Aanwezigheid

De aanwezigheidsmodule combineert apparaten en logica's die de aanwezigheid in een ruimte kunnen communiceren. Loxone-sensoren zoals touch-apparaten, deur/raamcontacten en apparaten met bewegings-/aanwezigheidsdetectorfunctie worden ondersteund.

De gewenste apparaten voor de aanwezigheidsdetectie kunnen in de bouwsteen instellingen worden gekoppeld. Via de objectingangen kunnen extra sensoren of logica's worden aangesloten.

Elke druk op de knop van een Loxone Touch activeert en verlengt de aanwezigheid, evenals elke beweging op een detector en elke verandering van de status van de raamcontacten.

De bouwsteen ondersteunt ook de aanwezigheid-detectie door de Loxone App.

Aanwezigheid nalooptijden worden gesynchroniseerd voor ondersteunde apparaten. De aanwezigheidsuitgang voor aanwezigheidsmelders wordt na de laatste aanwezigheid gedurende de tijd van TH op AAN gehouden.

Voor apparaten met aanwezigheids- en bewegingssensoren worden beide sensortypen door de module gebruikt. Een hoge waarde bij "Nalooptijd beweging" verlengt de aanwezigheidsduur van het functieblok dienovereenkomstig

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
IAct Activeren Activeert de aanwezigheid op de stijgende lijn. Bij een dalende flank start de naloop timer TH. Permanent aan en elke vallende flank verlengt de aanwezigheid.
IExt Verlengen Zolang de ingang actief is, wordt de reeds actieve aanwezigheid verlengd. Bij een dalende flank start de naloop timer TH.
Tr Trigger Elke verandering aan de ingang activeert of verlengt de aanwezigheid. Permanent AAN wordt niet geëvalueerd.
R Reset Deactiveert de aanwezigheid en blokkeert de functiebouwsteen
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
AQPr Aanwezigheidsstatus Gecombineerde aanwezigheidsuitgang (Bitmask).
QPr Aanwezigheid Aanwezigheid actief. -
QPrOn Aanwezigheid gestart Impuls zodra de aanwezigheid is gestart. -
QPrOff Aanwezigheid beëindigd Impuls zodra de aanwezigheid is beëindigd. -
AQtPr Aanwezigheidsduur Duur van de actuele aanwezigheidsfase.
QWarn Uitschakelwaarschuwing Waarschuwingsimpuls voor einde aanwezigheid -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
TH Nalooptijd Nalooptijd voor interactie, aanwezigheidsdetectoren van Loxone nemen deze nalooptijd over. sec 2...∞ 900
TWarn Uitschakelwaarschuwing Tijd van de uitschakelwaarschuwing voor het einde van de aanwezigheid. s 2...∞ 15
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Aantal meldingen Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. 20
Configuratie Configuratie van de gebruikte ingangen en uitgangen. -
Voorbeeld programmering

De aanwezigheidsbouwsteen combineert meerdere aanwezigheidsmelders of bewegingsmelders en andere apparaten voor de gezamenlijke aanwezigheidsdetectie.
In de instellingen of door te dubbelklikken op de bouwsteen worden alle compatibele apparaten in een venster weergegeven:

Hier worden alle apparaten uitgekozen die voor de aanwezigheidsdetectie in deze ruimte moeten worden gebruikt.

Voor de aanwezigheidsdetectie via de ingangen van de bouwsteen kunnen verdere objecten of aanvullende logica worden gebruikt.
Hiervoor worden bijvoorbeeld conventionele drukknoppen, bewegingsmelders, sensoren of andere apparaten gebruikt die in werking worden gesteld of reageren wanneer personen in de ruimte aanwezig zijn.
De aanwezigheidsinformatie wordt dan via de PBin-uitgang aan de P-ingang van een bouwsteen, b.v. de lichtsturing, doorgegeven:


Gecombineerde aanwezigheidsuitgang

De gecombineerde aanwezigheidsuitgang is vergelijkbaar met die van de T5 en bevat diverse informatie in de vorm van een bitmasker:

Bit 0 actief: aanwezigheid actief
Bit 1 actief: beweging actief
Bit 2 actief: uitschakelwaarschuwing

Voorbeeld voor analoge waarden:

0: geen aanwezigheid
1: Aanwezigheid actief
2: Beweging actief
3: Aanwezigheid + beweging
5: Aanwezigheid + uitschakelwaarschuwing

Deze uitgang kan worden gebruikt op alle aanwezigheids- en bewegingsmelder-ingangen van andere bouwstenen


Aanwezigheid-detectie door de Desktop App

Op een computer met Windows, macOS of Linux maakt de $$LINK::www.loxone.com/nlnl/support/downloads/$$ een aanwezigheid-detectie mogelijk.
Wanneer u op uw computer werkt, detecteert de app uw aanwezigheid en stuurt deze naar de bouwsteen.

Om de aanwezigheidsdetectie te activeren, maakt u eerst een aanwezigheidsbouwsteen aan voor een ruimte in Loxone Config en slaat u het programma op in de Miniserver.
Dan schakelt u over naar het item Aanwezigheidsdetectie in het instellingenmenu van de app.
Hierop selecteert u welke ruimte moet worden gebruikt voor de aanwezigheidsdetectie of als er verschillende ruimtes moeten worden gebruikt:

Hiermee selecteert men de ruimte waarin de computer zich bevindt.
Alle ruimtes die met deze functie worden gebruikt, vereisen ook een eigen aanwezigheidsbouwsteen.
Zo kan de gebruikte ruimte worden gewijzigd, bijvoorbeeld als een notebook in verschillende ruimtes wordt gebruikt.

U kunt de gebruikte ruimte in de taakbalk of de menubalk van de computer bereiken door op het pictogram van de app te klikken en deze daar te wijzigen: