Air Base Extension

De Loxone Air Base Extension dient ter uitbreiding van de Miniserver, en maakt de integratie mogelijk van tal van apparaten zoals sensoren, actoren of verlichtingsmiddelen, die zijn uitgerust met de Loxone Air draadloze technologie.

Met een Air Base Extension kunnen tot 128 Air apparaten worden geïntegreerd. De gegevensoverdracht vindt plaats via de 868MHz frequentieband. De Miniserver Go heeft al een Air Base Extension geïntegreerd.

Datasheet Air Base Extension

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De Air Base Extension wordt geïnstalleerd in een geschikte verdeler op een DIN-rail.

Sluit de stroomvoorziening en de Link datalijnen aan op de Miniserver en schroef de antenne vast.

Voor de meest optimale ontvangst gebruikt u de optionele staafantenne. Plaats de antenne buiten het verdeelbord als deze van metaal is. Bij de staafantenne wordt een SMA-verlengkabel geleverd. Als alternatief is een vlakke SMA kleefantenne beschikbaar.

Na het inschakelen van de voedingsspanning start de Extension, de status-LED knippert na korte tijd oranje als de verbinding met de Miniserver correct is.

Volg daarna de aanleer procedure


Aanleren van Air apparaten

Leermodus

Alle Air apparaten moeten in Loxone Config worden aangeleerd met behulp van de leermodus. Deze is actief in de leveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gekomen.

Bij de meeste Air apparaten wordt dit aangegeven door het rood/groen/oranje wisselende licht van de status-LED. De exacte signalering van de leermodus is te vinden in de documentatie van het betreffende Air apparaat.

Bij batterijgevoede Air apparaten is de leermodus slechts 5 minuten actief om energie te besparen. Verwijder indien nodig de batterij kortstondig en plaats deze weer terug om de leermodus opnieuw te starten.

Als een Air-apparaat daarentegen alleen oranje knippert, betekent dit dat het al wel is aangeleerd, maar geen verbinding meer kan maken. In dit geval moet u de leer modus handmatig activeren, wat u op de meeste apparaten kunt doen door op de leerknop te drukken of de stroomtoevoer af te sluiten.

Zoeken en aanleren

Om te zoeken naar Air-apparaten, klikt u eerst in Loxone Config op de gebruikte Air Base Extension of Tree to Air Bridge, en activeert u vervolgens het Air apparaten zoeken

Het venster dat wordt geopend, bevat een lijst met alle Air apparaten die zich in de leermodus bevinden. Dit kan een paar minuten duren:

Als u hier een apparaat markeert, identificeert het zich op verschillende manieren. Bij apparaten met een status-LED knippert deze, verlichtingsmiddelen pulseren met wit licht, andere apparaten zoals de Loxone Touch maken zichzelf merkbaar door een hoorbare klik. U kunt de apparaten respectievelijk toewijzen en een naam geven.

Markeer nu een apparaat, selecteer de aanduiding, de ruimte en de installatieplaats en voeg dit toe aan de programmering met de knop Apparaat aanleren of het + teken.

In de rechterhelft van het venster worden de apparaten weergegeven die zich al in de programmering bevinden. Toon ze indien nodig met de knop Toon mijn Air apparaten. Hier kunt u een bestaand apparaat vervangen door een nieuw apparaat van hetzelfde type uit de zoekopdracht. Dit is nuttig als een apparaat wordt vervangen of apparaten worden toegevoegd aan een eerder geplande programmering. Selecteer het aan te leren apparaat en het te vervangen apparaat. Door op de pijl naar rechts te klikken, wordt het oude apparaat in de programmering vervangen door het nieuwe.

Om de wijzigingen te accepteren, slaat u het programma achteraf op in de Miniserver.

Daarna zijn de toegevoegde apparaten klaar voor gebruik, de respectievelijke functies zijn beschikbaar in de randapparatuur van Loxone Config.

De Loxone App ondersteunt ook het zoeken en aanleren van Air-apparaten in de instellingen.


Leermodus manueel activeren

Afhankelijk van het apparaat en de stroomvoorziening zijn er verschillende procedures voor het handmatig activeren van de leermodus:

< u> Werking op batterijen met aanleerknop

Onmiddellijk na het plaatsen van de batterij houdt u de aanleerknop gedurende minstens vijf seconden ingedrukt tot de status-LED de leermodus symboliseert.

