Differentie Drempelwaardeschakelaar

De differentie drempelschakelaar evalueert een analoge ingangswaarde op basis van twee drempelwaarden en schakelt afhankelijk daarvan een digitale uitgang.

De eerste drempelwaarde wordt gespecificeerd met parameter (T).
De tweede drempelwaarde wordt gespecificeerd met parameter (D) als een differentiële waarde ten opzichte van parameter (T).
$De $LINKB::#[email protected]@functionaliteit$$ verschilt, afhankelijk van het feit of (D) positief of negatief is.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
V Value Waarde
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
T 1 depending on the set threshold values. 1 afhankelijk van de ingestelde drempelwaarden. 0/1
Teon Pulse on rising edge Impuls op stijgende flank 0/1
Teoff Pulse on falling edge Impuls op dalende flank 0/1
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
T Threshold Drempel 5
D Difference Verschil 2
Rem Remanence input Remanence ingang: Indien actief, behoudt het functieblok zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functieblok wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan op de Miniserver
- Bij een geplande herstart$BR$$- Voor een back-up
- Eenmaal per uur$BR$$ De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0
Functie

Functie wanneer de differentiële waarde positief is:
De tweede drempelwaarde ligt boven parameter T (T+D).
Uitgang (T) schakelt aan wanneer de ingangswaarde tussen de drempelwaarden ligt.
Voorbeeld: T: 5, D: 2
De uitgang is Aan wanneer de ingangswaarde tussen 5 en 7 ligt.
De uitgang blijft uit boven en onder deze waarden:

Functie wanneer de differentiële waarde negatief is:
De tweede drempelwaarde ligt onder parameter T (T-D).
Uitgang (T) wordt ingeschakeld wanneer de ingangswaarde hoger is dan parameter (T) en uitgeschakeld wanneer de ingangswaarde lager is dan (T-D).
Voorbeeld: T: 5, D: -2
Wanneer de ingangswaarde 5 overschrijdt, schakelt de uitgang in. Boven deze waarde blijft hij aan.
Als de ingangswaarde onder 3 daalt, schakelt de uitgang uit. Daaronder blijft hij uit: