Schakelen naar puls

Toepassing

Deze bouwsteen veranderd een schakelaar in een drukknop en geeft op elke flank (beweging van de schakelaar) een puls.

Basisprogrammering

config schakelen naar puls
Met elke omschakeling op ingang Tr wordt een puls gegeven op uitgang Q. Als de toestand op ingang Tr verandert van 0 naar 1, wordt bovendien een puls gegenereerd op uitgang Qon. Bij omschakeling van de toestand van 1 naar 0, wordt een bijkomende puls gegeven op uitgang Qoff.

Met parameter T kan de duur van de pulsen worden vastgelegd.

Met de programmabouwsteen “schakelen naar puls” kan een schakelsignaal worden omgezet in pulssignaal.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Trigger Met elke schakeling op deze ingang wordt bij Q een puls uitgevoerd. Een bijkomende puls op Qon wordt tijdens het inschakelen gegenereerd, op Qoff bij het uitschakelen. 0/1
R R Zet uitgang (Q) weer op 0. 0/1
O Duur AAN Zet uitgang (Q) permanent op AAN. 0/1
DisP Disable Blokkeert alle ingangen. 0/1

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
T Duur uitgangspuls Met deze parameter kan de duur van de uitgangspuls worden vastgelegd. s

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q digitale uitgang Hier wordt bij elke toestandsomschakeling bij Tr een puls uitgevoerd. 0/1
Qon AAN-flank Bij elke omschakeling van 0 naar 1 op ingang Tr wordt hier een puls gegenereerd. 0/1
Qoff UIT-flank Bij elke omschakeling van 1 naar 0 op ingang Tr wordt hier een puls gegenereerd. 0/1