Sfeer

Een scène bevat een actielijst die wordt uitgevoerd met de objectingang of via de visualisatie.

De scène lijkt sterk op de Automatishe regel, er kunnen ook een of meer acties worden geselecteerd.
Er kunnen echter geen voorwaarden voor de scène worden gedefinieerd. De acties in de scène worden dus alleen uitgevoerd als de scène wordt getriggerd via de Tr-ingang of in de visualisatie.

De scènes worden voor de bediening in de visualisatie weergegeven, maar kunnen ook in het menu aangemaakt, bewerkt of gewist worden.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
Tr Trigger Activeren
R Reset Sfeer deactiveren
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Configuratie Configuratie weergeven -
Toepassingsvoorbeeld

Het volgende voorbeeld toont een scène die een bioscoopmodus in de woonkamer activeert.
Daartoe zijn de reeds in de programmering aanwezige acties TV inschakelen, Zonwering verlagen, en de lichtscène bioscoop geselecteerd:

Daarna wordt het venster gesloten, de scène krijgt een naam, ruimte en categorie worden toegewezen en het programma wordt opgeslagen in de Miniserver.

In de visualisatie/App wordt de scène dan in de toegewezen ruimte weergegeven en kan met een druk op de rechter knop worden geactiveerd:

De scène kan ook worden geopend, zodat de acties kunnen worden bekeken en bewerkt:

Alle bestaande scènes worden weergegeven onder het item scènes in het menu Visualisatie/App. Daar kunt u ook nieuwe scènes maken of bestaande scènes bewerken.