Audio Player

Met de Audio Player bouwsteen kunt u een audio zone definiëren. Dit is meestal een ruimte of een gedeelte van een gebouw waarvoor een geluidsinstallatie gewenst is. De bouwsteen wordt gebruikt met de uitgangen van de Audioserver$ of van de Stereo Extension$.

Hiermee kunnen er ruimte overkoepelend groepen$ worden gevormd, zodat een uniforme muziekbeleving in open ruimtes gegarandeerd is.

In grotere ruimtes worden meerdere luidsprekeruitgangen toegewezen aan dezelfde Audio Player bouwsteen. Voor elke luidsprekeruitgang kan worden gedefinieerd of het signaal van het linker- of rechterkanaal of de som van beide kanalen wordt uitgezonden.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
V+ Volume+ Verhoogt het volume met de ingestelde stapgrootte (parameter Stap). Dubbelklik om de volgende favoriet te selecteren. -
V- Volume- Vermindert het volume met de ingestelde stapgrootte (parameter Stap). Dubbelklik om de Player uit te schakelen. -
V Volume Volume zetten. Als de Player wordt uitgeschakeld, wordt het afspelen automatisch gestart.
Play Play Afspelen -
Pause Pause Pause -
P Aanwezigheid Aanwezigheidsingang -
Prev Vorige Vorige titel -
Next Next Volgende titel -
Fav Favoriet Analoge ingang selecteert de favoriet op basis van het toegewezen ID-nummer.
Alarm Alarm Alarmtoon afspelen met volume ingesteld in parameter Va -
FireAlarm Brandalarm Brandalarm afspelen met volume ingesteld in parameter Va -
Bell Deurbel Beltoon afspelen met volume ingesteld in parameter Vbe -
Buzzer Buzzer Wekkeractie uitvoeren volgens instelling. Als de actie "Alarmgeluid" is geselecteerd, wordt het alarmgeluid afgespeeld volgens de parameter alarmvolume Vbu. -
Reset Reset Zet de Player uit. Zolang de ingang actief is, wordt elke verdere bewerking geblokkeerd. -
Dis Disable Blokkeert de bouwsteen ingangen. Bediening via App / Webinterface is nog steeds mogelijk. -
DisP DisP Deactiveert de aanwezigheidsingang. Zolang de ingang actief is, wordt elke waardeverandering bij ingang P genegeerd. -
T5 T5 Er wordt gebruik gemaakt van toets 2 (luider, wijziging van favorieten) of toets 5 (stiller, uit) van een Loxone Touch. Dubbelklik op toets 3 schakelt ook de player uit, tenzij deze met de parameter Roff is uitgeschakeld
TTS TTS Text-To-Speech met TTS-volume afspelen -
RtD Terugzetten naar bouwsteen sjabloon Zet parameters en instellingen van de bouwsteen naar de standaardwaarden volgens de bouwsteen sjabloon terug. Alleen mogelijk bij gebruik van een bouwsteen sjabloon! -
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Stereo LR Stereo links & Rechts Geeft het volledige stereosignaal weer -
Qa Actief Player speelt op dit moment -
AQVol Volume Actueel volume
RQ RoomOff Out Ruimte uit, wordt door reset of dubbelklikken op V- of T5 (knop 3) geactiveerd. -
RaQ HouseOff Out Woning uit, wordt met een driedubbele klik op T5 (knop 3) geactiveerd -
Stereo L Stereo links Geeft het linker kanaal van het afgespeelde stereosignaal weer -
Stereo R Stereo Rechts Geeft het juiste kanaal van het afgespeelde stereosignaal weer -
AQVolEx Volume extern Als de volumemodus is ingesteld op "Absolute waarde extern volume", wordt de waarde van de bouwsteen ingang/app aan deze uitgang aangeboden in plaats van naar de audioserver te worden gezonden Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
VolUpEx Volume omhoog puls Puls uitgangsvolume omhoog. Alleen beschikbaar indien Volume Mode is ingesteld op "Extern volume omhoog/omlaag" Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. -
VolDownEx Volume omlaag puls Puls uitgangsvolume omlaag. Alleen beschikbaar indien Volume Mode is ingesteld op "Extern volume omhoog/omlaag" Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Vd Opstartvolume Het volume dat actief is wanneer het afspelen wordt ingeschakeld of na het pauzeren van het afspelen.
De waarde -1 slaat het laatst geselecteerde volume op als het inschakelvolume
% -1...100 25
Sv Volume stapgrootte Volumestapgrootte voor gebruik met V+ / V- % 1...100 3
Va Minimum volume alarmgeluiden Minimum volume voor alle alarmgeluiden. Als het huidige afspeelvolume hoger is, wordt dit gebruikt in plaats van het minimumvolume. % 0...100 75
Vbe Minimum volume doorbel Minimum volume voor de bel. Als het huidige afspeelvolume hoger is, wordt dit gebruikt in plaats van het minimumvolume. % 0...100 50
Vbu Minimum volume voor wekker Minimum volume voor de wekker. Als het huidige afspeelvolume hoger is, wordt dit gebruikt in plaats van het minimumvolume. % 0...100 50
Vt Minimum volume voor tekst weergave Minimum volume voor de tekstuitgave. Als het huidige afspeelvolume hoger is, wordt dit gebruikt in plaats van het minimumvolume. % 0...100 40
Tdc Dubbelkliktijd Definieert het tijdsinterval waarin twee opeenvolgende impulsen of toetsaanslagen worden herkend als een dubbelklik. s 0...10 0.35
ROff Negeer ruimte uit Ruimte/woning uit gebaar met T5 (knop 3) negeren - - 0
BuzzerFav Ruimte favoriet voor wekker Ruimte favoriet ID voor wekker, als de wekkeroptie ruimte favoriet wordt gebruikt - 1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Player-ID ID van de player op de Audioserver -
Wekker actie Actie die moet worden uitgevoerd bij het activeren van het alarm -
Voorbeeld programmering