Bv. Touch Air, Stelventiel Air, IR Control Air, enz.

Permanente stroomvoorziening met aanleerknop

Houd de aanleerknop minstens vijf seconden ingedrukt totdat de status-LED de leermodus symboliseert.

Bv. Multi Extension, Nano IO, enz

Permanente stroomvoorziening zonder aanleerknop

Haal eerst 10 seconden lang de stekker uit het stopcontact en schakel het apparaat vervolgens weer in. Als er gedurende twee minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de leermodus gedurende 30 minuten geactiveerd. Gedurende deze tijd kan het apparaat weer worden aangeleerd.

Bv. RGBW Dimmer Air, Rolluikmotor Air, Shading Actuator Air, enz


Update en diagnose bij Air apparaten

Als een Update vereist is voor Air apparaten, worden ze in het oranje gemarkeerd in de apparaatstatus. Dit is vaak het geval als de Miniserver recentelijk is geüpdatet of als er apparaten met een oudere firmwareversie zijn toegevoegd.

De update van de Air apparaten wordt automatisch op de achtergrond uitgevoerd door de Miniserver en kan tot een uur duren. De apparaten blijven in principe functioneel, maar er kunnen vertragingen optreden in de gegevensoverdracht. In zeldzame gevallen is het mogelijk dat deelfuncties van Air apparaten pas weer beschikbaar zijn als de update is voltooid.

De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar voor de diagnose:

1. De Status-LED van een apparaat laat al een snelle controle toe op fouten.
Rood/Groen/Oranje knipperend: Apparaat in leermodus.
Oranje knipperend: Geen verbinding mogelijk met Air Base/Miniserver.
Groen knipperend (continu of 3x, dan uit): Alles is OK, apparaat is online.
Snel rood/groen knipperend: Apparaat is gemarkeerd in Loxone Config en identificeert zichzelf.
Geen knipperen: Normaal bedrijf (de status-LED is uit of kan worden uitgeschakeld, afhankelijk van het apparaat dat in bedrijf is)

2.De apparaatstatus geeft een overzicht van de Air apparaten met details over de ontvangststerkte en de batterijcapaciteit.


Batterij gevoede Air-apparaten wakker maken

Batterij gevoede Air-apparaten zijn meestal in diepe slaap om energie te besparen. Ze worden slechts kortstondig wakker wanneer bijvoorbeeld een gemeten waarde of een toetsaanslag moet worden verzonden. Om deze reden zijn batterij gevoede Air apparaten niet te allen tijde toegankelijk voor de Miniserver, en identificeren ze zich dus niet als ze in diepe slaap zijn.

Om een Air-apparaat met batterijvoeding te wekken, klikt u er met de rechtermuisknop op in Apparaatstatus en selecteert u Apparaat wekken:

Pas als het apparaat de volgende keer wakker wordt, blijft het 5 minuten wakker. Om het wekproces te versnellen, kunt u op een knop of de aanleerknop op het apparaat drukken of een sensor laten reageren.

Daarna kunnen, afhankelijk van het apparaat, verdere acties worden uitgevoerd die een alert apparaat vereisen.
Bijv. referentie rit, apparaat test, apparaat aanleren, het ophalen van gedetailleerde apparaat informatie, identificatie, enz.

Door met de rechtermuisknop te klikken op de Air Base Extension in de apparaat status, kunt u op dezelfde manier alle Air apparaten wakker maken.


Meer informatie, het oplossen van problemen

Frequentiewissel

Instructies om problemen op te lossen


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid
Online status Air Base Extension Digitaal
Radio kanaal vrij Air Base Extension Digitaal
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Serienummer Hier wordt de serienummer van het apparaat weergegeven.
Voor een Extension: 'Auto' mag enkel gebruikt worden als er maar 1 Extension van dit type aanwezig is.
-
Regio (kanaal) De regio bepaalt de zend frequentie
Gelieve rekening te houden met de wettelijke regelgeving!
-
Update Air apparaten afzonderlijk uitvoeren Er wordt maar één Air apparaat op hetzelfde tijdstip bijgewerkt, waardoor de bezettingsgraad van het radiokanaal wordt verminderd. -
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt wordt u via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Cloud Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Air Base Extension