Apparaat Commando

Voor Air- en Tree-apparaten kan een apparaatcommando worden gebruikt om informatie op te halen, instellingen aan te passen en acties te activeren.
De bijbehorende informatie wordt weergegeven op de monitor van het betreffende apparaat.

Inhoudsopgave

Oproep commando
Voorbeelden

Oproep commando

Met een rechter muisklik op het gewenste apparaat kan een apparaatcommando worden geselecteerd en een commando worden verzonden.

Met “call” worden alle ondersteunde commando’s van het geselecteerde apparaat weergegeven in de betreffende monitor. 

Gebruik alleen commando’s waarvan het doel en de effecten volledig bekend zijn, of wanneer je daartoe door Loxone wordt opgedragen, bijvoorbeeld voor diagnostische doeleinden. Veel commando’s zijn alleen bedoeld voor ervaren ontwikkelaars. Sommige commando’s kunnen negatieve gevolgen hebben voor de levensduur van het product, of leiden tot een defect aan het apparaat en het vervallen van de garantie.

 

Voorbeelden

TechReport: Haalt het technisch rapport van het apparaat op..

Reboot: Start het apparaat opnieuw. Tijdens de herstart wordt “timeout” weergegeven op de monitor.

ForceUpdate: Forceert een apparaatupdate.