Dimmer Extension

De Dimmer Extension biedt 4 uitgangen voor het dimmen van geschikte verlichtingsmiddelen met netspanning.

Het is mogelijk om faseafsnijding of faseaansnijding in te stellen voor het dimmen, de Dimmer Extension is daarom geschikt voor ohmse, capacitieve of inductieve verlichtingsmiddelen.

Verder zijn er 8 digitale ingangen voor 24V beschikbaar.

Datasheet Dimmer Extension 230V

Datasheet Dimmer Extension 120V

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De Dimmer Extension wordt geïnstalleerd in een geschikte verdeler op een DIN-rail.

Sluit de voeding en de Link datalijnen aan op de Miniserver.

Sluit de verlichtingsmiddelen aan op de uitgangen zoals in het voorbeeld hierboven.

In geval van hoge belasting of meerdere dimmers is een meerfasenverdeling van de belasting zoals weergegeven in het aansluitingsvoorbeeld zinvol. Anders kan ook een 1-fase voeding worden gebruikt.

Zorg voor voldoende luchttoevoer om de gegenereerde afvalwarmte af te voeren, vooral bij hoge werkdruk.

Na het inschakelen van de stroomvoorziening start de Extension, de status-LED knippert oranje als de verbinding met de Miniserver correct is en aangeleerd kan worden in Loxone Config.

Volg dan de koppelprocedure op de Link Interface.


Voorbeelden aansluiting

Aansluiten van drukknoppen en verbruikers


Instellen van de dimfunctie, belasting 230V

Houd u aan de aanbevolen dimfunctie en de belastingsgrenzen!
Gebruik alleen armaturen die als dimbaar zijn gemarkeerd!
Verlichtingsmiddelen Dimfunctie Max. belasting AQ1 Max. belasting AQ2/3/4 Minimale belasting
Gloeilampen Faseafsnijding 400W 210W -
Hoogspanningshalogeenlampen Faseafsnijding 400W 210W -
Laagspanningshalogeenlampen met elektronische transformator Faseafsnijding 200VA* 105VA* -
LED-verlichting met voorschakel driver Faseafsnijding 200VA* 105VA* -
TL-lamp met elektronische ballast Faseafsnijding 200VA* 105VA* -
Hoogspanning LED-verlichting (retrofit, LED-lampen) Faseafsnijding of faseaansnijding (zelden) 200VA 105VA 50VA bij faseaansnijding/inductief
Laagspanningshalogeenlampen met conventionele transformator Faseaansnijding 400VA** 200VA** 50VA
*Voor de dimensionering is de som van de nominale belasting van de voorschakelapparaten, LED-drivers of transformatoren doorslaggevend, niet de nominale belasting van de eigenlijke verlichtingsmiddelen.
**Een conventionele transformator moet ten minste 80% met verlichtingsmiddelen worden gebruikt!
De gebruikte voorschakelapparaten, LED-drivers, elektronische transformatoren enz. moeten op netspanning kunnen worden gedimd!
In geval van twijfel kan de fabrikant van de verlichtingssterkte informatie verstrekken over de belastingskarakteristieken (inductief of capacitief) en de aanbevolen dimmethode.

Instellen van de dimfunctie, 120V belasting

Houd u aan de aanbevolen dimfunctie en de belastingsgrenzen!
Gebruik alleen lichtbronnen die als dimbaar gemarkeerd zijn!
Verlichtingsmiddel Dimfunctie Max. belasting per uitgang Minimale belasting
Gloeilampen Faseafsnijding 200W -
Hoogspanningshalogeenlampen Faseafsnijding 200W -
Laagspanningshalogeenlampen met elektronische transformator Faseafsnijding 100VA* -
LED-verlichting met voorschakel driver Faseafsnijding 100VA* -
TL-lamp met elektronische ballast Faseafsnijding 100VA* -
Hoogspanning LED-verlichting (retrofit, LED-lampen) Faseafsnijding of faseaansnijding (zelden) 100VA 50VA bij faseaansnijding/inductief
Laagspanningshalogeenlampen met conventionele transformator Faseaansnijding 200VA** 50VA
*Voor de dimensionering is de som van de nominale belasting van de voorschakelapparaten, LED-drivers of transformatoren doorslaggevend, niet de nominale belasting van de eigenlijke verlichtingsmiddelen.
**Een conventionele transformator moet ten minste 80% met verlichtingsmiddelen worden gebruikt!
De gebruikte voorschakelapparaten, LED-drivers, elektronische transformatoren enz. moeten op netspanning kunnen worden gedimd!
In geval van twijfel kan de fabrikant van de verlichtingssterkte informatie verstrekken over de belastingskarakteristieken (inductief of capacitief) en de aanbevolen dimmethode.

Opmerkingen over lichtbronnen

Gloeilampen

Van alle lichtbronnen zijn gloeilampen het gemakkelijkst te dimmen. Halogeenlampen kunnen ook worden gecategoriseerd als gloeilampen en zijn een alternatief wanneer de hoogste lichtkwaliteit gewenst is en het energieverbruik aanvaardbaar is.

Gloeilampen zijn in principe altijd dimbaar, ook als ze niet als dimbaar zijn gemarkeerd. Als het echter om laagspanningshalogeenlampen gaat, moet de voorgeschakelde transformator dimbaar zijn.

led-verlichting

In principe kunnen alle als dimbaar gekenmerkte netspannings-LED-armaturen met de Dimmer Extension worden gedimd.
Maar kenmerken zoals de dimcurve, het dimbereik en het flikkervrij dimmen kunnen voor elke armatuur verschillend zijn. Ook kunnen er batch-gerelateerde verschillen zijn bij LED-lampen.

Het is daarom raadzaam om merkproducten te gebruiken die een constante kwaliteit en beschikbaarheid over een lange periode garanderen.

Test indien mogelijk verschillende LED-lampen op dimbaarheid voordat u een grote hoeveelheid van een bepaalde LED-lamp koopt.

LED's knipperen of gloeien wanneer ze uit zijn

De uitgangen van de Dimmer Extension zijn voorzien van condensatoren voor ontstoring. Dit heeft tot gevolg dat op de uitgangen een spanning meetbaar is, zelfs als de uitgangen uitgeschakeld zijn, vooral zonder belasting. De spanning verdwijnt zelfs bij een geringe belasting, omdat hier vrijwel geen vermogen beschikbaar is.

Sommige LED-lampen met laag vermogen zijn echter zo gevoelig dat dit af en toe knipperen of licht gloeien kan veroorzaken. Gebruik in dat geval andere lampen of een hoger aantal per kanaal, of schakel ze uit via een extra relaiscontact.


Snelheidsregeling van motoren

De Dimmer Extension kan ook worden gebruikt voor snelheidsregeling van motoren via fase aansnijding dimming.
Maar alleen bepaalde motoren zijn hiervoor geschikt.

Gebruik dit alleen als u ervaring hebt met snelheidsregeling van motoren door faseafsnijding en als bekend is dat het gebruikte motortype kan worden geregeld door faseafsnijding en dat er geen gevaarlijke spanningspieken optreden.

Als de motor niet geschikt is, kan dit zowel de motor als de Dimmer Extension beschadigen!
Zulke schade valt niet onder de garantie.


Sensoren

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Ingang 1 Digitaal 0/1
Ingang 2 Digitaal 0/1
Ingang 3 Digitaal 0/1
Ingang 4 Digitaal 0/1
Ingang 5 Digitaal 0/1
Ingang 6 Digitaal 0/1
Ingang 7 Digitaal 0/1
Ingang 8 Digitaal 0/1
Actoren

Korte beschrijving Waardebereik
Smartactor
Smartactor
Smartactor
Smartactor
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Dimmer Extension Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Systeem temperatuur Geeft de interne apparaattemperatuur.
Dit is vaak de temperatuur van de CPU of een andere locatie in het apparaat.
°
Temperatuur uitschakeling Ingang is actief als de uitgangen van het apparaat zijn uitgeschakeld vanwege een hoge apparaattemperatuur. Mogelijke redenen: Omgevingstemperatuur te hoog, uitgangen overbelast. Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
-
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Actor typen Apparaat met standaard actor(en) of Smart actor(en) gebruiken
Smart actoren ondersteunen dynamische Fading-tijden en werken enkel met de lichtsturing bouwsteen.
-
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Dit apparaat moet worden gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast om bescherming tegen contact met water en stof te waarborgen.

Monteer het apparaat alleen op een horizontale DIN-rail om de warmteafvoer door convectie te waarborgen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datasheet Dimmer Extension 230V

Datasheet Dimmer Extension 120V

Thermische uitschakeltemperaturen