Verbruik teller

The Utility Meter can monitor the consumption or production of various utilities, electricity, water, gas, etc. using meters with pulse outputs.
Alternatively, the input (C) can be used to provide the absolute or differential consumption.
Only one input can be used at a time.

This function block is no longer being developed and has been replaced by the Meter blocks.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Cp Consumption pulse Voor meters met pulsuitgang aangesloten op digitale ingangen. 0/1
Cf Consumption frequency Voor meters met pulsuitgang aangesloten op digitale ingangen die als frequentieteller worden gebruikt.
Aantal pulsen sinds de laatste aflezing.
C Consumption Voor meters die het verbruik rechtstreeks als analoge waarde zenden.
Parameter (Abs) bepaalt of de waarde wordt opgeteld of als absolute waarde wordt gebruikt.
0...∞
Pf Power or flow Indien alleen deze ingang voor het actuele vermogen of debiet wordt gebruikt, wordt daaruit ook het verbruik berekend.
Anders alleen gebruikt voor de uitgang (Pf) en de gebruikersinterface.
R Reset Puls: Verbruikswaarden op uitgangen worden gereset.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Ct Consumption total Totaal verbruik 0...∞
Pf Power or flow Huidig vermogen/stroom berekend met parameter (At) bij gebruik van (Cp) of (Cf).
Waarde rechtstreeks overgenomen van ingang (Pf) indien aangesloten.
Pfp Power or Flow by pulses Actueel vermogen/stroom berekend van de ene puls tot de volgende.
Alleen beschikbaar als ingang (Cp) wordt gebruikt.
Cd Consumption today Verbruik vandaag 0...∞
Cyd Consumption yesterday Verbruik gisteren 0...∞
Cbyd Consumption day before yesterday Verbruik eergisteren 0...∞
Cw Consumption this week Verbruik deze week 0...∞
Clw Consumption last week Verbruik vorige week 0...∞
Cm Consumption this month Verbruik deze maand 0...∞
Clm Consumption last month Verbruik vorige maand 0...∞
Cy Consumption this year Verbruik dit jaar 0...∞
Cly Consumption last year Verbruik vorig jaar 0...∞
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Np Number of pulses per unit Wordt gebruikt om het verbruik te berekenen met behulp van (Cp) of (Cf). Puls/unit 800
At Averaging time Gemiddelde tijd s 0...∞ 60
Mro Meter reading offset Waarde wordt toegevoegd aan de uitgang (Ct). - 0
Abs Absolute value Verwerking van de verbruiksingang (C):
0 = Elke nieuwe waarde wordt stapsgewijs aan het totale verbruik toegevoegd.
1 = De waarde wordt als absoluut beschouwd en is gelijk aan de stand van de meter.
- 0/1 0
S0-teller op digitale ingang

U kunt een S0-Meter direct aansluiten op een digitale ingang op de Miniserver of een Extension. Koppel deze ingang vervolgens aan ingang (Cp) van het Utility Meter blok en voer het aantal pulsen per kWh van de meter in parameter (Np) in. Deze informatie is te vinden in de documentatie van de S0-Meter.


S0-Meter aangesloten op digitale ingang ingesteld op frequentieteller

U kunt een S0-Meter rechtstreeks aansluiten op een digitale ingang van een Extension. Verbind de digitale ingang met ingang (Cf) van de Utility Meter. Het is belangrijk dat het selectievakje "Frequentieteller" is aangevinkt (zie schermafbeelding). Voer vervolgens het aantal pulsen per kWh van de meter in parameter (Np) in. Deze informatie is te vinden in de documentatie van de S0-Meter.


Energiemonitoring met de Smart Socket Air

Om de door de Smart Socket Air gemeten energie te registreren, sluit u de energie- en vermogensingangen van de Smart Socket Air aan op de ingangen (C) en (Pf). Parameter (Abs) wordt op 0 ingesteld.