Weerstation Tree

Het Weerstation Tree wordt gebruikt om gegevens vast te leggen die relevant zijn voor de automatisering van gebouwen, zoals windsnelheid, helderheid, regen en temperatuur. Door het te combineren met de Loxone Weather Service, worden aanvullende weergegevens en -voorspellingen geïntegreerd.

De verwarming van de regensensor is permanent actief en voorkomt dat door condensatie regen gedetecteerd wordt. Het dient ook om het meetoppervlak te drogen nadat het niet meer regent.

Datasheet Weerstation Tree

Inhoudsopgave


Montage

Monteer het Weerstation op een plaats waar wind, regen en helderheid ongestoord kunnen worden gedetecteerd.

De installatie wordt uitgevoerd zoals afgebeeld met de meegeleverde accessoires op een mast, of direct aan de muur. Let op de horizontale uitlijning. Dit is gegarandeerd als de mast of wand precies verticaal is.

Er moet rekening worden gehouden met luchtturbulentie die wordt veroorzaakt door gebouwen of objecten, aangezien dit de meting kan vervalsen afhankelijk van de windrichting. Een plaats waar dit als voorbeeld goed werkt is ongeveer 1,5 m boven het dak. Voor platte daken wordt aanbevolen om deze in het midden van het dak te plaatsen.

De meting van de luchttemperatuur op dezelfde plaats als de helderheid is niet altijd geschikt vanwege de directe zonnestraling en de daaropvolgende zelfverwarming van het Weerstation. De installatieplaats moet daarom worden gekozen op basis van de toepassing.

Het Weerstation is niet geschikt voor installatie in de buurt van de kust, omdat de zoute lucht corrosie van de regensensor kan veroorzaken

Sluit de stroomvoorziening (oranje/wit) en de Tree bekabeling (groen/wit) aan.


Inbedrijfname

Na het inschakelen van de stroomvoorziening knippert de status-LED na korte tijd oranje als de bedrading correct is en de aansluiting op de Miniserver (Tree Extension online) mogelijk is.

Volg dan de koppelprocedure op de Tree interface.


Waarschuwingssnelheid

De instelling van de waarschuwingssnelheid gebeurt in de eigenschappen in het veld "Waarschuwingssnelheid"


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Helderheid Geeft de gemeten waarde van de huidige helderheid lx 0...188000
Windsnelheid Levert de maximale windsnelheid die in de laatste vijf seconden is gemeten. Dit wordt alleen verstuurd als de waarde met ten minste 1 km/u is gewijzigd. km/h 9...145
Temperatuur Geeft de gemeten waarde van de ingebouwde temperatuursensor °
Regen Ingang is actief wanneer regen wordt gedetecteerd - 0/1
Waarschuwing voor wind Ingang is actief wanneer de waarschuwingssnelheid wordt overschreden - 0/1
Zonneschijn Ingang is actief wanneer zonneschijn wordt gedetecteerd.De zonneschijn wordt bepaald door de gemeten helderheid, de zonshoogte en de zonneschijndrempelinstelling. - 0/1
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Weerstation Tree Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - -
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
- -
Apparaattype Tree apparaat type - -
Waarschuwing snelheid [km/h] Wind snelheid vanaf wanneer een wind alarm gegeven wordt 0...150 35
Drempel zonneschijn Als de helderheid groter is dan de drempel van de berekende invalshoek van het zonlicht, wordt de zonneschijn ingang geactiveerd. - -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Weerstation Tree