MinMax

De MinMax bouwsteen bepaalt de kleinste en grootste waarde op zijn analoge ingangen en geeft de twee waarden weer op de uitgangen.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Min Current minimum value Huidige minimumwaarde
Max Current maximum value Huidige maximumwaarde
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
V1-4 Value 1-4 Waarde 1-4 0
Toepassingsvoorbeelden

Het volgende voorbeeld toont de toepassing van de bouwsteen:

De functiebouwsteen wordt voorzien van twee waarden, het geëvalueerde resultaat is beschikbaar bij de uitgangen en worden doorgestuurd naar Virtuele Status bouwstenen.

De ingangen (V1) en (V2) worden altijd geanalyseerd, de ingangen (V3) en (V4) alleen als zij worden gebruikt.
Het volgende voorbeeld illustreert dit:

(V1) is opgenomen in de analyse, de waarde 0 wordt gebruikt. (V4) wordt niet in de analyse betrokken, omdat er niets is aangesloten.

Door cascading van de bouwstenen kunnen ook meer dan vier ingangen worden geëvalueerd:

Sinds Loxone Config 14.5 verwerkt de bouwsteen ook meerdere waarden per ingang: