MINMAX

Toepassing

De programmacomponent MinMax bepaalt de grootste of kleinste waarde op basis van 4 analoge waarden.

Basisprogrammering

MINMAX config

De waarden op de vier analoge ingangen (AI1 tot AI4) worden opgevraagd en met elkaar vergeleken.

Op uitgang AQmin wordt de laagste waarde weergegeven, op uitgang AQmax de hoogste waarde.

Ingangen AI1 en AI2 worden standaard opgenomen in de berekening, AI3 en AI4 niet. Als ingangen AI1 en AI2 niet bezet zijn, wordt verondersteld dat de waarde 0 op de ingangen AI1 en AI2 staat. Als AI3 en AI4 niet gebruikt worden zullen deze genegeerd worden. Om dit te omzeilen kunt u, wanneer slechts één ingang wordt gebruikt, eenvoudig beide ingangen voorzien van hetzelfde signaal / dezelfde analoge waarde.

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AI1 – AI4analoge ingangenIngangen voor de analoge waarden waarvan de minimale of maximale waarde moet worden bepaald.
RResetZet beide ingangen weer op 0.0/1

 

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AQminanaloge uitgang Min-waardeVoert de kleinste van de 4 ingangswaarden uit.
AQmaxanaloge uitgang Max-waardeVoert de grootste van de 4 ingangswaarden uit.

 

Programmeervoorbeeld

voorbeeld