Aanwezigheid

Toepassing

Deze functiebouwsteen realiseert een uitschakelvertraging en kan in combinatie met Loxone Control worden gebruikt als computer-aanwezigheidsmelder.

Basisprogrammering

Zodra ingang Tr op Aan staat, wordt ook uitgang Q geactiveerd. Als ingang Tr weer naar Uit gaat, blijft uitgang Q voor de duur van vertragingstijd T actief en wordt pas na het verstrijken van de vertragingstijd weer gedeactiveerd. Vertragingstijd T wordt opnieuw gestart met elke dalende flank op ingang Tr.

Als ingang R wordt geactiveerd, wordt uitgang Q gedeactiveerd.

De component kan remanent worden ingesteld wanneer de ingang met het batterijsymbool wordt geactiveerd.

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereik
TrTriggerEen stijgende flank schakelt uitgang Q in, met een dalende flank begint de vertragingstijd.0/1
RResetSchakelt uitgang Q uit.0/1

Parameters

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereik
RemanentieRemanentie-ingangActiveert de remanentie van deze component.0/1
TVertragingstijdTijd gedurende dewelke uitgang Q nog aan blijft na een dalende flank. (Minimum = 10 seconden )10 – ∞

Uitgang

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
Qdigitale uitgangSchakelt bij stijgende flank op ingang Tr in en blijft na dalende flank gedurende de vertragingstijd T ingeschakeld.0/1