan niet zonder meer op elke situatie worden toegepast. De informatie die in de toepassingsvoorbeelden wordt verstrekt, vervangt op geen enkele manier de expertise van een Loxone Partner. Als je de functies die in de toepassingsvoorbeelden worden gepresenteerd wil gebruiken, neem dan contact op met je Loxone Partner.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks