Script programmering

Maakt de realisatie van complexe functies en processen in de scripttaal Pico C mogelijk.
Merk op dat wanneer in het programma een fout wordt ontdekt, de Miniserver kan herstarten om de consistentie van de gegevens te verzekeren. Daarom is een hoog niveau van programmeervaardigheid in C een must.
Deze besturing is alleen voor ontwikkelaars, daarom wordt geen ondersteuning geboden.

Er worden maximaal 8 functiebouwstenen ondersteund.

Custom Script Programming

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
T1-3 Text input 1-3 Tekst ingang 1-3 -
I1-13 Input 1-13 Ingang 1-13
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Txt1-3 Text output 1-3 Maximale lengte voor tekstuitvoer: 4096 bytes -
O1-13 Output 1-13 Uitgang 1-13
Etxt Error text Fout tekst -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Program code Editor programma code -