Wallbox Gen. 1

De Wallbox programma bouwsteen wordt gebruikt om een oplaadstation voor elektrische voertuigen te controleren en te visualiseren.
Er kan gebruik worden gemaakt van de object ingangen, of een gekoppeld apparaat met een netwerk interface.
De volgende oplaadstations worden ondersteund:
Keba KeContact P20
Keba KeContact P30 C/X
BMW Wallbox Pro

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Act Activates charging process Activeert het laadproces - 0/1
Vc Vehicle connected Voertuig aangesloten
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Cp Current charging power Huidig laadvermogen
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
kW
E Charged energy Energie ingang (Absoluut).
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
kWh 0...∞
Cpl Charging power limit Laat toe het laadvermogen tot deze waarde te beperken, wanneer de Laadvermogenlimiet modus (M) op 2 staat. kW 1.38...22.08
R Reset Reset alle tellers
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Ac Active charging Actief opladen - 0/1
Vc Vehicle connected Voertuig aangesloten - 0/1
Cp Current charging power Huidig laadvermogen kW
Ecs Energy current session Energie huidige sessie kWh
E1 Total Energy consumed profile 1 Totaal verbruikte energie profiel 1 kWh 0...∞
E2 Total Energy consumed profile 2 Totaal verbruikte energie profiel 2 kWh 0...∞
Cpl Charging power limit Limiet laadvermogen kW 1.38...22.08
Error Error codes - -
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
M Charging power limit mode 0 = geen limiet
1 = handmatig - limiet ingesteld via gebruikersinterface
2 = automatisch - limiet ingesteld via ingang (Cpl)
0...2 2
Mr Remember mode 0 = Zet de modus op 'Automatisch' wanneer u de stekker uit het voertuig trekt.
1 = Onthoud de modus wanneer u de stekker uit het voertuig trekt.
0/1 0
Sc Start of charging process Bepaalt wanneer het laadproces moet beginnen:
0 = Wallbox-instellingen gebruiken
1 = Start / Pauze afhankelijk van invoer (Act).
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1 0
Profile Select profile 0 = Profiel 1
1 = Profiel 2
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0...1 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Verbonden oplaadstation Als de bouwsteen is geconfigureerd met een daadwerkelijk laadstation, dan wordt de informatie dienovereenkomstig van het apparaat geladen
Indien dit niet het geval is worden de bouwsteen ingangen doorgegeven aan de uitgangen.
-
Profielnaam 1 Naam van het profiel 1 (max. 12 tekens) -
Profielnaam 2 Naam van het profiel 2 (max. 12 tekens) -
Laadstation met ondersteunde Wallbox

Bij ondersteunde laadstations gebeurt de gegevensuitwisseling met de Miniserver via het lokale netwerk.
De maximaal mogelijke laadstroom van het laadstation wordt ingesteld in de eigenschappen. Dit is afhankelijk van het type aansluiting van het betreffende laadstation.

Als het laadstation via het netwerk is geïntegreerd, worden alleen de ingangen (Act) (Laadproces activeren), (Cpl) (Laadstroombegrenzing) en (R) (Reset) gebruikt.


Laadstation zonder ondersteunde Wallbox

Als er een andere Wallbox wordt gebruikt die niet wordt ondersteund, kan deze nog steeds worden geïntegreerd in het Loxone-systeem. Hiervoor wordt er in de eigenschappen van het programmablok geen laadstation apparaat toegewezen.

Het opladen is actief wanneer een voertuig is aangesloten en de ingang (Act) Aan is. Daarnaast worden nu ook de ingangen (Cp) (Actueel laadvermogen) en (E) (Opgeladen energie) gebruikt. Deze zijn nodig voor de statistieken.


Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox

De Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox is een intelligent laadstation voor uw elektrische voertuig en kan optimaal worden geïntegreerd in het Loxone systeem. Door de communicatie met de Miniserver (via Ethernet) is de Wallbox eenvoudig te bedienen en de laadgegevens bevinden zich altijd in het gezichtsveld.