Overzicht – Ruimteklimaat in een Real Smart Home

Perfect binnenklimaat in een Real Smart Home betekent: genieten van de optimale temperatuur in een ruimte met altijd de beste luchtkwaliteit op elk moment van de dag of nacht. Dit is een heel bijzondere uitdaging tijdens de seizoenswisseling. Zeker in de overgangsperiode is er vaak het verzoek om het Smart Home in bepaalde ruimtes te koelen en anderen te verwarmen.

Om te genieten van een perfect binnenklimaat, hebben we nieuwe componenten ontwikkeld in de 10e versie van de Loxone Config, die de configuratie van de verwarmings-, koelings- en ventilatiesystemen eenvoudig en overzichtelijk voor u maken.

Interactie van de afzonderlijke componenten

Afhankelijk van de mogelijke invloed op het klimaatsysteem, wordt de configuratie uitgebreid met de respectieve blokken of aanvullende logica’s.

Bijvoorbeeld:

Niveau 1

Uitbreidingsniveau 1 moet worden gekozen als er geen invloed op het verwarmingssysteem kan worden uitgeoefend. U dient de intelligente ruimtecontroller + stelventiel Tree of Air te gebruiken. Voor de precieze bepaling van de kamertemperatuur en de luchtvochtigheid hebben we de noodzakelijke sensoren in heel wat Loxone-producten geïntegreerd. Het wordt aanbevolen om een ​​van de volgende producten te gebruiken:


Verwarming:
In het eerste niveau van de integratie van een verwarmingssysteem wordt alleen de doorstroom geregeld door de stelventielen. Hier wordt geen invloed op het verwarmingssysteem uitgevoerd. Als de buitentemperatuur hoger is dan de binnentemperatuur, kan het ventilatiesysteem de verwarming helpen om de gewenste temperatuur te bereiken.


Koeling:

Met een regelbaar ventilatiesysteem kan de ventilatie, rekening houdend met de buitentemperatuur, helpen om de woning te koelen.

Speciaal voor de ventilatieregling raden we aan om de ruimteklimaat sensor te gebruiken, omdat naast de temperatuur en de luchtvochtigheid ook de Co2-waarde in de ruimte kan worden bepaald.

De overeenkomstige Config-bouwsteen “Ventilatie sturing” kan worden geselecteerd als een koelbron door te dubbelklikken op de Intelligente ruimteregeling.

 

Niveau 2

In dit uitbreidingsniveau wordt de vraag naar verwarming en / of koeling van het hele gebouw bepaald met behulp van de klimaatcontroller bouwsteen. De bouwsteen bepaalt nu of de prioriteit verwarmen of koelen is. Zelfs als u geen actief koelsysteem hebt, bepaalt de klimaatregelaar of de verwarmingsbron moet worden in- of uitgeschakeld.

Ook door te dubbelklikken op de intelligente ruimteregeling, kan de klimaatregelaar nu worden geselecteerd en toegevoegd.

Niveau 3

Om het energiebesparingspotentieel tot een maximum te verhogen, wordt aanbevolen de voorlooptemperatuur van de verwarming naar behoefte te bepalen. Dit is mogelijk via de software bouwsteen “Intelligente Temperatuurregeling“.
De bouwsteen bepaalt naar behoefte de voorloop- en ingestelde buffertemperatuur op basis van de kamerafmetingen.

Niveau 4

Het hoogste uitbreidniveau in termen van het perfecte binnenklimaat is om de berekende voorlooptemperatuur te leveren via een verwarmingsmenger . De circulatiepomp kan worden geactiveerd via deze bouwsteen, zodat de exact vereiste voorlooptemperatuur wordt gemengd.

 


Het is belangrijk dat de vereiste interfaces worden gecoördineerd met de verantwoordelijke verwarmingsmonteur en de ventilatietechnicus. Op deze manier bereikt u het best mogelijke comfort en verhoogt u het energiebesparingspotentieel.