Differentie Drempelwaardeschakelaar

De differentie drempelschakelaar evalueert een analoge ingangswaarde op basis van twee drempelwaarden en schakelt afhankelijk daarvan een digitale uitgang.

De eerste drempelwaarde wordt vastgelegd met parameter V.
De tweede drempelwaarde wordt vastgelegd met parameter D als differentiewaarde ten opzichte van V.
Afhankelijk van het feit of D positief of negatief is, verschilt de functie.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
AI Analoge ingang Ingang voor de analoge waarde die moet worden geëvalueerd.
Uitgangen

Contractie Beschrijving
Q De uitgang schakelt afhankelijk van de ingestelde drempelwaarden.
Qon Voert een puls uit wanneer Q is ingeschakeld.
Qoff Voert een puls uit als Q is uitgeschakeld.
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
V Drempelwaarde De eerste drempelwaarde V, wordt gespecificeerd als absoluut 5
D Differentiewaarde Differentiewaarde (delta), wordt in verhouding tot V aangegeven 2
Rem Remanentie ingang Remanentie-ingang: Indien actief, behoudt het bouwsteen zijn laatste toestand na een Miniserver-herstart. - 0
Functie

Functie bij positieve differentiewaarde:
De tweede drempelwaarde ligt boven V (V+D).
De uitgang Q wordt ingeschakeld als de ingangswaarde tussen de drempelwaarden ligt.$$$Voorbeeld: V: 5, D: 2
De uitgang is aan van 5 tot 7.$$$Daar boven en onder, blijft de uitgang uit:

Functie bij negatieve differentiaalwaarde:
De tweede drempelwaarde ligt onder V (V-D).
Uitgang Q wordt ingeschakeld als de ingangswaarde hoger is dan V en uitgeschakeld als de ingangswaarde lager is dan V-D.
Voorbeeld: V: 5, D: -2$
Wanneer de ingangswaarde 5 overschrijdt, schakelt de uitgang in. Boven deze waarde blijft hij aan.
Als de ingangswaarde onder 3 daalt, schakelt de uitgang uit. Daaronder blijft hij uit: