EIB/KNX Visualisatie Voorbeeld

Toepassing

Aanvulling op bestaande EIB-installaties met de Loxone Miniserver voor visualisering op iPod, iPad, browser en dergelijke.

Basisprogrammering

VISUALISERING VAN LICHT EN DERGELIJKE

Alle KNX/EIB-programmacomponenten beschikken over de zogenaamde blokfunctie. Dit betekent dat de component direct in de visualisering kan worden gebruikt.

Daartoe selecteert u gewoon de programmabouwsteen en activeert u het selectievakje onder visualistie “gebruiken”.

Om de status altijd juist te visualiseren, moet een sensor met de status groepsadres aan ingang S worden gekoppeld.

eigenschappen - gebruiken visualisatie

VISUALISERING VAN SENSORWAARDEN

Voor de visualisering van waarden uit de EIB-sensoren zoals temperatuur of windsnelheid, gebruikt u “EIB-sensoren”.

Om een sensor aan te maken, drukt u op toets “F4” en zoekt u naar KNX/EIB. Door dubbel te klikken kunt u het gewenste object invoegen. Het groepsadres en de andere instellingen kunt u ingeven in het eigenschappenvenster.

object invoegen

 

Activeer de overeenkomstige optie bij de eigenschappen van het object. Belangrijk is dat het correcte EIB-gegevenstype en de gewenste weergaveopties worden ingesteld.

 

De volgende schermopnamen uit ETS en de configuratiesoftware illustreren de visualisering van een temperatuurwaarde van het EIB-weerstation.

 

eigenschappen visualisatie waarden