Energie manager

Deze bouwsteen kan gebruikt worden om het overschot aan energie te bepalen en om belastingen in of uit te schakelen volgens prioriteit. Belastingen kunnen digitaal of analoog worden aangestuurd.
Analoog aangestuurde belastingen zijn beperkt in hun vermogen tussen het inschakelvermogen en hun maximale nominale vermogen.
Als er een energieopslag wordt gebruikt en de ladingstoestand daarvan lager is dan de minimale ladingstoestand, dan krijgt het benodigde vermogen voor de opslag de hoogste prioriteit.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Gpwr Grid power Negatieve waarde bij het leveren van stroom aan het net. kW
Ppwr Production power Alleen gebruikt voor de gebruikersinterface. kW
Spwr Energy storage power Negatieve waarde bij het opladen van de opslag. kW
Soc Energy storage state of charge Staat van de energieopslag % 0...100
Prio Priority selection Start de geselecteerde belasting onmiddellijk. - 0...12
Recalc Recalculate Activeert onmiddellijk een herberekening. - 0/1
L1-12 Load 1-12 status Huidige status (digitaal) of verbruiksvermogen (analoog) van de belasting. -
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Next Next Calculation Seconden tot de volgende herberekening. s
L1-12 Load 1-12 Uitgang voor belasting 1-12. Digitaal = 0/1. Analoog = kW -
MinSoc Minimum state of charge Huidige instelling MinSoc. % 0...∞
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
O Offset grid power Offset de doelwaarde voor het vermogen van de Energie manager.
0: De Energie manager probeert te handhaven dat er geen energie wordt geïmporteerd/geëxporteerd van/naar het net en de energieopslag.
Positieve waarde: Het is toegestaan om energie uit het net te importeren of uit de opslag te halen.
Negatieve waarde: Zorgt ervoor dat er altijd zoveel geproduceerde stroom beschikbaar is voor export naar het net of het opladen van de opslag.
kW 0
MinSoc Minimum state of charge Indien de waarde groter is dan 0, heeft het opladen van de energieopslag de hoogste prioriteit totdat de minimale laadtoestand (SoC) is bereikt. Daarna wordt de energieopslag alleen opgeladen als er een overschot aan energie is. % 0...100 0
MaxSpwr Maximum energy storage power Bepaalt het maximale laadvermogen van de energieopslag. kW 0...∞ 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Eigenschappen Energie manager bewerken -
Functionaliteit

Aan de aangesloten belastingen worden prioriteiten toegekend (1: hoog, 12: laag). Indien de ingang (Gpwr) in combinatie met (Spwr) een beschikbaar overschot aan energie aangeeft, zal de energiemanager zoveel mogelijk belastingen inschakelen, te beginnen met de hoogste prioriteit.

Belastingen worden ingeschakeld als er meer overtollige energie is dan het gedefinieerde inschakelvermogen voor die belasting. Analoge belastingen (bv. Wallbox) regelen de uitgangswaarde tussen het inschakelvermogen en het gedefinieerde nominale vermogen.

Digitale belastingen waarbij het inschakelvermogen groter is dan of gelijk is aan het nominale vermogen, worden weer uitgeschakeld wanneer het overschot aan energie lager is dan het nominale vermogen van de belasting.

Digitale belastingen waarvan het inschakelvermogen lager is dan het nominaal vermogen worden weer uitgeschakeld wanneer het geïmporteerde netvermogen het verschil tussen inschakelvermogen en nominaal vermogen overschrijdt. Dit kan worden gebruikt voor belastingen waarbij het aanvaardbaar is dat er stroom wordt geïmporteerd van het elektriciteitsnet of wordt onttrokken aan de energieopslag.

Analoge belastingen worden weer uitgeschakeld wanneer de beschikbare overtollige energie lager is dan het inschakelvermogen.

De ingangen voor de belastingsstatus (L1-L12) kunnen worden gebruikt om de Energy Manager te informeren over de actuele status (digitaal) of het stroomverbruik (analoog [kW]) van de belasting.

Wanneer niets is aangesloten op de statusingang van een belasting, gaat de Energy Manager ervan uit dat de belasting is ingeschakeld wanneer deze wordt geactiveerd en gebruikt deze precies het vermogen dat is ingesteld op de uitgang (analoge belastingen) of gedefinieerd door Max. Vermogen (digitale belastingen).

Indien de staat van laden van de energieopslag (Soc) lager is dan het gedefinieerde minimum (MinSoc), geeft de energiemanager de hoogste prioriteit aan het opladen van de opslag met het gedefinieerde vermogen (MaxSpwr) totdat (MinSoc) is bereikt.


Programmeervoorbeeld

In het eigenschappenvenster kunnen de minimale laadtoestand en het maximale energieopslagvermogen worden gedefinieerd.
Alleen wanneer deze minimale laadtoestand is bereikt of er meer vermogen dan het maximale energieopslagvermogen beschikbaar is, worden de belastingen ingeschakeld.

Dubbelklik op de bouwsteen om het configuratievenster te openen. Hier moeten de voorbereidingstijd, de minimale looptijd, het inschakelvermogen en het nominale vermogen van de belastingen worden opgegeven:

De belastingen worden van boven naar beneden toegevoegd wanneer het overschot het respectievelijke inschakelvermogen bereikt.
Hoewel de wasmachine een lagere prioriteit heeft dan de wallbox, is het mogelijk dat de wasmachine eerder wordt ingeschakeld, omdat deze een lager inschakelvermogen heeft.

Als er genoeg overtollige energie is voor een belasting, maar de statusingang meldt dat deze belasting momenteel is uitgeschakeld, dan wordt de volgende geschikte belasting gevoed.

Als het energiesurplus in het voorbeeld onder het nominale vermogen van de wasmachine komt, wordt de digitale belasting uitgeschakeld.
De analoge gestuurde belastingen (warm water, wallbox) worden uitgeschakeld als het energiesurplus onder het corresponderende inschakelvermogen komt.
De belastingen worden dus pas uitgeschakeld nadat hun minimale looptijd is verstreken.

Als er een dagelijkse minimumlooptijd is gedefinieerd die niet is bereikt, worden belastingen geactiveerd, zelfs zonder een huidig energieoverschot, om de minimumlooptijd/dag op het gedefinieerde tijdstip te bereiken.