Zonnecollector

Bouwsteen voor het regelen van een zonnesysteem. Biedt uitgangen voor het regelen van een zonnepomp en bufferventielen

Inhoud


Ingangen 

samentrekking overzicht beschrijving unit waardebereik
Tc Temperatuur verzamelaar Analoge ingang actuele temperatuur collector °
T1-5 Temperatuuropslag 1-5 Analoge ingang actueel temperatuuropslag 1-5
AIm Handmatige oplsagselectie Handmatige selectie van welke opslag moet worden geladen als handmatige interventie via “Isp” is geactiveerd. Selectie 0 betekent geen tank. 0 … 5
Isp Start handmatige interventie Laadt handmatig de tank gespecificeerd bij de ingang “AIm”. Wanneer “AIm” gelijk is aan 0, stopt de pomp. Wanneer het systeem in hittebescherming is, is de handmatige bediening vergrendeld. digitaal 0/1
R Schakelt uitgangen uit Schakelt de uitgangen van de zonnecollector uit digitaal 0/1

Uitgangen 

samentrekking beschrijving unit waardebereik
Qsp Digitale uitgang voor zonnepomp digitaal 0/1
AQsp Analoge uitgang voor 0-10V sturing zonnepomp 0 … 10
Q1-5 Digitale uitgang ventiel opslag 1-5
AQs Statusuitgang, welke opslag wordt geladen
(-1 = alle opslag volledig opgeladen, 0 = solar uit, 1-5 = respectievelijke opslag)
-1 … 5
Qc Digitale uitgang
Elke opslag heeft de voorlaadtemperatuur bereikt.
digitaal 0/1
Qf Elke opslag volledig opgeladen: elke opslag heeft hun maximale temperatuur bereikt, de pomp is uitgeschakeld. digitaal 0/1
Qe Fout uitgang (0 = geen fout, 1 = oververhitting collector) digitaal 0/1
Qh Verwarmingsoverschot digitale uitgang (om oververhitting te voorkomen) wanneer de laatste opslag Th ° vóór de maximumtemperatuur is. digitaal 0/1

Parameter 

samentrekking overzicht beschrijving unit waardebereik
Ton Inschakelverschil tussen collector en referentietemperatuur Inschakelverschil tussen collector en referentietemperatuur: als de collector met de opgegeven temperatuur warmer is dan een opslag, start de pomp °
Toff Uitschakelverschil tussen collector en referentietemperatuur Uitschakelverschil tussen collector en referentietemperatuur: wanneer de collector afkoelt tot onder de opslagtemperatuur + Toff, stopt de pomp °
tcm Collector maximumlimiet Pompvergrendeling wanneer de collectortemperatuur deze waarde overschrijdt °
T1P Voorlaadtemperatuur opslag 1 Voorlaadtemperatuur opslag 1: Wanneer de opslag deze temperatuur bereikt, wordt de volgende opslag geladen totdat alle ten minste hun voorlaadtemperatuur hebben bereikt °
T1max Maximumtemperatuur opslag 1 Maximumtemperatuur opslag 1: als de opslagtemperatuur boven deze waarde komt, wordt de lading gestopt °
T2P  Voorlaadtemperatuur opslag 2 Voorlaadtemperatuur opslag 2: Wanneer de opslag deze temperatuur bereikt, wordt de volgende opslag geladen totdat alle ten minste hun voorlaadtemperatuur hebben bereikt °
T2max Maximumtemperatuur opslag 2 Maximumtemperatuur opslag 2: als de opslagtemperatuur boven deze waarde komt, wordt de lading gestopt °
T3P Voorlaadtemperatuur opslag 3 Voorlaadtemperatuur opslag 3: Wanneer de opslag deze temperatuur bereikt, wordt de volgende opslag geladen totdat alle ten minste hun voorlaadtemperatuur hebben bereikt °
T3max Maximumtemperatuur opslag 3 Maximumtemperatuur opslag 3: als de opslagtemperatuur boven deze waarde komt, wordt de lading gestopt °
T4P Voorlaadtemperatuur opslag 4 Voorlaadtemperatuur opslag 4: Wanneer de opslag deze temperatuur bereikt, wordt de volgende opslag geladen totdat alle ten minste hun voorlaadtemperatuur hebben bereikt °
t4max Maximumtemperatuur opslag 4 Maximumtemperatuur opslag 4: als de opslagtemperatuur boven deze waarde komt, wordt de lading gestopt °
T5P Voorlaadtemperatuur opslag 5 Voorlaadtemperatuur opslag 5: Wanneer de opslag deze temperatuur bereikt, wordt de volgende opslag geladen totdat alle ten minste hun voorlaadtemperatuur hebben bereikt °
t5max Maximumtemperatuur opslag 5 Maximumtemperatuur opslag 5: als de opslagtemperatuur boven deze waarde komt, wordt de lading gestopt °
Th Let op het overtollige verwarmingsvermogen Bepaalt vanaf welke temperatuur voordat de maximale temperatuur van alle accumulatoren bereikt wordt, de uitgang Qh naar AAN gaat. °

 

Eigenschappen

Korte beschrijving Omschrijving Waardebereik
Opslag aantal Aantal opslag / buffers dat afzonderlijk met het zonnesysteem kan worden geladen. (Maximum: 5 geheugens) 1…5
Configuratie Configureer het aantal en de naam van de opslag/buffer