Verbruik teller

Toepassing

Met de programmabouwsteen Verbruiksteller kan het actuele energieverbruik worden geregistreerd en in de programmering worden gebruikt.

Naast het totale verbruik en het actuele verbruik worden ook nog talrijke andere verbruikswaarden berekend.
Bovendien kan de component direct in de visualisering worden gebruikt.

Toepassingsvoorbeelden: stroommeting, vermogensmeting, debietmeting, warmtevolumemeting, …

Hier vindt u een handleiding om de meting van het warmtevolume te realiseren met een debietmeter en twee temperatuursensoren.

Basisprogrammering

S0-TELLER OP DIGITALE INGANG

Een S0-teller kunt u direct op een digitale ingang van de Miniserver of van een Extension aansluiten. Deze ingang verbindt u vervolgens met ingang Tr van de programmabouwsteen Verbruiksteller.

Bij parameter I van de programmabouwsteen Verbruik teller dient u nu in te geven hoeveel pulsen de teller per kWh levert. Deze informatie vindt u in het informatieblad van de fabrikant van uw S0-teller.

confg verbruikteller

S0-TELLER OP DIGITALE INGANG ALS FREQUENTIETELLER

U kunt een S0-teller direct aansluiten op een digitale ingang van een Extension. Vervolgens koppelt u deze ingang aan ingang C van de programmabouwsteen Verbruik teller.

Het is belangrijk dat de ingang als frequentieteller wordt gebruikt. Activeer daartoe het selectievakje “Frequentieteller” in de eigenschappen van de digitale ingang (zie schermopname).

Bij parameter I van de programmabouwsteen Verbruik teller dient u nu in te geven hoeveel pulsen de teller per kWh levert. Deze informatie vindt u in het informatieblad van de fabrikant van uw S0-teller.

eigenschappen - frequentieteller

 

ENERGIEMETING MET SMART SOCKET AIR

Om de gemeten energie van de Smart Socket Air te registreren, verbindt u de energie- en de vermogen ingang van de Smart Socket Air (zoals aangegeven in de schermopname) met de ingangen P en E van de component Verbruik teller.

Meer informatie over Smart Socket Air vindt u hier.

verbruikteller smart socket

Ingangen

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Triggeringang Digitale ingang voor S0-pulsteller 0/1
C Frequentie-ingang Analoge ingang voor S0-pulsteller wanneer de digitale ingang als frequentieteller wordt gebruikt
E Analoge ingang energie Verbruiksingang, aantal kW sinds laatste meting

wordt afhankelijk van parameter A opgeteld of absoluut gebruikt.

 kW
P Analoge ingang vermogen Actueel vermogen (alleen voor visualisering)

Wanneer alleen ingang P wordt gebruikt, worden ook de waarden per periode berekend op basis van diens waarde.

kW
R Reset ingang Zet alle tellerstanden op 0. 0/1

 

Parameters

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
I Aantal pulsen per kWh Voor de verbruiksberekening bij S0-teller (ingang Tr of C) Puls/kWh
T Bepalingstijdsduur Periode waarvoor het gemiddelde verbruik moet worden berekend (uitgang AQp) s
O Offset totaal verbruik Deze waarde wordt opgeteld bij het totale verbruik (AQ)
A Modus energie-ingang E 0 = waarden worden opgeteld, 1 = sensor levert de absolute energiewaarde 0/1

 

Uitgangen

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQ analoge uitgang verbruik Totaal verbruik kWh
AQp analoge uitgang vermogen Actueel vermogen als gemiddelde voor de periode T of de waarde van ingang P (indien gekoppeld) kW
AQa analoge uitgang verbruik Actueel verbruik in kWh tussen twee pulsen (alleen bij gebruik van ingang Tr).

Deze waarde is alleen beschikbaar wanneer de triggeringang wordt gebruikt.

kWh
AQ1 analoge uitgang verbruik Totaal verbruik vandaag kWh
AQ2 analoge uitgang verbruik Totaal verbruik gisteren kWh
AQ3 analoge uitgang verbruik Totaal verbruik eergisteren kWh
AQ4 analoge uitgang verbruik Totaal verbruik actuele week kWh
AQ5 analoge uitgang verbruik Totaal verbruik vorige week kWh
AQ6 analoge uitgang verbruik Totaal verbruik actuele maand kWh
AQ7 analoge uitgang verbruik Totaal verbruik vorige maand kWh
AQ8 analoge uitgang verbruik Totaal verbruik actueel jaar kWh
AQ9 analoge uitgang verbruik Totaal verbruik vorig jaar kWh

 

Programmeervoorbeeld

Hier vindt u configuratievoorbeelden voor de programmabouwsteen “Energieteller”.

Verbruiksteller

Voorbeeldconfiguratie van een verbruiksteller met statistiekregistratie
Downloaden

Productieteller – Modbus

Voorbeeldconfiguratie van een Modbus-energieteller
Downloaden

Productieteller – Fronius

Voorbeeldconfiguratie van een Fronius-omvormer met de component Productieteller.
Downloaden

Energiemanagement – Kostal-omvormer

Programmeervoorbeeld voor intelligent energiemanagement met de Kostal-omvormer.
Downloaden