De volgende afbeelding toont een voorbeeldprogrammering met een Audioserver en twee Stereo Extension:

De eerste Audio Player bouwsteen in de woonkamer maakt gebruik van de 2 stereo luidsprekeruitgangen van de Audioserver, d.w.z. 2 paar luidsprekers. Omdat het dezelfde bereik of ruimte is, wordt hiervoor een Audio Player bouwsteen gebruikt. De uitgang Stereo LR geeft beide kanalen uit en de gecombineerde actor (ALR) geeft ze door aan de Audioserver. Op het apparaat zelf worden de kanalen uitgevoerd op de overeenkomstige klemmen voor de linker- en rechter luidspreker.

De tweede Audio Player bouwsteen in de slaapkamer werd gebruikt met de stereo-uitgang van Stereo Extension 1, d.w.z. een luidsprekerpaar.

De twee Audio Player bouwstenen in de keuken en de tuin gebruiken elk één van de twee gescheiden kanalen van Stereo Extension 2, d.w.z. slechts één luidspreker per ruimte. Omdat de luidsprekers zijn aangesloten op de stereo LR uitgang van de bouwsteen, ontvangt elke afzonderlijke luidspreker het volledige stereosignaal, hoewel het stereo-effect hier verloren gaat. (Downmix)

Op elke bouwsteen wordt een Loxone Touch van de betreffende ruimte aangesloten voor bediening volgens de Loxone-drukknopstandaard. Afhankelijk van de wensen van de klant wordt een aanwezigheidsmelder gebruikt, hier in de woonkamer en de keuken.


Toepassingsmogelijkheden van de Stereo L en R uitgangen

De stereo L- en stereo R-uitgangen van de bouwsteen geven alleen het signaal van het betreffende kanaal uit.
De volgende voorbeelden laten mogelijke toepassingen zien:

Voorbeeld 1: Het gebruikersprofiel van een ruimte is veranderd, daarom moeten links en rechts worden verwisseld.
Hier kan een stereo-uitgang losgekoppeld worden, de rechter luidsprekeruitgang wordt dan aangesloten op de stereo L-uitgang van het apparaat, en vice versa. Op deze manier heeft u de kanalen verwisseld zonder dat u de bedrading hoeft te veranderen:

Voorbeeld 2: In een ruimte wordt een oneven aantal (3,5,7...) luidsprekers gebruikt.
De extra luidspreker kan ook worden voorzien van het volledige stereosignaal, maar als deze bijvoorbeeld aan de linkerkant van de ruimte staat, is het zinvol om deze alleen van het linkse signaal te voorzien:

Voorbeeld 3: Op verschillende Stereo-Extensions zijn nog individuele luidsprekeruitgangen vrij, maar een stereo-zone is vereist.
U sluit Stereo L aan op een losgekoppelde uitgang van de ene aansluiting en Stereo R op een losgekoppelde uitgang van de andere, en voegt zo de uitgangen samen:

Voorbeeld 4: Een grote ruimte is uitgerust met veel luidsprekers.
Hier kan het voordelig zijn om de Stereo Extensions voor de luidsprekers aan de betreffende kant van de ruimte apart te installeren. Sluit alle uitgangen van de Stereo Extensions aan de linkerzijde aan op de Stereo L-uitgang van de Audio Player bouwsteen. Hetzelfde wordt gedaan aan de rechterkant:


Interface en bediening

Zodra de configuratie in de Miniserver is opgeslagen en de Miniserver opnieuw is opgestart, zijn de Audio-Player-bouwstenen beschikbaar in de betreffende ruimtes.

