KNX Extension

De KNX Extension maakt de integratie van apparaten met de KNX interface mogelijk.

In Loxone Config kunnen KNX-sensoren en -actoren worden aangeleerd en gedefinieerd en vervolgens in de programmering worden gebruikt.

Voor het adresseren en parametriseren van de KNX apparaten zijn bovendien de betalende software ETS van de KNX Association, en een externe KNX-gateway noodzakelijk.

Datasheet KNX Extension

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De KNX Extension wordt in een geschikte verdeler op een DIN-rail geïnstalleerd.

Verbind de voeding, de Link datalijnen met de Miniserver en de KNX-lijnen.

Voor de voeding van de KNX-bus is ook een aparte KNX-voedingseenheid nodig.

Na het inschakelen van de stroomvoorziening start de Extension, de status-LED knippert na korte tijd oranje als de verbinding met de Miniserver correct is.

Volg daarna de koppelprocedure


KNX-integratie in detail

Om KNX-apparaten te integreren, moeten de overeenkomstige sensoren en actoren in Loxone Config worden aangemaakt of aangeleerd:

Voor meer informatie kunt u terecht bij de documentatie op onze website:

Instructies voor de integratie van KNX-apparaten


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status KNX Extension Digitaal 0/1
Geen KNX verbinding Digitaal 0/1
KNX verzenden niet mogelijk Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Serienummer Hier wordt de serienummer van het apparaat weergegeven.
Voor een Extension: 'Auto' mag enkel gebruikt worden als er maar 1 Extension van dit type aanwezig is.
-
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Eigen KNX-EIB adressen Het eigen fysieke adres van de KNX-EIB lijn (x.x.x)
Bv: 1.1.250
-
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet KNX Extension