Opslagmeter

Deze meter wordt gebruikt om een opslag te integreren en registreert het niveau, het opladen en het ontladen ervan.

De waarden worden gehaald uit een fysieke elektriciteitsmeter of uit de opslag zelf.

In combinatie met andere meter functie bouwstenen kunnen verschillende verbruikers, producenten of opslagplaatsen worden gekoppeld via de Energie stroom monitor voor een totaal overzicht.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pf Power or flow Als alleen deze invoer wordt gebruikt, wordt de meterstand er ook uit berekend.
Anders wordt het alleen gebruikt voor de uitvoer (Pf) en de gebruikersinterface.
Mrd Meter reading Discharge Ontlading ingang voor meters die de meterstand direct als een analoge waarde verzenden.
Voor meters die alleen gedeeltelijke hoeveelheden verzenden (bijv. Smart Socket), moet relatieve meting worden geactiveerd in de instellingen van de bouwsteen.
0...∞
Mrc Meter reading Charge Laad ingang voor meters die de meterstand direct als een analoge waarde verzenden.
Voor meters die slechts gedeeltelijke hoeveelheden verzenden (bijv. Smart Socket), moet relatieve meting worden geactiveerd in de instellingen van de bouwsteen.
0...∞
Slvl Storage level or state of charge Opslagniveau of laadstatus
R Reset Pulse: Meterstand uitgangen worden gereset.
On: Bouwsteen is vergrendeld.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Pf Power or flow Positieve waarde: Opslag wordt ontladen.
Negatieve waarde: Opslag wordt opgeladen.
Mrd Meter Reading discharge Meterstand ontlading 0...∞
Rdd Reading today discharge Meterstand ontlading vandaag 0...∞
Rldd Reading yesterday discharge Meterstand ontlading gisteren 0...∞
Rmd Reading this month discharge Meterstand ontlading deze maand 0...∞
Rlmd Reading last month discharge Meterstand ontlading vorige maand 0...∞
Ryd Reading this year discharge Meterstand ontlading dit jaar 0...∞
Rlyd Reading last year discharge Meterstand ontlading vorig jaar 0...∞
Mrc Meter Reading charge Meterstand kosten 0...∞
Rdc Reading today charge Meterstand laden vandaag 0...∞
Rldc Reading yesterday charge Meterstand laden gisteren 0...∞
Rmc Reading this month charge Meterstand laden deze maand 0...∞
Rlmc Reading last month charge Meterstand laden afgelopen maand 0...∞
Ryc Reading this year charge Meterstand dit jaar 0...∞
Rlyc Reading last year charge Meterstand laden vorig jaar 0...∞
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Mrod Meter reading offset discharge Meterstand offset ontlading 0
Mroc Meter reading offset charge Meter stand offset lading 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Relatieve meting Actief: De fysieke meter stuurt alleen deelhoeveelheden met tussenpozen (relatief), het blok telt ze op en gebruikt ze om de meterstand te vormen.
Niet actief: De fysieke meter geeft zijn eigen totale meterstand door (absoluut), het functieblok brengt deze alleen in kaart.
- -
Vermogen/stroomrichting Geeft aan of de fysieke meter de laad- of ontlaadwaarde als positieve of negatieve waarde aan de Pf ingang van het blok levert. - -
Maximaal opslagniveau Maximaal opslagniveau gebruikt voor de gebruikersinterface 0...∞ 100
Ongeldige meterstand melden Als deze optie is geselecteerd, krijg je een melding als er ongeldige Meterstanden zijn gedetecteerd. Bijvoorbeeld als een fysieke teller onrealistische waarden verstuurt door transmissiefouten. - -
Meterstand en eenheden

In het algemeen registreert een fysieke meter de hoeveelheid en geeft de waarde aan de functiebouwsteen door via een meterstandingang. De functiebouwsteen brengt de meterstand in kaart en registreert de statistieken ervan.
De eenheden voor Pf/Mr kunnen onafhankelijk van elkaar worden gekozen, aangezien de waarde bij ingang Pf alleen wordt gebruikt voor uitgang Pf en voor weergave in de gebruikersinterface.

Als de ingang Pf alleen wordt gebruikt, neemt de bouwsteen de functie van de meter over.
In dit geval moeten de eenheden voor Pf/Mr uurgerelateerd zijn en in grootte overeenkomen zodat de meterstand correct wordt berekend.
Voorbeelden:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg


Detectie van ongeldige meterstanden

De meter bouwsteen detecteert ongeldige meterstanden op de Mr ingang(en), wat kan voorkomen door foutieve gegevensoverdracht van een fysieke absolute waardemeter, en negeert deze.

In het algemeen zijn alleen stijgende of constante meterstanden toegestaan; dalende of naar 0 springende meterstanden worden genegeerd.

Onrealistisch hoge meterstanden worden genegeerd als:
- de verandering in waarde groter is dan het totale verbruik van de afgelopen week.
- alleen als het verbruik van de afgelopen week groter was dan het verbruik van vandaag.
- alleen als het tijdsverschil sinds de laatste verandering in waarde minder dan 8 uur is.