Met een klik op de component in de app of de visualisatie zijn de opties voor muziekselectie beschikbaar:

Blader en selecteer internet radiostations, of voeg uw Spotify-account of een netwerkshare toe. Maak uw favorieten voor elke kamer, zodat u ze altijd binnen handbereik heeft.

Bij gebruik van een Loxone Touch wordt de bewerking uitgevoerd met de twee juiste knoppen volgens de drukknopstandaard$.

De bediening volgt hetzelfde schema in de App en in de Loxone Touch:

Knop + (op): Volume verhogen. Dubbelklikken: Ga naar de volgende favoriet. Indien uitgeschakeld, schakelt u door op + te drukken ook in.

Knop - (naar beneden): volume verlagen. Bij dubbelklik: Uitschakelen. Als het apparaat is uitgeschakeld, wordt het ook met - ingeschakeld.

Het afspelen begint met het startup volume volgens de parameter Vd. Als u wilt dat de Audio Player het laatst geselecteerde volume opslaat en daarmee begint, stelt u de parameter Vd in op -1.


Internet Radio

Via de geïntegreerde internet radiodienst TuneIn zijn talrijke internet radiostations en podcasts beschikbaar. U kunt in de app of visualisatie naar stations zoeken en deze als favorieten aanmaken. Klik hiervoor op het menupictogram (3 punten) voor de betreffende zender en selecteer Opslaan als faforiet.


Spotify

Je kunt met de Spotify integratie kun je muziek of afspeellijsten op Spotify afspelen via de audioserver. Daarom is een Spotify Premium Account vereist.

Klik in de Loxone App op Spotify en vervolgens op Spotify Account toevoegen. U wordt dan doorgestuurd naar de Spotify website voor registratie. Log daar in met uw Spotify-account en bevestig de toegang tot uw account door de Audioserver.

De dienst kan dan worden gebruikt.


Bibliotheek

De bibliotheek wordt weergegeven zodra er audiobestanden beschikbaar zijn op de lokale media of apparaten in het netwerk:

Indien nodig, kunt u de bibliotheek weergeven met behulp van het tandwielsymbool rechts van het zoekveld.

Hoe u de eventuele bronnen voor audiobestanden kunt toevoegen, wordt in de volgende paragrafen beschreven.


Bestanden van USB-opslagmedia

USB-datadragers met audiobestanden kunnen worden aangesloten op de USB-aansluiting van de audioserver. Details over de ondersteunde media- en audioformaten worden gegeven in het Audioserver datablad. Gebruik een externe voeding voor harde schijven met een stroomverbruik van meer dan 500mA.

Zodra een USB-datadrager is aangesloten, worden de audiobestanden op de datadrager weergegeven in het gedeelte Bibliotheek van de app of de visualisatie.

Merk op dat lokale bestanden van een audioserver alleen beschikbaar zijn op de apparaten van de Audio Player die op deze Audioserver zijn aangesloten. Als u een muziekbibliotheek over meerdere Audioservers wilt gebruiken, voegt u de bestanden toe aan de bibliotheek via een centrale netwerkshare, bijv. op een NAS.


Bestanden op de Audioserver

Bestanden kunnen ook worden opgeslagen op de SD-kaart van de Audioserver. De mappen hiervoor worden door de Audioserver via een SMB-netwerkshare ter beschikking gesteld.

Onder Windows kunt u ze bereiken door het IP-adres of de hostnaam van de audioserver in Windows Verkenner in te voeren volgens het volgende schema: \\192.168.1.7 of \\hostname

Het verouderde protocol SMB1 wordt niet ondersteund voor toegang. Onder Windows 10 kan het nodig zijn om twee registervermeldingen te wijzigen in de volgende waarden:

In de map Library op de SD-kaart slaat u audiobestanden op die vervolgens in de bibliotheek kunnen worden afgespeeld. Door zijn beperkte omvang en snelheid is de SD-kaart slechts gedeeltelijk geschikt voor het opslaan van audiobestanden. U kunt beter een USB-opslagapparaat of netwerkdelen gebruiken voor grotere muziekcollecties.

