AAL: Leefstijlmonitoring bij ouderen

In het kort: leefstijlmonitoring in het kader van zorgwonen

In bepaalde situaties kan het zeer nuttig zijn om inzicht te krijgen in de levensstijl van de oudere bewoner zonder dat er een echte actieve controle wordt uitgevoerd. In de ouderenzorg is het interessant om bepaalde veranderingen in de leefstijl te identificeren om sneller te kunnen handelen in geval van gezondheidsproblemen bij ouderen. Dankzij Loxone kunt u heel eenvoudig een leefstijlmonitoring implementeren. 

Denk bv. aan een toename van het toiletgebruik. Op basis hiervan kunnen zorgverleners een helpende hand bieden of een gesprek aangaan. Daarnaast kan de leefstijlmonitoring hen door middel van een melding waarschuwen als de bewoner bijvoorbeeld 5 of 6 keer ’s nachts naar het toilet is geweest.

Op deze manier is het mogelijk om inzicht te krijgen in het activiteitenpatroon van de bewoner zonder dat er altijd iemand aanwezig hoeft te zijn. Eventuele gezondheidsproblemen van de oudere worden zo aan het licht gebracht. Bovendien wordt over een langere periode inzicht verkregen in de situatie van de leefstijl van de oudere, die hij/zij vaak niet in staat is zelf te geven.

Leefstijlmonitoring biedt inzicht in de leefstijl van ouderen. Lees verder om te zien hoe dit dankzij de Loxone Hardware en Loxone Config kan worden gerealiseerd.

Oplossing & Configuratie: leefstijlmonitoring met Loxone

Een van de meest gebruikte Loxone componenten in het kader van de leefstijlmonitoring van ouderen is de bewegingsmelder. De bewegingsmelder is een belangrijk onderdeel in een slimme zorgwoning. Hiermee kunnen verschillende situaties worden geregistreerd. In dit configuratievoorbeeld kijken we naar een bewoner die plotseling heel vaak opstaat om naar het toilet te gaan. De bewoner zelf zal dit vaak niet melden aan een verzorger terwijl het voor de verzorger belangrijk is om de gezondheid van de bewoner te beoordelen.

Om bepaalde leefstijlpatronen te monitoren gebruiken we drempelwaarden. Deze kunnen individueel per persoon worden ingesteld. Stel dat een oudere bewoner meestal een of twee keer opstaat om ’s nachts naar het toilet te gaan, dan kan een drempelwaarde van 4 worden ingesteld. Als de bewegingsmelder in het toilet meer dan vier keer beweging detecteert tussen het slapengaan en de ochtend, dan registreert de configuratie dit door middel van een teller. Als de drempelwaarde wordt overschreden, wordt de verzorger via een pushbericht op de hoogte gebracht. De verzorger kan dan een gesprek aangaan met de bewoner om zijn gezondheid te bewaken.

Hardware:

Configuratie:

Nachtmodus:


Leefstijlmonitoring: nachtmodus

Lichtsturing:


Leefstijlmonitoring: lichtsturing

Teller toilet:


Leefstijlmonitoring: teller toilet

Caller:


Leefstijlmonitoring: caller

 

Download de voorbeeld configuratie:

Lifestyle Monitoring for Assisted Living

Config 14.7.3.6

Waarom u en uw klant leefstijlmonitoring moeten overwegen?

Leefstijlmonitoring geeft inzicht in langzame veranderingen in de dagelijkse levensstijl van mensen die alleen wonen. Door middel van sensoren in de woning en een computerprogramma krijgen de betrokken verzorgers en familie informatie over het functioneren en eventuele gezondheidsproblemen van thuiswonende ouderen.

Leefstijlmonitoring geeft zorgverleners, maar ook andere betrokkenen zoals familie, een beter beeld van de huidige situatie. Zonder het gebruik van camera’s biedt het systeem mogelijkheden om naast de reguliere bezoeken te monitoren. Met behulp van leefstijlmonitoring ziet u vaak eerder een crisissituatie aankomen, zodat u eerder kunt ingrijpen.

Het doel bij zorgwonen is om met behulp van ICT-oplossingen de kwaliteit van het leven van ouderen te verbeteren en hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te leven, ook als ze een lichamelijke en/of geestelijke beperking zouden hebben. De behoeften en wensen van de ouderen en hun verzorgers zijn het uitgangspunt waarop bepaalde oplossingen worden geïntegreerd.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks