MINMAX

Toepassing

De programmacomponent MinMax bepaalt de grootste of kleinste waarde op basis van 4 analoge waarden.

Basisprogrammering

MINMAX config

De waarden op de vier analoge ingangen (AI1 tot AI4) worden opgevraagd en met elkaar vergeleken.

Op uitgang AQmin wordt de laagste waarde weergegeven, op uitgang AQmax de hoogste waarde.

Ingangen AI1 en AI2 worden standaard opgenomen in de berekening, AI3 en AI4 niet. Als ingangen AI1 en AI2 niet bezet zijn, wordt verondersteld dat de waarde 0 op de ingangen AI1 en AI2 staat. Als AI3 en AI4 niet gebruikt worden zullen deze genegeerd worden. Om dit te omzeilen kunt u, wanneer slechts één ingang wordt gebruikt, eenvoudig beide ingangen voorzien van hetzelfde signaal / dezelfde analoge waarde.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AI1 – AI4 analoge ingangen Ingangen voor de analoge waarden waarvan de minimale of maximale waarde moet worden bepaald.
R Reset Zet beide ingangen weer op 0. 0/1

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQmin analoge uitgang Min-waarde Voert de kleinste van de 4 ingangswaarden uit.
AQmax analoge uitgang Max-waarde Voert de grootste van de 4 ingangswaarden uit.

 

Programmeervoorbeeld

voorbeeld