Stelventiel Air

Het Loxone Stelventiel Air is een gemotoriseerd draadloos stelventiel voor de aansturing van kleppen in de verwarmings- en koelingstechniek. Dankzij de standaard adapter ringen kan het gebruikt worden op tal van kleppen, die typisch gebruikt worden voor vloerverwarmingssystemen en radiatoren.

Datasheet Stelventiel Air

Inhoudsopgave


Montage

In de uitleveringstoestand is het stelventiel volledig geopend. Aangezien het Stelventiel Air na het aanleren een referentierun uitvoert, moet het vóór de inbedrijfstelling worden gemonteerd. Controleer vóór de montage of de ventielpen beweegbaar is en niet verroest.

Klik vervolgens het Stelventiel op de adapter ring. Oefen geen overmatige kracht uit. Zorg ervoor dat het Stelventiel goed op de klep zit. Gebruik alleen ventieladapters die geschikt zijn voor de klep.

Plaats vervolgens de batterijen of sluit de externe voeding met 24VDC aan.

Als de actors bekabeld moeten worden, raden wij aan de Loxone Tree Cable te gebruiken.
Strip de kabel zo ver als nodig en gebruik het dunne oranje/witte draadpaar om de stroomvoorziening aan te sluiten.

Wij adviseren een korte servicelus tussen de afzonderlijke actuators en het vastzetten van de kabel bij de eerste actor voor trekontlasting.

De draden worden in de klemmen van de actuators gedrukt met behulp van de klemmenkap of het IDC-gereedschap (100226) dat bij de Miniserver of de Tree Extension wordt geleverd.

Zorg ervoor dat er geen water op de actor kan druppelen.
Hoewel de actor in elke positie kan worden gemonteerd, wordt aanbevolen de actor boven het ventiel te monteren om te voorkomen dat er water op de actor druppelt in geval van een lekkende klep of condensatie.
Als veel stelaandrijvingen op een gemeenschappelijke voedingslijn met een dunne draaddoorsnede worden aangesloten, kan een aanzienlijk spanningsverlies optreden. In een dergelijk geval wordt aanbevolen een grotere draaddoorsnede te gebruiken voor de 24V voeding en pas kort voor de stelaandrijvingen over te schakelen op de kleinere doorsnede voor de aansluiting.

Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, drukt u direct na het plaatsen van de batterijen gedurende ten minste 5 seconden op de leerknop.

Na het aanleren begint de referentierun. Het stelventiel bepaalt de ventielweg en slaat de 0% en 100% positie op.

Vervolgens gaat het stelventiel standaard naar de 0% positie (ventiel gesloten). Om opnieuw te openen, moet de programmering voor het stelventiel worden aangemaakt.

De beschikbare functies verschillen naargelang het toestel op batterijen werkt of op een externe stroomvoorziening is aangesloten. Dit wordt bepaald tijdens de koppeling. Het apparaat moet daarom met dezelfde voedingswijze worden gekoppeld als waarmee het later zal worden gebruikt.
Als de voedingswijze later wordt gewijzigd, moet het apparaat uit de programmering worden gewist en opnieuw worden gekoppeld.


LED toestanden

LED toestand Omschrijving
Afwisselend rood-groen-oranje (frequentie 1Hz) Apparaat is in leermodus.
3 keer groen, dan LED permanent uit Het apparaat werd met succes ingeleerd.
Oranje knipperend (frequentie 1Hz) Air apparaat is offline.
Snel rood-groen knipperend Identificatie (indien 24V).

Apparaat test en referentie rit

Het stelventiel kan volledig worden geopend of gesloten voor testdoeleinden.
In aanvulling hierop kan een nieuwe referentie rit van de actuator worden uitgevoerd.

Om dit te doen, moet het eerst wakker zijn als het door batterijen wordt gevoed.

Klik vervolgens met de rechtermuisknop in de randapparatuur op het stelventiel en selecteer een optie:

Apparaat test Aan: Stelventiel/klep volledig openen
Apparaat test uit: Stelventiel/klep volledig sluiten
Apparaat kalibreren: Voer de referentie rit uit.


Vervanging van de batterij

Om de batterijen te vervangen, opent u het deksel aan de achterzijde van het Stelventiel Air. Verwijder de twee AA-batterijen. Na het plaatsen van de nieuwe batterijen start het apparaat opnieuw op en de status-LED knippert 3 keer groen.

De aandrijving opent dan volledig en blijft 60 seconden in deze stand staan. Dit maakt het gemakkelijker om de actuator op het ventiel te klikken. De aandrijving gaat dan terug naar de door de logica ingestelde positie.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Temperatuur Levert de meetwaarde van de ingebouwde temperatuursensor ° -20...35
Ingang 1 Digitale ingang voor gebruik van de knop (aanleerknop) - 0/1
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Stelventiel Air Analoge uitgang voor de aansturing van het Stelventiel 0...10
Stelventiel Air
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Stelventiel Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnostiek voor Air-apparaten
Diagnostiek voor Tree-apparaten
Diagnostiek voor Extensions
Digitaal 0/1
Battery level Geeft het huidige batterijniveau aan. % 0...100
Battery low Aanduiding van lage batterij, batterij moet vervangen worden. - 0/1
Geen ventiel gedetecteerd Er werd geen ventiel gedetecteerd - 0/1
Ventiel zit vast Meldt een vastzittend ventiel - 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat - - -
Apparaattype Air apparaat type - - -
Opvraagcyclus Opvraag- of zend cyclus positie en temperatuur. min 5...20 -
Veiligheidsinstructies

In geval van externe stroomvoorziening moet de installatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Stelventiel Air