Verbruik teller

Toepassing

Met de programmabouwsteen Verbruiksteller kan het actuele energieverbruik worden geregistreerd en in de programmering worden gebruikt.

Naast het totale verbruik en het actuele verbruik worden ook nog talrijke andere verbruikswaarden berekend.
Bovendien kan de component direct in de visualisering worden gebruikt.

Toepassingsvoorbeelden: stroommeting, vermogensmeting, debietmeting, warmtevolumemeting, …

Hier vindt u een handleiding om de meting van het warmtevolume te realiseren met een debietmeter en twee temperatuursensoren.

Basisprogrammering

S0-TELLER OP DIGITALE INGANG

Een S0-teller kunt u direct op een digitale ingang van de Miniserver of van een Extension aansluiten. Deze ingang verbindt u vervolgens met ingang Tr van de programmabouwsteen Verbruiksteller.

Bij parameter I van de programmabouwsteen Verbruik teller dient u nu in te geven hoeveel pulsen de teller per kWh levert. Deze informatie vindt u in het informatieblad van de fabrikant van uw S0-teller.

confg verbruikteller

S0-TELLER OP DIGITALE INGANG ALS FREQUENTIETELLER

U kunt een S0-teller direct aansluiten op een digitale ingang van een Extension. Vervolgens koppelt u deze ingang aan ingang C van de programmabouwsteen Verbruik teller.

Het is belangrijk dat de ingang als frequentieteller wordt gebruikt. Activeer daartoe het selectievakje “Frequentieteller” in de eigenschappen van de digitale ingang (zie schermopname).

Bij parameter I van de programmabouwsteen Verbruik teller dient u nu in te geven hoeveel pulsen de teller per kWh levert. Deze informatie vindt u in het informatieblad van de fabrikant van uw S0-teller.

eigenschappen - frequentieteller

 

ENERGIEMETING MET SMART SOCKET AIR

Om de gemeten energie van de Smart Socket Air te registreren, verbindt u de energie- en de vermogen ingang van de Smart Socket Air (zoals aangegeven in de schermopname) met de ingangen P en E van de component Verbruik teller.

Meer informatie over Smart Socket Air vindt u hier.

verbruikteller smart socket

Ingangen

 

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
TrTriggeringangDigitale ingang voor S0-pulsteller0/1
CFrequentie-ingangAnaloge ingang voor S0-pulsteller wanneer de digitale ingang als frequentieteller wordt gebruikt
EAnaloge ingang energieVerbruiksingang, aantal kW sinds laatste meting

wordt afhankelijk van parameter A opgeteld of absoluut gebruikt.

 kW
PAnaloge ingang vermogenActueel vermogen (alleen voor visualisering)

Wanneer alleen ingang P wordt gebruikt, worden ook de waarden per periode berekend op basis van diens waarde.

kW
RReset ingangZet alle tellerstanden op 0.0/1

 

Parameters

 

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
IAantal pulsen per kWhVoor de verbruiksberekening bij S0-teller (ingang Tr of C)Puls/kWh
TBepalingstijdsduurPeriode waarvoor het gemiddelde verbruik moet worden berekend (uitgang AQp)s
OOffset totaal verbruikDeze waarde wordt opgeteld bij het totale verbruik (AQ)
AModus energie-ingang E0 = waarden worden opgeteld, 1 = sensor levert de absolute energiewaarde0/1

 

Uitgangen

 

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AQanaloge uitgang verbruikTotaal verbruikkWh
AQpanaloge uitgang vermogenActueel vermogen als gemiddelde voor de periode T of de waarde van ingang P (indien gekoppeld)kW
AQaanaloge uitgang verbruikActueel verbruik in kWh tussen twee pulsen (alleen bij gebruik van ingang Tr).

Deze waarde is alleen beschikbaar wanneer de triggeringang wordt gebruikt.

kWh
AQ1analoge uitgang verbruikTotaal verbruik vandaagkWh
AQ2analoge uitgang verbruikTotaal verbruik gisterenkWh
AQ3analoge uitgang verbruikTotaal verbruik eergisterenkWh
AQ4analoge uitgang verbruikTotaal verbruik actuele weekkWh
AQ5analoge uitgang verbruikTotaal verbruik vorige weekkWh
AQ6analoge uitgang verbruikTotaal verbruik actuele maandkWh
AQ7analoge uitgang verbruikTotaal verbruik vorige maandkWh
AQ8analoge uitgang verbruikTotaal verbruik actueel jaarkWh
AQ9analoge uitgang verbruikTotaal verbruik vorig jaarkWh

 

Programmeervoorbeeld

Hier vindt u configuratievoorbeelden voor de programmabouwsteen “Energieteller”.

Verbruiksteller

Voorbeeldconfiguratie van een verbruiksteller met statistiekregistratie
Downloaden

Productieteller – Modbus

Voorbeeldconfiguratie van een Modbus-energieteller
Downloaden

Productieteller – Fronius

Voorbeeldconfiguratie van een Fronius-omvormer met de component Productieteller.
Downloaden

Energiemanagement – Kostal-omvormer

Programmeervoorbeeld voor intelligent energiemanagement met de Kostal-omvormer.
Downloaden