Hoe kan u de nooduitgang vrijhouden

In het kort: nooduitgang vrijhouden met Loxone

Elke seconde telt als het gaat om overleven in een noodsituatie. Geblokkeerde reddings- en vluchtroutes kunnen dan het verschil maken tussen leven en dood. Daarom is de nooduitgang vrijhouden zo belangrijk.

Toch zijn ze vaak geblokkeerd. “Ik heb haast. Er zal wel niets gebeuren” is vaak de gedachtegang. Borden doen daar weinig aan af. Ze hebben weinig invloed op het vrijhouden van de nooddeur.

De eigenaar van een gebouw is verantwoordelijk voor de veiligheid van een gebouw. Hij is er verantwoordelijk voor dat reddings- en vluchtroutes hun doel kunnen vervullen en moet alles doen wat mogelijk is om de nooduitgang vrij te houden.

Constant toezicht is natuurlijk een optie, maar dit is duur en tijdrovend. Met behulp van sensoren wordt de eigenaar op de hoogte gesteld van blokkades en kan hij onmiddellijk actie nemen.

Oplossing & Configuratie: hoe de nooddeur vrijhouden

In kantoorgebouwen, scholen, evenementenhallen, enz. kunnen nooduitgangen en afgebakende gebieden met een optische sensor worden bewaakt.

Als deze een blokkering over een bepaalde periode (bijv. 2 minuten) observeert, kan via de Loxone Miniserver een bericht worden verstuurd.

Met het functieblok “alarmeringsketen” kan in slechts enkele minuten een uitgebreide waarschuwingsketen worden geïmplementeerd, die – in geval van een alarm – maximaal 10 deelnemers waarschuwt via een oproep, e-mail of pushmelding.

Het functieblok kan ook variabele tekstelementen versturen. Op deze manier wordt de te waarschuwen persoon direct geïnformeerd over welke sensor het alarm heeft geactiveerd.

Dit geeft bijvoorbeeld de conciërge de mogelijkheid om passende maatregelen te nemen. Op deze manier blijven reddings- en vluchtroutes gegarandeerd vrij.

Let op: als je wenst gebruik te maken van de bel functie, dien je de caller service aan te kopen.

Hardware:

Configuratie:


Nooduitgang vrijhouden

Download de voorbeeld configuratie:

Keep Emergency Ways Free

Config 10.3.11.27

Waarom u en uw klant deze manier van controle moeten overwegen?

De nooduitgang vrijhouden wordt niet altijd gerespecteerd. Dit is dan ook een ergernis voor eigenaars, huurders en klanten.

Ze kunnen veel dramatische gevolgen hebben voor de hulpdiensten en de brandweer als hun werk wordt belemmerd door geblokkeerde reddingsroutes.

Eigenaren van een kantoorgebouw zijn daarom bijvoorbeeld verplicht om de nooddeur en routes vrij te houden of alles te doen wat nodig is om deze vrij te houden.

Deze relatief kleine investering kan helpen om dit doel op betrouwbare wijze te bereiken en om in geval van nood levens te redden.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks