Hörmann Air

Loxone Hörmann Air is een compacte interfacemodule voor de integratie van Hörmann garagedeuraandrijvingen.

Datasheet Hörmann Air

Inhoudsopgave


Montage

Hörmann Air wordt met de meegeleverde adapterkabel aangesloten op de bus van een compatibele Hörmann deuraandrijving. Via deze bus wordt deze module ook van spanning voorzien.

Voor HCP1 operators is het apparaat dan klaar voor koppeling.
De deurautomaat wordt dan automatisch herkend.

Bij HCP aandrijvingen moet de BUS Scan en daarmee de stroomvoorziening voor het apparaat eerst bij de deuraandrijving worden geactiveerd, om het apparaat daarna te kunnen koppelen. De activering verschilt per deurautomaat:

Na activering van de BUS-Scan (voeding) kan het apparaat worden gekoppeld.
De deurautomaat wordt dan automatisch herkend.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Om de koppelingsmodus handmatig te activeren, schakelt u de stroom gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende twee minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de koppelingsmodus gedurende 5 minuten geactiveerd.


Programmering

Loxone Hörmann Air wordt geprogrammeerd en ingesteld met behulp van het Garage / Poort bouwsteen in Loxone Config:

De (Po) ingang (gedeeltelijk open) van de Poort bouwsteen wordt ook ondersteund door Hörmann Air.


Beperkingen

Bij HCP1-aandrijvingen kan tijdens een update kortstondig een fout worden weergegeven op de aandrijving. De functie wordt niet beïnvloed. Na het opnieuw verzenden van een commando wordt de fout niet meer weergegeven.

Bij gebruik van de Hörmann Air kan de Hörmann HKSI klimaatsensor niet parallel worden gebruikt.


Software-index

Met de softwareindex kan de compatibiliteit met Loxone Hörmann Air worden gecontroleerd. De ondersteunde operatoren staan vermeld in de datasheet.

Op het label van de Hörmann garagedeuraandrijving staat het serienummer met de softwareindex, die met een hoofdletter begint.


Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Licht Activeert de verlichting van de deurautomaat handmatig. (Beta)
Onafhankelijk hiervan activeert de deurautomaat altijd zelf de verlichting wanneer de deur geopend of gesloten wordt. Daarna blijft de verlichting actief gedurende een tijd die in de automaat is ingesteld.
0/1
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Hörmann Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Actor informatie Digitaal 0/1
Communicatie fout Digitaal 0/1
Geen communicatie Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat - - -
Apparaattype Air apparaat type - - -
Automatisch aanleren van reistijden Automatisch aanleren van reistijden - - -
Openingsduur Tijd nodig voor volledige opening s 60
Sluitingsduur Tijd nodig voor volledige afsluiting s 60
Documenten

Datasheet Hörmann Air