Wallbox

Toepassing

De functiebouwsteen Wallbox dient om het laadstation voor uw elektrisch voertuig aan te sturen en te visualiseren.

De objectingangen of een gekoppeld apparaat waarmee via het netwerk kan worden gecommuniceerd, kunnen worden gebruikt.

De volgende laadstations/wallboxen worden momenteel als randapparaten ondersteund in Loxone Config:

Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox

Basisprogrammering

Druk op de “F5”-knop om de programmacomponent “Wallbox” te zoeken en in te voegen.

bouwsteen wallbox

In de eigenschappen van de functiebouwsteen wordt nu het laadstation geselecteerd. Als er reeds een laadstationapparaat in de programmering bestaat, wordt dit automatisch gekoppeld.

 

eigenschappen wallbox

KEBA WALLBOX

De Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox communiceert via het lokale netwerk met de Miniserver en krijgt op die manier ook de nodige informatie, bijvoorbeeld of het voertuig momenteel verbonden is met de wallbox.

Bij de eigenschappen kunt u nu de maximale laadstroom instellen.

 

eigenschappen wallbox 2

 

Omdat de volledige communicatie met de wallbox op de achtergrond verloopt, blijft de programmering zeer eenvoudig.

Wanneer de wallbox via het netwerk werd geïntegreerd, worden de ingangen Ie (enable), AII (begrenzing van de laadenergie) en R (reset) gebruikt.

Het laadproces wordt gestart wanneer het voertuig met het laadstation verbonden is en ingang Ie actief is.

functiebouwsteen wallbox

De andere ingangen Ic, AIc en AIe worden niet gebruikt, want al deze gegevens worden automatisch via het netwerk door de wallbox ontvangen.

 

Profiel

Met de Keba Wallbox heeft u de mogelijkheid om verschillende profielen voor het vastleggen van statistieken van de laad energie aan te maken.

Dit is zeer praktisch wanneer men bijvoorbeeld 2 elektronische wagens in huis heeft en in verschillende statistieken moeten opgenomen worden. Of men maakt een “Gast” aan om zo uw eigen statistieken niet te verstoren.

De profielen kunnen enkel via de visualisatie in verdeelde toestand maw over de ingang Lp op het object geselecteerd worden.

LAADSTATION ZONDER ONDERSTEUNDE WALLBOX

Als een andere wallbox wordt gebruikt die niet als netwerkapparaat in de programmering kan worden opgenomen, kan deze toch worden geïntegreerd in het Loxone-systeem. Daartoe wordt in de eigenschappen van de programmabouwsteen geen laadstationapparaat toegewezen.

Ook hier wordt geladen wanneer het voertuig verbonden is en de Enable-ingang op Aan staat. Bovendien worden ook de ingangen AIc (vermogen) en AIe (energie) gebruikt. Dit is noodzakelijk voor de statistiek.

laadstation zonder ondersteunde wallbox

 

Ingangen

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Ie Laadproces starten/onderbreken Aan = laadproces gestart 0/1
Ic Digitale ingang voertuig Aan = voertuig verbonden 0/1
AIc Analoge ingang vermogen Actueel laadvermogen kW (huidige waarde)
AIe Analoge ingang energie Tellerstand energie (absolute waarde) kWh
AII Laadbegrenzing Maximaal laadvermogen kW
R Reset Zet tellerwaarden terug 0/1

 

Parameters

 

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Lm Begrenzing modus Modus laden begrenzing

0 = Maximum

1 = Handmatig via App

2 = Automatisch via objectingang AII

0…2 2
Lr Begrenzing modus bijhouden Begrenzing modus bij het afkoppelen voertuig

0 = Wissel naar automatisch

1 = Modus blijft behouden

0
As Automatisch begin opladen Opladen begint bij verbinden voertuig

0 = Wallbox-instellingen

1 = Starten/pauze afhankelijk van ingang Ie. Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.

0
Ip Profielen Profiel (0-1). Deze parameter is alleen bij bepaalde blogconfiguraties zichtbaar. 0…1 0

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q1 Status laadproces Aan = laadproces gestart / actief 0/1
Q2 Status voertuig Aan = voertuig verbonden 0/1
AQp actueel laadvermogen Actueel laadvermogen kW
AQc Energieverbruik laadproces Energieverbruik van het actuele laadproces kWh
AQc1 Totaal energieverbruik profiel 1 Energieverbruik van alle laadprocessen van profiel 1 kWh
AQc2 Totaal energieverbruik profiel 2 Energieverbruik van alle laadprocessen van profiel 2 kWh
AQI Laadbegrenzing Maximale laadenergie kW
E Foutcode Foutcode die door de wallbox werd ontvangen (meer informatie in het gebruikershandboek van het respectievelijke apparaat)