Automatische Designer

BASISFUNCTIE

De Automatische Designer biedt de mogelijkheid om geautomatiseerde logica, aan te maken zonder Loxone Config te moeten openen. De geautomatiseerde logica kan direct vanuit de Loxone Smart Home-app / webinterface worden aangemaakt.
Geautomatiseerde logica bestaat uit een als-dan-logica die u in de Loxone Smart Home-app aanmaakt en opslaat. De meest uiteenlopende gebeurtenissen en acties staan ter beschikking. Het aanmaken van geautomatiseerde logica is beperkt tot gebruikers met administratorrechten. Geautomatiseerde logica kan worden geactiveerd/gedeactiveerd, bewerkt en verwijderd.

AANMAKEN VAN GEAUTOMATISEERDE LOGICA

Geautomatiseerde logica wordt in de visualisering aangemaakt. Start hiervoor de Loxone Smart Home-app of de webinterface.

Onder Automatische Designer worden alle tot nu toe aangemaakte geautomatiseerde logica vermeld.
De historiek toont alle tot nu afgespeelde geautomatiseerde logica.
Met het symbool “+” kunt u nieuwe geautomatiseerde logica aanmaken.

Hier kunt u de gebeurtenissen en acties definiëren.

  • Gebeurtenissen: Voorwaarden die voor de geautomatiseerde logica moeten vervuld zijn.
  • Acties: worden uitgevoerd wanneer alle gebeurtenissen vervuld zijn.
  • Benaming: van de geautomatiseerde logica

De volgende objecten kunnen als gebeurtenissen worden gebruikt:

  • Tijdfuncties
  • Categorieën (alle Config-objecten met visualisering)
  • Bedrijfsmodi
  • Weergegevens

Deze objecten kunnen willekeurig met elkaar worden gecombineerd. Om geautomatiseerde logica actief te maken, moeten alle ingestelde gebeurtenissen van toepassing zijn.

Als acties kunnen, net zoals bij gebeurtenissen, categorieën en bedrijfsmodi worden gebruikt.
Bovendien kan de geautomatiseerde logica als actie ook mededelingen activeren. Zo kan bijvoorbeeld als actie een e-mail worden verzonden.
De opgeslagen geautomatiseerde logica wordt ook in de Config weergegeven.
Zodra minstens een geautomatiseerde logica beschikbaar is, wordt automatisch de programmapagina geautomatiseerde regels aangemaakt.
De eventuele geautomatiseerde regels worden als componenten weergegeven. Geautomatiseerde regels kunnen dus ook via logica in de Config worden gestart.

Via uitgang Q wordt aangegeven of de geautomatiseerde logica actief is.
Door dubbel te klikken op de component, verschijnt een dialoogvenster.
In dit dialoogvenster worden alle gebeurtenissen en acties opgesomd.