Script programmering

Maakt de realisatie van complexe functies en processen in de scripttaal Pico C mogelijk.
Merk op dat wanneer in het programma een fout wordt ontdekt, de Miniserver kan herstarten om de consistentie van de gegevens te verzekeren. Daarom is een hoog niveau van programmeervaardigheid in C een must.
Deze besturing is alleen voor ontwikkelaars, daarom wordt geen ondersteuning geboden.

Er worden maximaal 8 functiebouwstenen ondersteund.

Custom Script Programming

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
T1-3 Text input 1-3 Tekst ingang 1-3 -
I1-13 Input 1-13 Ingang 1-13
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Txt1-3 Text output 1-3 Tekst uitgang 1-3 -
O1-13 Output 1-13 Uitgang 1-13
Etxt Error text Fout tekst -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanence input Remanence ingang: Indien actief, behoudt het functieblok zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functieblok wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan op de Miniserver
- Bij een geplande herstart$BR$$- Voor een back-up
- Eenmaal per uur$BR$$ De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Program code Editor programma code -