Wallbox

Toepassing

De functiebouwsteen Wallbox dient om het laadstation voor uw elektrisch voertuig aan te sturen en te visualiseren.

De objectingangen of een gekoppeld apparaat waarmee via het netwerk kan worden gecommuniceerd, kunnen worden gebruikt.

De volgende laadstations/wallboxen worden momenteel als randapparaten ondersteund in Loxone Config:

Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox

Basisprogrammering

Druk op de “F5”-knop om de programmacomponent “Wallbox” te zoeken en in te voegen.

bouwsteen wallbox

In de eigenschappen van de functiebouwsteen wordt nu het laadstation geselecteerd. Als er reeds een laadstationapparaat in de programmering bestaat, wordt dit automatisch gekoppeld.

 

eigenschappen wallbox

KEBA WALLBOX

De Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox communiceert via het lokale netwerk met de Miniserver en krijgt op die manier ook de nodige informatie, bijvoorbeeld of het voertuig momenteel verbonden is met de wallbox.

Bij de eigenschappen kunt u nu de maximale laadstroom instellen.

 

eigenschappen wallbox 2

 

Omdat de volledige communicatie met de wallbox op de achtergrond verloopt, blijft de programmering zeer eenvoudig.

Wanneer de wallbox via het netwerk werd geïntegreerd, worden de ingangen Ie (enable), AII (begrenzing van de laadenergie) en R (reset) gebruikt.

Het laadproces wordt gestart wanneer het voertuig met het laadstation verbonden is en ingang Ie actief is.

functiebouwsteen wallbox

De andere ingangen Ic, AIc en AIe worden niet gebruikt, want al deze gegevens worden automatisch via het netwerk door de wallbox ontvangen.

 

Profiel

Met de Keba Wallbox heeft u de mogelijkheid om verschillende profielen voor het vastleggen van statistieken van de laad energie aan te maken.

Dit is zeer praktisch wanneer men bijvoorbeeld 2 elektronische wagens in huis heeft en in verschillende statistieken moeten opgenomen worden. Of men maakt een “Gast” aan om zo uw eigen statistieken niet te verstoren.

De profielen kunnen enkel via de visualisatie in verdeelde toestand maw over de ingang Lp op het object geselecteerd worden.

LAADSTATION ZONDER ONDERSTEUNDE WALLBOX

Als een andere wallbox wordt gebruikt die niet als netwerkapparaat in de programmering kan worden opgenomen, kan deze toch worden geïntegreerd in het Loxone-systeem. Daartoe wordt in de eigenschappen van de programmabouwsteen geen laadstationapparaat toegewezen.

Ook hier wordt geladen wanneer het voertuig verbonden is en de Enable-ingang op Aan staat. Bovendien worden ook de ingangen AIc (vermogen) en AIe (energie) gebruikt. Dit is noodzakelijk voor de statistiek.

laadstation zonder ondersteunde wallbox

 

Ingangen

 

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
IeLaadproces starten/onderbrekenAan = laadproces gestart0/1
IcDigitale ingang voertuigAan = voertuig verbonden0/1
AIcAnaloge ingang vermogenActueel laadvermogenkW (huidige waarde)
AIeAnaloge ingang energieTellerstand energie (absolute waarde)kWh
AIILaadbegrenzingMaximaal laadvermogenkW
RResetZet tellerwaarden terug0/1

 

Parameters

 

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
LmModus van de laadbegrenzing0 = Maximum

1 = Handmatig via app

2 = Autopilot via objectingang

0 – 2
LrBegrenzingsmodus bij het loskoppelen van het voertuig0 = Omschakelen naar Autopilot

1 = Modus blijft behouden

0/1
AsLaadbegin bij verbinden van het voertuig0 = Wallbox-instellingen

1 = Starten/onderbreken afhankelijk van ingang Ie

kW
IpProfielen0 = Profiel 1

1 = Profiel 2

0/1

 

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
Q1Status laadprocesAan = laadproces gestart / actief0/1
Q2Status voertuigAan = voertuig verbonden0/1
AQpactueel laadvermogenActueel laadvermogenkW
AQcEnergieverbruik laadprocesEnergieverbruik van het actuele laadproceskWh
AQc1Totaal energieverbruik profiel 1Energieverbruik van alle laadprocessen van profiel 1kWh
AQc2Totaal energieverbruik profiel 2Energieverbruik van alle laadprocessen van profiel 2kWh
AQILaadbegrenzingMaximale laadenergiekW
EFoutcodeFoutcode die door de wallbox werd ontvangen (meer informatie in het gebruikershandboek van het respectievelijke apparaat)