De Event_Sounds map op de SD-kaart bevat audiobestanden voor systeemgeluiden zoals deurbellen, wekkers of alarmtonen. De systeemgeluiden kunnen worden gewijzigd door deze bestanden uit te wisselen. De nieuwe bestanden moeten overeenkomen met de bestandsnaam en het formaat en moeten de originele bestanden vervangen.

De map usb wordt weergegeven wanneer een USB-schijf is aangesloten op de Audioserver. Hiermee kunt u de USB-schijf vullen of bestanden uitwisselen.

De map Updates is gereserveerd voor het handmatig opslaan van een update bestand voor de Audioserver.

Het delen van deze lokale mappen is alleen bedoeld voor het eenvoudig vullen en onderhouden, niet voor opname als een netwerkdeel in de bibliotheek op andere Audioservers.

Houd er rekening mee dat lokale bestanden van een Audioserver alleen beschikbaar zijn op die Audio Player bouwstenen die op deze Audioserver zijn aangesloten. Als u een muziekbibliotheek over meerdere Audioservers wilt gebruiken, voegt u de bestanden toe aan de bibliotheek via een centrale netwerkshare, bijvoorbeeld op een NAS.


Bestanden van netwerkvrijgaven

Een SMB-netwerkvrijgave kan aan de bibliotheek worden toegevoegd. U hoeft slechts één keer een specifieke share toe te voegen, deze is dan beschikbaar voor alle Audioservers of Audio Player. Klik hiervoor op Bibliotheek in de app, vervolgens op het menupictogram rechtsboven (drie stippen), selecteer dan Voeg netwerkmap.

Het volgende venster wordt geopend waar u de toegangsgegevens van uw netwerkdelen invoert:

Als u klaar bent, klikt u op toevoegen en de bestanden worden gescand en zijn klaar om af te spelen in de bibliotheek.

Het verouderde protocol SMB1 wordt niet ondersteund voor toegang.


Line in

De analoge audio-ingang (Line In) van de audioserver kan ook als bron worden geselecteerd. Klik hiervoor op het tandwiel symbool rechts van het zoekveld om de Line In weer te geven. Daarna kan het gebruikt worden:


AirPlay

Sinds versie 2.5.01.11 ondersteunt de Audioserver het afspelen van audiocontent via AirPlay 2.$BR$$Elke uitgang is beschikbaar met zijn naam als AirPlay-ontvanger en kan worden geselecteerd als streamingbestemming op Apple-apparaten.

Streaming via AirPlay is onafhankelijk van het Audio Player-bouwsteen en heeft altijd voorrang zolang het Apple-apparaat is aangesloten. Het afspelen van een andere bron die al bezig is, zal worden onderbroken wanneer AirPlay streaming wordt gestart.

Zodra het rechter statuslampje continu groen brandt, is de audioserver of stereo-uitbreiding klaar voor AirPlay. Geef de uitgangen van de Audioserver en de Stereo-extensions de juiste naam om de selectie van een uitgang als streaming-bestemming te vereenvoudigen.

Voor meer informatie over de werking en systeemvereisten van AirPlay verwijzen wij u naar de Handleiding bij Apple.

Gedrag van het apparaat tijdens AirPlay-weergave:

De functies van de Audioplayer bouwsteen zijn slechts in beperkte mate beschikbaar tijdens AirPlay afspelen, aangezien het afspelen gedurende deze tijd door AirPlay wordt geregeld. Dit resulteert in de volgende bijzonderheden:

Wanneer het afspelen via AirPlay op een uitgang wordt gestart, wordt het afspelen op andere uitgangen die met die uitgang zijn verbonden gestopt en wordt de verbinding tijdelijk verbroken. Dit geldt ongeacht of meerdere uitgangen gekoppeld zijn aan een Audioplayer bouwsteen, of meerdere Audioplayer bouwstenen vast gegroepeerd zijn met de Audioplayer groep bouwsteen. Uitgangen die niet gekoppeld zijn, blijven normaal werken.

Dit is nodig omdat elke individuele uitgang een streaming bestemming is voor AirPlay. Het maken van groepen wordt dan beheerd door AirPlay, en is mogelijk door handmatig de gewenste uitgangen (luidsprekers) te selecteren in de app van het betreffende AirPlay-apparaat.

De volgende functies zijn ook beschikbaar tijdens AirPlay-weergave:
Weergave onderbreken
Het volume wijzigen
Gebeurtenissen zoals ringtones, alarmen en alarmgeluiden

Andere functies zijn niet beschikbaar tijdens AirPlay-weergave, ongeacht of ze in de App, door op een knop te drukken of door logica zijn gedefinieerd.
Stop AirPlay-weergave of -verbinding op het betreffende apparaat om de gebruikelijke functies en groepen te herstellen.