Internorm I-TEC apparaten

Handleiding voor de ingebruikname van de I-tec apparaten.

ALGEMEEN

Ontdek meer over de ondersteunde Internorm I-tec apparaten.
Momenteel kunnen op Internorm Extension de volgende I-tec apparaten worden gebruikt:

 • I-tec ventilatie
 • I-tec zonnewering
 • I-tec handzender
 • I-tec raamcontact ( met Loxone Config Version 8.3 )

Zodra een apparaat op de Internorm Extension wordt aangeleerd, worden alle bestaande toewijzingen van de apparaten gewist.

I-TEC VENTILATOR

Om uw I-tec ventilatie met de Miniserver te kunnen sturen, moet het apparaat worden aangeleerd op de Internorm Extension.
Hoe u de I-tec ventilatie aanleert, vindt u hier.
Als de ventilator reeds werd aangeleerd, moet hij eerst worden ontgrendeld.
Om te ontgrendelen gaat u als volgt te werk:
Stand-bymodus (toets – ingedrukt houden tot alles uit is):
Toets + en toets Auto gedurende 10 seconden vasthouden > alle leds knipperen ->
toets – binnen 15 seconden indrukken -> ventilator is ontgrendeld.
Gebruikshandleiding I-tec ventilatie (Duits)
Het apparaat wordt nu vermeld in de periferieboom.
De volgende objecten zijn beschikbaar in de programmering:

 

 • Temperatuur afvoerlucht = temperatuur van de in de ruimte aangezogen lucht
 • Temperatuur verse lucht = temperatuur van de van buiten aangezogen lucht
 • Temperatuur uitblaaslucht = temperatuur van de uitblaaslucht na de warmtewisselaar
 • Luchtvochtigheid = luchtvochtigheid van de in de ruimte aangezogen lucht
 • Snelheid van de ventilator 0-100%
 • Modus:
  • 0 = toevoer- en afvoerlucht
  • 1 = toevoerlucht
  • 2 = afvoerlucht

Verder kunt u in de eigenschappen van het apparaat diagnose-ingangen activeren.
Het volgende wordt bovendien getoond:

 

 • De foutcode
 • Filtervervanging noodzakelijk

 

eigenschappen Internorm

Wanneer de ventilator niet op de aansturing reageert maar sensorwaarden kunnen worden gelezen, controleert u de foutuitgang. Als deze uitgang foutcode 100 geeft, is een update van de ventilator door uw Internorm-partner noodzakelijk.
Mogelijke foutcodes van de ventilator:

 

code

beschrijving

fout

100

Verouderde firmware

Neem contact op met uw Internorm-partner voor een firmware-update.

101

Fout uitlaatluchttemperatuursensor

Temperatuurwaarden buiten plausibele limieten. Neem contact op met uw Internorm-partner.

102

Sensorfout frisse luchttemperatuur

Temperatuurwaarden buiten plausibele limieten. Neem contact op met uw Internorm-partner.

103

Ruimteluchttemperatuursensor fout

Temperatuurwaarden buiten plausibele limieten. Neem contact op met uw Internorm-partner.

104

Fout vochtsensor

Luchtvochtigheidswaarden buiten plausibele limieten. Neem contact op met uw Internorm-partner.

105

Fout uitlaatluchtventilator

Ventilatormotor zit vast: controleer op zichtbare objecten in de ventilatiekanalen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw Internorm-partner.

106

Fout bij toevoer van luchtventilator

Ventilatormotor zit vast: controleer op zichtbare objecten in de ventilatiekanalen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw Internorm-partner.

107

Fout voedingsspanning

De ventilatorelektronica meldt problemen met de voeding. Neem contact op met uw Internorm-partner.

108

Fout EEPROM-geheugen

Configuratiewaarden worden mogelijk niet correct opgeslagen. Neem contact op met uw Internorm-partner.

110

Fout bij EEPROM-communicatie

Configuratiewaarden worden mogelijk niet correct opgeslagen. Neem contact op met uw Internorm-partner.

111

Fout bij besturingsknop communicatie

Besturingsknoppen kunnen niet worden opgevraagd. Controleer of het bedieningspaneel op de ventilator correct is gemonteerd. Neem contact op met uw Internorm-partner als er geen zichtbare problemen zijn.

112

Fout temperatuurvoeler communicatie

Temperatuursensor kan niet worden opgevraagd. Controleer of het bedieningspaneel op de ventilator correct is gemonteerd. Neem contact op met uw Internorm-partner als er geen zichtbare problemen zijn.

114

Fout temperatuurvoeler boven grenswaarde

Temperatuursensor rapporteert waarde buiten plausibele limieten. Neem contact op met uw Internorm-partner.

115

Fout radiomodule communicatie

Ventilator heeft verbinding met radiomodule verloren. Controleer of het bedieningspaneel op de ventilator correct is gemonteerd. Neem contact op met uw Internorm-partner als er geen zichtbare problemen zijn.

 

 

I-TEC ZONNEWERING

Om de I-tec zonnewering met de Miniserver te kunnen sturen, dient u de apparaten eerst aan te leren.
Details over het aanleren van het I-tec apparaat vindt u hier.
In Loxone Config wordt uw I-tec zonnewering aangestuurd met de component Automatische jaloezie geïntegreerd.

 

eigenschappen 2 internorm

 

Sleep de ingevoegde Internorm I-tec zonnewering gewoon naar de gewenste programmazijde.
In de eigenschappen kan het type (rolgordijn of jaloezie) worden ingesteld.
Bovendien definieert u hier de verplaatsingstijd voor een volledige verplaatsing.
Stop daartoe een volledige verplaatsing van de jaloezie. De ingestelde verplaatsingstijd dient voor de juiste visualisering en heeft geen invloed op de aansturing van de zonnewering.

OPGELET: De I-Tec-zonnewering communiceert ook met een zwakke batterij en kan worden ingeleerd. Wanneer na het inleren een commando wordt verstuurd, kan dit enkel worden uitgevoerd met een goed gevulde/volle batterij. Als het batterijniveau lager is dan 20%, is het sturen onbetrouwbaar.

Details over de werking van de component vindt u hier.

I-TEC HANDZENDER

Om uw I-tec handzender met de Miniserver te kunnen sturen, moet het apparaat worden aangeleerd op de Internorm Extension.
Details over het aanleren van de I-tec handzender vindt u hier.
Nadat u de handzender heeft aangeleerd, kunnen de drukzones in Loxone Config als digitale ingang worden gebruikt. Voor elk van de 4 kanalen staat een ingang omhoog en omlaag ter beschikking.
Met de derde knop kan van kanaal worden veranderd.

 

I-tec handzender

 

I-TEC RAAMCONTACT

Met Loxone Config Versie 8.3 kan u een I-tec raamcontact in uw Miniserver inleren. Details hoe u deze kan inleren vindt u hier.

 

Nadat u het raamcontact ingeleerd heeft ziet u volgende uitgangen staan:

Internorm-Fensterkontakt