Aanwezigheid

De aanwezigheidsmodule combineert apparaten en logica's die de aanwezigheid in een ruimte kunnen communiceren. Loxone-sensoren zoals touch-apparaten, deur/raamcontacten en apparaten met bewegings-/aanwezigheidsdetectorfunctie worden ondersteund.

De gewenste apparaten voor de aanwezigheidsdetectie kunnen in de bouwsteen instellingen worden gekoppeld. Via de objectingangen kunnen extra sensoren of logica's worden aangesloten.

Elke druk op de knop van een Loxone Touch activeert en verlengt de aanwezigheid, evenals elke beweging op een detector en elke verandering van de status van de raamcontacten.

De bouwsteen ondersteunt ook de aanwezigheid-detectie door de Loxone App.

De aanwezigheidstijden worden gesynchroniseerd voor ondersteunde apparaten. Na de laatste aanwezigheid blijft de aanwezigheidsuitgang voor aanwezigheidssensoren gedurende de in parameter (Pet) ingestelde tijd ingeschakeld.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Act Activate Activeert de aanwezigheid bij een opgaande flank.
Bij een neergaande flank start de verlengtijd van de aanwezigheid (Pet).
Continu AAN en elke neergaande flank verlengt de aanwezigheid.
Wanneer de Desktop App wordt gebruikt voor aanwezigheidsdetectie, verzendt de App elke (Pet)/2 seconden een (Act) impuls.
0/1
Ext Extend Zolang de ingang actief is, wordt de reeds actieve aanwezigheid verlengd.
Bij dalende flank begint de aanwezigheidsverlengingstijd (Pet).
0/1
AE Activate / Extend Elke verandering aan de ingang activeert of verlengt de aanwezigheid. 0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Pc Presence combined Gecombineerde aanwezigheidsuitgang.
Kan worden gebruikt op alle aanwezigheids- en bewegingsingangen van andere functieblokken.
-
P Presence Aanwezigheid - 0/1
Pon Pulse on presence start Start Impuls bij aanwezigheid - 0/1
Poff Pulse on presence end Impuls bij aanwezigheidsstop - 0/1
Pd Current presence duration Duur van de actuele aanwezigheidsfase. s
Warn Switch-off warning Waarschuwingspuls voor het einde van de aanwezigheid. - 0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Pet Presence extend time Start bij de dalende flank van ingang (Act) en ingang (Ext) en verlengt de aanwezigheid met een ingestelde tijd.
Loxone aanwezigheidssensoren nemen deze verlengingstijd over. Het apparaat en de bouwsteen verlengen de aanwezigheid met (Pet) seconden nadat de laatste aanwezigheid door het apparaat werd gedetecteerd.
s 2...∞ 900
Tw Switch-off warning time Tijd van de uitschakelwaarschuwing voor het einde van de aanwezigheid. s 2...∞ 15
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Aantal meldingen Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. 1...50 50
Configuratie Configuratie van de gebruikte ingangen en uitgangen. - -
Voorbeeld programmering

De aanwezigheidsbouwsteen combineert meerdere aanwezigheidsmelders of bewegingsmelders en andere apparaten voor de gezamenlijke aanwezigheidsdetectie.
In de instellingen of door te dubbelklikken op de bouwsteen worden alle compatibele apparaten in een venster weergegeven:

Hier worden alle apparaten uitgekozen die voor de aanwezigheidsdetectie in deze ruimte moeten worden gebruikt.

Andere objecten of aanvullende logica kunnen worden gebruikt voor aanwezigheidsdetectie via de blokingangen.
Bijv. drukknoppen, bewegingsmelders, sensoren of andere apparaten die worden bediend of geactiveerd wanneer een ruimte bezet is.
De aanwezigheidsinformatie wordt vervolgens van de (Pc)-uitgang naar de (P)-ingang van een functieblok, bijv. de lichtsturing, getransporteerd:


Gecombineerde aanwezigheidsuitgang

De gecombineerde aanwezigheidsuitgang is vergelijkbaar met die van de T5 en bevat diverse informatie in de vorm van een bitmasker:

Bit 0 actief: aanwezigheid actief
Bit 1 actief: beweging actief
Bit 2 actief: uitschakelwaarschuwing

Voorbeeld voor analoge waarden:

0: geen aanwezigheid
1: Aanwezigheid actief
2: Beweging actief
3: Aanwezigheid + beweging
5: Aanwezigheid + uitschakelwaarschuwing

Deze uitgang kan worden gebruikt op alle aanwezigheids- en bewegingsmelder-ingangen van andere bouwstenen


Aanwezigheid-detectie door de Desktop App

Op een computer met Windows, macOS of Linux maakt de Loxone App een aanwezigheid-detectie mogelijk.
Wanneer u op uw computer werkt, detecteert de app uw aanwezigheid en stuurt deze naar de bouwsteen.

Om de aanwezigheidsdetectie te activeren, maakt u eerst een aanwezigheidsbouwsteen aan voor een ruimte in Loxone Config en slaat u het programma op in de Miniserver.
Dan schakelt u over naar het item Aanwezigheidsdetectie in het instellingenmenu van de app.
Hierop selecteert u welke ruimte moet worden gebruikt voor de aanwezigheidsdetectie of als er verschillende ruimtes moeten worden gebruikt:

Hiermee selecteert men de ruimte waarin de computer zich bevindt.
Alle ruimtes die met deze functie worden gebruikt, vereisen ook een eigen aanwezigheidsbouwsteen.
Zo kan de gebruikte ruimte worden gewijzigd, bijvoorbeeld als een notebook in verschillende ruimtes wordt gebruikt.

U kunt de gebruikte ruimte in de taakbalk of de menubalk van de computer bereiken door op het pictogram van de app te klikken en deze daar te wijzigen: